Вијести

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ За полазак у школу

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
У ЈУ дјечије обданиште „Радост“ Братунац од 01.03.2017.го. почиње Програм припреме за полазак у школу. 
 
У тромјесечном програму, који се реализује уз финансијску подршку Министарства просвјете и културе РС и општине Братунац, биће укључено 75 малишана који у септембру треба да крену у први разред.
 
У реализацији овог програма у предшколској установи „Радост“ биће ангажована 4 васпитача са евиденције незапослених лица Завода за запошљавање РС.Они ће сваког радног дана од 16 до 19 часова радити са дјецом која ће бити распоређена у три групе.
 
Програм у години пред полазак у школу намијењен је дјеци која нису била обухваћена неким обликом институционалног  предшколског васпитања и образовања. Циљ тог програма је да се сваком дјетету пруже једнаке шансе да се прилагоди условима учења те да стекну радне навике и развију осјећај одговорности уз учење правила понашања у друштву и групи.
 

Oдржана 3.редовна сједница СО-е Братунац

Аутор Оља Чучић дана .

sjednica februar 2017

Јуче је у Братунцу одржана трећа редовна сједница СО Братунац, а на сједници су дужности  разријешени: ВД директор Центра за социјални рад, директорица Дома здравља и ВД директорица дјечијег обданишта.

Умјесто досадашње директорице Дома здравља др Снежане Стојановић за ВД директора Дома здравља именована је др Жељка Вујић.

Такође,13 одборника братуначке СО-е,умјесто Чедомира Павловића досадашњег ВД директора Центра за социјални рад, за ВД директора изабрало је Наду Симић,а на мјесто ВД директора Дјечијег обданишта,умјесто Јадранке Магазин постављена је Ивана Јеж.

Одборници братуначке скупштине  на јучерашњој сједници усвојили су Одлуку о разрјешењу и именовању једног члана Савјета за спорт и културу.

На трећој редовној сједници Скупштине општине усвојена  је и Одлука о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор секретара Скупштине.

Одборници су усвојили и предложене Одлуке које се односе на измјене и допуне Одлуке о комуналним таксама и просјечној коначној грађевинској цијени једног метра квадратног корисне површине стамбеног и послововног простора из претходне године.

У оквиру обимног дневног реда разматране су и усвојене Одлуке везане за измјене регулационог плана као и Одлука стратегије комуникације општине Братунац за период 2017-2019 године.

На сједници Скупштине усвојен је и Акциони план родно одговорног буџетирања у општини Братунац у областима приватног предузетништва и спорта.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Аутор Оља Чучић дана .

У склопу пројектаИзградња повјерења кроз рурални развојОпштина Братунац у сарадњи са јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA) и Удружењем жена „Природа“ Братунац, позива све заинтересоване са подручја општине  да се пријаве за израду каталога „D-HOPE (децентрализована проактивна изложба).

Пријавом за израду каталога,  појединци ће добити прилику да стварају и промовишу производе који су резултат личних активности употребом сопствених вјештина и ресурса који су им доступни.

Све додатне информације и пријавни обрасци могу се преузети у канцеларији бр.27 Општине Братунац и у канцеларијама Удружења жена „Природа“ (Ватрогасни дом Братунац) од 07.00-15.00 часова.

Крајњи рок за пријаву заинтересованих је 24.03.2017.гoд.

 

                                                                                                             ОПШТИНСКИ КООРДИНАЦИОНИ ТИМ

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje dva (2) člana Opštinske izborne komisije Bratunac

Аутор Рада Веселиновић дана .

   
Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini-prečišćen tekst, ( Službeni glasnik BiH broj 6/16 i 13/16) i Zaključka  o sprovođenju Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova opštinske izborne komisije Bratunac broj 01-022-96/16 od 16.05.2016 godine , Skupština opštine Bratunac, raspisala je:
 
 
J A V N I   O G L A S
za izbor i imenovanje dva (2) člana Opštinske izborne komisije Bratunac
 
 
 Upražnjene pozicije 
 
1.   Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Opštinske izborne komisije Bratunac . Sastav Opštinske izborne komisije treba da bude multietnički, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ, nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou. 
Sastav Opštinske izborne komisije treba, u pravilu održavati ravnopravnu zastupljenost polova.
 
Tekst javnog oglasa može se preuzeti OVDJE
 

Јавни конкурс за избор и именовање СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу члана 77 и 78 Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (Сл.Гласник РС бр.97/16), члана 35. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15, 3/15, 5/15, 7/15,4/16,5/16 и 1/17) и члана 50. Статута општине Братунац – пречишћен текст (Службени Билтен општине Братунац бр.04/2005), Начелник општине Братунац расписао je:
 
 
Ј А В Н И     К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ 
 
   
Конкурс je расписан за избор и именовање: 
 
1. Секретара Скупштине општине Братунац - 1извршилац
2. Начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – 1 извршилац
3. Начелника Одјељења за финансије – 1 извршилац
4. Начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности – 1 извршилац
5. Начелникаа Одјељења за општу управу – 1 извршилац 
 
Текст конкурса може се преузети ОВДЈЕ
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници