Вијести

НОМИНАЦИЈА ЗА "BiH GREEN AWARDS"2017

Аутор Оља Чучић дана .

unnamed

Поштоване/и,

Центар за развој и подршку из Тузле (ЦРП) и Амбасада САД у БиХ, по први пут у БиХ организују додјелу признања/награда „БИХ ГРЕЕН АWАРДС“ 2017. Намјера нам је промовисати корисне, иновативне и креативне приступе очувању животне средине у нашој земљи. Желимо пронаћи компаније, градове/опћине/општине, НВО-е, фондације и појединце, који успјешно промовишу праве вриједности у области заштите животне средине и који као такви могу мотивисати и друге. 

 

 

КАТЕГОРИЈЕ И КРИТЕРИЈИ

Признања/награде ће се додијелити у четири категорије:

  1. ГРАД / ОПШТИНА

Критерији за ову категорију су сљедећи:

-          Град/општина који међу својим грађанима промовише заштиту животне средине;

-          Град/општина који на најбољи могући начин рјешава своје тренутне/текуће околишне проблеме и тако ствара боље животно окружење у својој локалној заједници.

  1.  КОМПАНИЈЕ/БИЗНИСИ

Критерији за ову категорију су сљедећи:

-          Компанија/бизнис званично регистрована у БиХ;

-          Компанија/бизнис је одржива и послује на околишно прихватљив начин, без угрожавања животне средине.

  1. ОРГАНИЗАЦИЈЕ / НВО / ФОНДАЦИЈЕ

Критерији за ову категорију су сљедећи:

-          Организације/НВО/Фондације које кроз своје програме раде на подизању свијести грађана о околишним проблемима;

-          Организације/НВО/Фондације које на најбољи начин активно и практично промовишу рјешавања околишних проблема.

  1. ГРАЂАНКЕ И ГРАЂАНИ

У овој категорији су двије под - категорије:

  1. грађани до 30 година старости;
  2. грађани преко 30 година старости.

Критерији за ову категорију су сљедећи:

-          Особа која ради на промоцији заштите животне средине у својој локалној заједници;

-          Особа која као појединац имплементира конкретне акције у својој локалној заједници и на тај начин доприноси заштити животне средине;

-          Иноватор у области заштите околиша чија иновација је имала највећи утицај/највећи одјек у БиХ у области заштите животне средине.

НОМИНОВАЊЕ

Номиновати могу сви! Овом приликом вас позивамо да и ви номинујете и дате своје приједлоге за „BIH GREEN AWARD“ 2017. у свим категоријама или само у неким, а номиновати можете једног или више представника по категорији. У вашој номинацији (е-маил поруком) наведите назив и контакт особу града/општине, компаније/бизниса, НВО-а, Фондације, грађанке или грађанина и у једној до три реченице кратко напишите зашто баш номинујете тај град/општину, НВО, Фондацију, појединца или компанију/бизнис.

ПРОЦЕС ОДАБИРА НАЈБОЉИХ

Након прикупљених номинација комисија ће у свакој од категорија предложити по 5 учесника, а након чега ће бити отворено јавно гласање. Гласање ће се обављати путем гласачке форме која ће бити постављена на wеб и ФБ страници Амбасаде УСА у БиХ као и ЦРП-а.

Напомене: Одбор за евалуацију и бодовања кандидата задржава право да не додијели признање/награду уколико се докаже да није задовољен неки од наведених критерија. Комисија ће прије објаве листе, све номиноване контактирати и обавијестити их да се налазе на листи за „BiH GREEN AWARDS“ 2017.

СВОЈЕ НОМИНАЦИЈЕ ПОШАЉИТЕ ДО СРИЈЕДЕ 29.03.2017. године до 16.00 сати НА Е-MAIL Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ПОД НАЗИВОМ „NOMINACIJA ZA BIH GREEN AWARDS“ 2017.

ДОДЈЕЛА ПРИЗНАЊА/НАГРАДА

Признања/награде ће додијелити Амбасадорица амбасаде УСА у БиХ Maureen Cormack на јавној церемонији „BiH GREEN AWARDS“ 2017. која ће уједно бити и централна манифестација обиљежавања 22.04. Дана планете Земље у БиХ. Поред признања, за најбоље ће бити обезбијеђено дружење са Амбасадорицом и министрицама ентитетских ресорних министарстава,  фотографисање и снимање репотраже која ће бити промовисана у медијима и на друштвеним мрежама Амбасаде УСА у БиХ.

За додатне информације и питања вам стојимо на располагању. Контакт особа је Алма Тихић 035/248-340 или 035/255-217.

Амбасада УСА у БиХ и ЦРП

Усвојен Протокол о поступању Општинске управе Братунац у случајевима појаве инцидената мотивисаних мржњом,односно предрасудама

Аутор Оља Чучић дана .

На основу члана 59 и члана 82. Став 3) Закона о локалној самоуправи (СЛ.Гласник РС бр.97/16),  члана 50. Статута општине Братунац-Пречишћен текст (Сл. Билтен општине Братунац бр. 04/2005),  и тачке 2.1.2. Стратегије комуникације општине Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/17) Начелник општине доноси:

П Р О Т О К О Л

О ПОСТУПАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ИНЦИДЕНАТА МОТИВИСАНИХ  МРЖЊОМ, ОДНОСНО ПРЕДРАСУДАМА

                                                                        Члан 1.

У случају појаве инцидента или кривичног дјела на подручју општине Братунац, почињеног из мржње, који као мотив има одређену предрасуду, а у циљу ефикасног одговора локалне заједнице, обавеза је свих грађана, органа, организација и других правних лица на подручју општине Братунац да изврше пријаву инцидента МУП РС -  ЦЈБ Зворник  - Полицијској станици Братунац.

Члан 2.

             Задужује се Стручна служба општине Братунац и начелници одјељења Општинске управе Братунац  да заједно са Полицијском станицом Братунац провјере почињени инцидент та да о истом заједно сачине јавно саопштење, које ће потписати Начелник општине и Предсједник Скупштине општине Братунац.

Члан 3. 

             Службеник задужен за информисање обавезан је да након потписавања  јавног саопштења о почињеном инциденту исто  достави медијима, на огласне табле на подручју општине Братунац, свим органима, организацијама и правним лицима на подручју општине Братунац,  те да саопштење постави на веб страницу општине Братунац.

             Јавно саопштење о почињеном инциденту објављује се најкасније 72 сата од појаве инцидента или кривичног дјела.

Члан 4. 

             За реализацију овог Протокола задужује се Стручна служба општине Братунац.

 

Члан 5.

             Овај Протокол ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Сл.Билтену општине Братунац и на веб страници општине Братунац.

 

 Број:02-020-166/17

 Братунац,22.03.2017.

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                            Млађеновић Недељко,дипл.инг.маш. с.р.

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу расписаног Јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е Братунац и начелника одјељења Општинснке управе Братунац бр.02-020-116/17, објављеног у дневном листу Глас Српске дана 23.02.2017.год., у Службеном гласнику Републике Српске бр. 19/17  дана 27.02.2017.год. и на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com. дана 23.02.2017.год., Конкурсна комисија за избор начелника одјељења Општинске управе Братунац, именована Рјешењем Начелника општине бр.02-020-116/17 од 16.03.2017.год., у складу са чланом 79. Став 3) Закона о  службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (СЛ.Гласник РС бр.97/16)  извршила је контролу испуњавања услова Јавног конкурса за све кандидате који су предали пријаву на расписани Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења Општинснке управе Братунац.
 
У складу са чланом 80. Став 1)  Закона о  службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (СЛ.Гласник РС бр.97/16) Конкурсна комисија сачила је списак кандидата који испуњавају услове јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Братунац. 
 
Списак кандидата који испуњавају услове јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Братунац може се преузети ОВДЈЕ
 

Замјена столарије у ОШ"Бранко Радичевић"

Аутор Оља Чучић дана .

japanci branko skola

Влада Јапана додијелила је грант у износу од 89.000 КМ за пројекат обнове oсновне школе „Бранко Радичевић“.

„Средствима Владе Јапана биће омогућена замјена дотрајале и оштећене столарије чиме ће се остварити знатне уштеде у трошковим загријавања објекта,а тиме  обезбједити и квалитетнији услови за боравак и рад ученика и наставника у школи“, рекао је Сава Милошевић,директор ОШ „Бранко Радичевић“.

Радови на замјени дотрајале столарије изводиће се у току љетњег распуста ( јули-август ),а до тада ће се провести тендерска процедура за избор најповољнијег понуђача.

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу расписаног Јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е Братунац и начелника одјељења Општинснке управе Братунац бр.02-020-116/17, објављеног у дневном листу Глас Српске дана 23.02.2017.год., у Службеном гласнику Републике Српске бр. 19/17  дана 27.02.2017.год. и на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com. дана 23.02.2017.год., Комисија за избор и именовање Секретара СО-е Братунац, именована Одлуком СО-е Братунац бр.01-022-66/17 од 01.03.2017.год., у складу са чланом 79. Став 3) Закона о  службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (СЛ.Гласник РС бр.97/16), извршила је контролу испуњавања услова Јавног конкурса за све кандидате који су предали пријаву на расписани Јавни конкурс.
 
У складу са чланом 80. Став 1)  Закона о  службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (СЛ.Гласник РС бр.97/16) Конкурсна комисија је утврдила Списак кандидата који испуњавају услове Јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е Братунац.
 
 
Списак кандидата који испуњавају услове Јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е Братунац.може се преузети  овдје 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници