Вијести

НАРЕДБА о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-9/20
Дана, 24.07.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), на основу тачке 9. Закључка Републичког штаба бр.45-1/20 од 23.06.2020.године и бр.49-1/20 од 20.07.2020.године и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 24.07.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на подручју општине Братунац
 
Члан 1.
 
Ограничава се рад од 06,00 до 23,00 часа у периоду до 03.08.2020. године сваким радним даном и у дане викенда и то:
- Угоститељским објектима за исхрану, пиће и смјештај 
- Угоститељским објектима за исхрану и пиће са сједиштем у мјесту Красанпоље,локалитет Рајска плажа
- Приређивачима игара на срећу
 
Члан 2.
 
За трговинске и занатско предузетничке радње примјењује се радно вријеме прописано Одлуком о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама на подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/2011). 
 
Члан 3.
 
Рад у субјектима из члана 1.  и 2. организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 
Члан 4.
 
Забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту и у затвореном простору гдје није могуће обезбједити физичку дистанцу од минимум 1,5 метар до 03.08.2020.године.
Забрањују се сва организовања прослава и журки у угоститељским објектима и на отвореном простору на подручју општине Братунац до 03.08.2020.године.
 
Забрањује се унутар и ван угоститељских објеката до 03.08.2020.године и то:
- Извођење музике уживо
- Постављање барских столова и столица
- Стајање за шанком и другим мјестима у објекту
- Коришћење наргила
 
Столове и столице за сједење унутар и ван угоститељских објеката поставити на начин да удаљеност између истих не буде мања од 1,5 метра. 
 
За све оно што није регулисано овом Наредбом примјењиваће се мјере прописане одредбама Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.45-1/20 од 23.06.2020.године., бр.47-1/20 од 06.07.2020.године, бр.49-1/20 и бр.49-2/20 од 20.07.2020.године
 
Члан 5.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
Члан 6.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 5. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
 
Члан 7.
 
Даном доношења ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба бр.02-020-153-7/20 од 08.07.2020.године.
.
Члан 8.
 
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“
 
 
КОМАНДАНТ ШТАБА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.
 

НАРЕДБа о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Аутор Rada Veselinovic дана .

Број: 02-020-153-8/20
Дана, 20.07.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 20.07.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на подручју општине Братунац
 
 
Члан 1.
 
Обавезују се сви предузетници (трговинске,занатске и угоститељске радње) и правна лица (као и пословне јединице правних лица) чије је сједиште на подручју општине Братунац да су дужни предузети мјере за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту и то:
 
- Ношење маски у затвореном простору
 
- Одржавање физичке дистанце од два метра
 
- Дезинфекција простора и површина
 
- Дезинфекција руку корисника
 
- Поштовање прописаног максималног броја особа које у исто вријеме бораве у објекту
 
а све у складу са важећим Упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту, Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације и Наредбама и Закључцима општинског штаба за ванредне ситуације општине Братунац.
 
Члан 2.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
Члан 3.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 2. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.                              
 
Члан 4.
 
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“
 
 
КОМАНДАНТ ШТАБА 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.
 
                                                                                                                                            

ИНФОРМАЦИЈЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Rada Veselinovic дана .

 
Данас је одржана рдовна сједница Штаба за ванредне ситуације општине Братунац. На сједници је разматрана тренутна епидемиолошка ситуација у општини Братунац и провођење мјера које су у циљу заштите од вируса корона донијели Републички и Општински штаб за ванредне ситуације.
 
Према подацима коима располаже ЈУ „Дом здравља“ Братунац тренутно је на подручју општине Братунац регистровано укупно 12 лица позитивних на вирус корона док се у изолацији налази 41 лице. Од позитивних лица само је једно лице са тежим симптомима и смјештено је у болницу у Лозницу,  док се остала лица позитивна на виру корона  налазе на кућном лијечењу.
 
Због повећања броја лица позитивних на вирус корона у општинама у окружењу, те повећања броја позитивних на вирус корона  на подручју општине Братунац Штаб за ванредне ситуације позива све грађане општине Братунац да избјегавају путовања ван мјеста пребивалишта, да сведу контакте са лицима из сусједних општина на минимум и да поштују прописане мјере заштите од вируса корона јер ће  на тај начин сачувати своје и здравље других људи са којима су у контакту.
 
На данашњој сједници Штаб је такође донио и Наредбу о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона којом су сви  предузетници (трговинске,занатске и угоститељске радње) и правна лица (као и пословне јединице правних лица) чије је сједиште на подручју општине Братунац дужни да предузму мјере за спречавање појаве и ширења COVID-19 вируса на радном мјесту (ношење маски у затвореном простору, одржавање физичке дистанце од два метра, дезинфекција простора и површина, дезинфекција руку корисника и поштовање прописаног максималног броја особа које у исто вријеме бораве у објекту).
 

У БРАТУНЦУ ДАНАС ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

Након што је потврђено да је једна радница братуначког обданишта „Радост“ позитивна на вирус корона, данас је одржана ванредна сједница Општинског штаба за ванредне ситуације на којој је донесена једногласна одлука да се у овој васпитно-образовној установи обустави рад у сљедећој седмици. Штаб ће, како је речено, пратити ситуацију а о наставку рада  благовремено ће бити обавијештени родитељи дјеце која редовно бораве у тој установи.
 
На данашњој сједници разматрана је тренутна епидемиолошка ситуација у општини Братунац и провођење мјера које су у циљу заштите од вируса корона донијели Републички и Општински штабови за ванредне ситуације.
 
Чланови братуначког Штаба за ванредне ситуације упознати су да је на подручју ове општине тренутно регистровано укупно девет особа позитивних на вирус корона, од којих је пет нових. Штаб је, такође упознат,  да је регистровано 13 опорављених особа те да се у кућној изолацији тренутно налази 35 особа, које поштују наложену мјеру изолације.
 
Начелник општине и командант Штаба за ванредне ситуације Недељко Млађеновић позвао је грађане Братунца да поштују мјере заштите од вируса корона јер ће, како је истакао, на тај начин сачувати своје и здравље других људи са којима су у контакту. Он је поручио да ће Општински штаб доносити одлуке и мјере заштите од вируса корона у складу са мјерама које доноси Републички штаб за ванредне ситуације.

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Аутор Оља Чучић дана .

У Братунцу је данас одржана редовна сједница Штаба за ванредне ситуације на којој је разматрана Информација о тренутном стању и предузимању превентивних мјера у циљу заштите локалног становништва од ширења вируса корона.

Штаб је упознат да је у Братунцу код једне особе потврђено присуство Covid-19те да се она налази на болничком лијечењу. На подручју ове општине у кућној изолацији тренутно се налази 15 особа.

Начелник општине Недељко Млађеновић подсјетио је да су у Братунцу биле три особе позитивне на вирус корона. Он је рекао да је поновљеним тестирањем потврђено да су двије особе негативне, али да ће оне још једну седмицу провести у кућној изолацији.

-Морамо се придржавати уведених мјера заштите од вируса корона с обзиром да се биљежи пораст броја заражених особа у Републици Српској, Федерацији БиХ и шире. Штаб прати ситуацију и у сарадњи са нашим Домом здравља чинимо све да заштитимо грађане, као и здравствене раднике, рекао је начелник Млађеновић.

Он је позвао суграђане да обавезно носе заштитне маске у затвореним јавним објектима, као и да поштују физичку дистанцу.

Штаб је данас информисан да се редовно врши дезинфекција свих јавних површина, објеката јавних установа и предузећа, те привредних и угоститељких објеката у Братунцу. 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници