Вијести

НАРЕДБA о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-1/20
Дана, 28.04.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване ноим вирусом корона „COVID-19“ у Републици Српској бр.26-1/20 од 27.04.2020.године и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 28.04.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других
објеката на територији општине Братунац
 
Члан 1.
 
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац:
1. Забрањује се рад до 11.05.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације, следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда, и то:
дјечијим играоницама, фитнес центрима (фитнес, боди билдинг клубовима, теретанама и сличним облицима организовања), свадбеним салонима и свечаним салама 
Угоститељским објектима за исхрану и пиће, осим субјеката из подтачке 2.ове Наредбе
Услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима- (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела)
 
2. Ограничава се рад:
од 07,00 до 15,00 часова у периоду од 28.04. до 11.05.2020. године сваким радним даном и у дане викенда са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације, пијаци у Братунцу. Ограничава се рад само петком домаћим пољопривредним произвођачима који врше продају властитих производа (воће,поврће, млијечни производи и сл.) до 11.05.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације.Забрањена продаја од стране произвођача који долазе са територија других општина. 
Од 07,00 до 19,00 часова у периоду од 28.04. до 11.05.2020.године:
- Угоститељским објектима који могу вршити доставу хране и пића и шалтерску продају хране и пића, без могућности услуживања и конзумирања унутар и испред угоститељског објекта
- Трговачким центрима (З маркет, Тропик и Робот), 
- Трговине прехране/робе широке потрошње,пољопривредне апотеке и трговине сточне хране
-  Трговинским објектима врсте драгстор
-  Аутопраоницама, вулканизерским и аутомеханичарским радњама
-  Трговинама на велико
- Трговинама бијелом техником, водоматеријалима и санитаријама, грађевинским материјалом, аутодијеловима,дијеловима за пољопривредне машине,електроматеријалом,намјештајем, керамиком, бојама и лаковима
- Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа) Забрањује се конзумирање хране унутар и испред објекта. 
 
3.Забрањује се рад у периоду од 28.04. до 30.04.2020.године осталим трговинама на мало непрехрамбеном робом које послују као засебни продајни објекти и/или као објекти у тржним центрима
Ограничава се рад од 07,00 до 19,00 часова у периоду од 01.05. до 11.05.2020.године осталим трговинама на мало непрехрамбеном робом које послују као засебни продајни објекти и/или као објекти у тржним центрима
 
4. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге смјештаја без временског ограничења, а услуге исхране и пића могу пружати само гостима којима пружају услугу смјештаја до 11.05.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације
 
5 .Ограничава се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен продајни објекат/трговине прехране и робе широке потрошње у периоду од 07,00 до 19,00 часова до 11.05.2020.године.
Забрањује се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен угоститељски објекат до 11.05.2020.
 Без ограничења радног времена када је у питању продаја горива и нафтних деривата.
У случају кршења ових одредби, забраниће се рад бензинских пумпи у потпуности у периоду од 19,00 до 07,00 часова.
 
 
Члан 2.
 
Рад у субјектима из члана 1. организовати уз предузимање сљедећих мјера:
 
- Ограничити у што мањем броју број лица која истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити са размаком од најмање 2 метра;
- Обавезно ношење маске и рукавица од стране корисника и радника
- У већим трговинским центрима (З Маркет, Тропик и Робот) обавезно задужити два лица која ће на улазу у исте контролисати и регулисати улаз у затворени пословни простор са размаком од најмање 2 метра
- Обезбјеђење физички провидне баријере на наплатном радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику
- У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене;
- Доставу животних намирница за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности обављати уз максималне мјере хигијене и сигурности
- Аутопраонице, вулканизерске и аутомеханичарске радње су дужне придржавати се прописаних мјера одстојања од 2 метра као и ограничавању минималног броја лица присутних у самом пословном простору.
- Забрањује се продаја алкохола у киосцима и окупљања око истих, а у случају кршења мјера, забраниће се рад свим киосцима
- У трговинама непрехрамбеном робом забрањено пробавање одјеће у кабинама, већ омогућити замјену робе уколико иста не одговара
- Обавезна дезинфекција руку корисника при улазу и излазу из објекта
- Обавезна дезинфекција простора и површина у складу са препоруком Института за јавно здравство Републике Српске
 
Члан 3.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
         
Члан 4.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
 
                       
Члан 5.
 
Даном доношења ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба бр.02-020-153/20 од 30.03.2020.године.
 
Члан 6.
 
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
 
   
                                                                                                                                       Командант штаба
                                                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 
                                                                                  
                                                                                                                          Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЈАВЕ ВИРУСА КОРОНА ПРОДУЖЕНЕ ДО 11.МАЈА

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Општински штаб за ванредне ситуације у Братунцу, у складу са јучерашњим закључком Републичког штаба, продужио је данас до 11.маја трајање свих мјера, које су предузете у циљу превенције ширења вируса корона и заштите становништва ове локалне заједнице.  
 
Братуначки начелник  Недељко Млађеновић оцијенио је у изјави коју је дао новинарима пред почетак сједнице, да су грађани ове општине прихватили и до максимума испоштовали све мјере које је донио Општински штаб, уз препоруке Републичког штаба за ванредне ситуације.
 
-Посебан ефекат имају пунктови, на којима се врши контрола уласка и изласка на територију општине Братунац, уз обавезну  дезинфекцију свих возила. Ако у наредном периоду наставимо провођење тих мјера и дезинфекцију на цијелом подручју општине, надамо се да нећемо имати заражених вирусом корона, истакао је Млађеновић.
 
Он очекује да ће Братунчани, као и до сада, поштовати донесене мјере и да неће бити окупљања током предстојећих првомајских празника.
 
На данашњој сједници Штаба за ванредне ситуација потврђено је да се редовно врши дезинфекција у урбаном и сеоским подручјима ове општине.
 
Штаб је информисан да се  под надзором налази 14 особа, као и да у карантину тренутно није смјештено ниједно лице.
Из Полицијске станице Братунац саопштено је да није било кршења полицијског часа у последња 24 часа.
 
Из Општинског штаба је најављено да ће становници Братунца бити обавијештени о мјери забране кретања за првомајске празнике, коју ће донијети Републички штаб за ванредне ситуације. 
 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТИПЕНДИСТЕ

Аутор Оља Чучић дана .

Обавјештавамо све студенте - стипендисте Општине Братунац да су данас уплаћене стипендије за мјесец април.

ЗАКЉУЧАК о начину и условима преноса кошница

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-150-13/20
Дана, 27.04.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20),на основу Закључка Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.31/20) и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 27.04.2020.године, Начелник општине доноси:
 
 
ЗАКЉУЧАК
о начину и условима преноса кошница
 
Члан 1.
 
Овим закључком уређује се пренос кошница са територије општине Братунац на друге општине у БиХ, као и пренос кошница са других општина на територију општине Братунац. 
 
Члан 2 .
 
 Приликом преноса кошница из члана 1.овог Закључка лица која врше пренос истих морају испуњавати следеће услове и то:
Да посједују одобрење о регистрацији од надлежног органа
Да су пчеле прегледане
Тачну релацију кретања , као и име и презиме лица које врши превоз
Обавезно јављање предсједнику Удружења пчелара „КЕСТЕН“ и „ПРОПОЛИС“
Уговор са власником земље на којој се смјештају кошнице
 
Члан 3.
 
Ставља се ван снаге Закључак о забрани преноса кошница бр.02-020-150-12/20 од 22.04.2020.године.
 
Члан 4.
 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се за вријеме трајања ванредног стања на територији Републике Српске, и биће објављен у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
 
                                                                                                                                                 Командант штаба
                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 
                                                                                                                                Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

СВЕ ТЕСТИРАНЕ ОСОБЕ ИЗ БРАТУНЦА НЕГАТИВНЕ НА ВИРУС КОРОНА

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Штаб за ванредне ситуације у Братунцу информисан је да ће се данас вршити дезинфекција на цијелом подручју урбаног дијела ове општине. На данашњој сједници штаба потврђено је да је прошле суботе извршена дезинфекција локалних привредних објеката у предузећима, која су исказала потребу за тим видом заштите од вируса корона.
 
Штаб је упознат да се у овој општини под надзором налази 13 особа рачунајући и возаче, те да су из надзора изашле двије особе. У карантину је смјештена једна особа. Комунална полиција потврдила је да сва четири контролисана лица поштују  мјеру надзора.
 
Из Полицијске станице Братунац саопштено је да је забиљежен један случај кршења полицијског часа.
 
Начелник  општине Недељко Млађеновић истакао је да се плански проводе све мјере заштите које је предузео овај штаб, уз препоруке Републичког штаба за ванредне ситуације. Он је упознао чланове штаба да су све до сада тестиране особе из Братунца негативне на вирус корона.
 
Штаб је данас упознат да се наставља редовна достава прехрамбених и хигијенских пакета, који се од увођења ванредног стања обезбјеђују за материјално угрожене породице и појединце.
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници