Вијести

НАРЕДБА о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153/20
Дана, 30.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 30.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката
на територији општине Братунац
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац:
1. Забрањује се рад до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације, следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда, и то:
дјечијим играоницама, фитнес центрима (фитнес, боди билдинг клубовима, теретанама и сличним облицима организовања), свадбеним салонима и свечаним салама 
Угоститељским објектима свих категорија 
Пијаци у Братунцу,осим субјеката из подтачке 3.ове Наредбе   
Услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима (фризерски салон, козметички студио и слично) , осим такси службе, 
Трговинама,осим субјеката из подтачке 2.ове Наредбе
2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације, и то:
- Угоститељским објектима у којима се поред припреме и послуживања пића и хране врши и дјелатност доставе хране, рад ограничити само на доставу хране наручену телефонским путем.Забрањено је вршење дјелатности (послуживање и припрема пиће и храна)  у самом пословном простору 
- Трговачким центрима (З маркет, Тропик и Робот), 
- Трговине прехране/робе широке потрошње,пољопривредне апотеке и трговине сточне хране
- Трговинским објектима врсте драгстор
- Аутопраоницама, вулканизерским и аутомеханичарским радњама
- Киосцима
3. Ограничава се рад само петком домаћим пољопривредним произвођачима који врше продају властитих производа (воће,поврће, млијечни производи и сл.) до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације
4. Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа)-од 07,00 до 19,30 часова-с тим да се у периоду од 18,00 до 19,30 часова врши шалтерска продаја. Забрањује се конзумирање хране на лицу мјеста. - до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације
5. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге у свом простору од 07,00 до 18,00 часова само за пријављене/регистроване госте - до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације
6 .Ограничава се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен продајни објекат/трговине прехране и робе широке потрошње у периоду од 07,00 до 18,00 часова до 30.04.2020.године.
Забрањује се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен угоститељски објекат до 30.04.2020.
 Без ограничења радног времена када је у питању продаја горива и нафтних деривата.
У случају кршења ових одредби, забраниће се рад бензинских пумпи у потпуности у периоду од 18,00 до 07,00 часова.
Члан 2.
Рад у субјектима из члана 1. организовати уз предузимање сљедећих мјера:
- Ограничити у што мањем броју број лица која истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити са размаком од најмање 1 метар;
- У већим трговинским центрима (З Маркет, Тропик и Робот) обавезно задужити два лица која ће на улазу у исте контролисати и регулисати улаз у затворени пословни простор са размаком од најмање 1 метар
- Испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар
- У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене;
- Доставу животних намирница за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности обављати уз максималне мјере хигијене и сигурности
- Аутопраонице, вулканизерске и аутомеханичарске радње су дужне придржавати се прописаних мјера одстојања као и ограничавању минималног броја лица присутних у самом пословном простору.
- Забрањује се продаја алкохола у киосцима и окупљања око истих, а у случају кршења мјера, забраниће се рад свим киосцима
Члан 3.
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
Члан 4.
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
Члан 5.
Даном доношења ове Наредбе стављају се ван снаге Наредбе бр.02-020-138/20 од 17.03.2020.године, бр.02-020-138-1/20 од 18.03.2020.године, бр.02-020-143/20 од 21.03.2020.године , бр.02-020-143/20 од 23.03.2020.године и бр.02-020-147/20 од 25.03.2020.године.
Члан 6.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
   
                                                                                                                                         Командант штаба
                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                          Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.

НАРЕДБА о измјенама и допунама Наредбе о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-146-1/20
Дана, 30.03.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV., и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 30.03.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о измјенама и допунама Наредбе о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац
 
Члан 1.
 
У наредби број 02-020-146/20 од 25.03.2020.године Члан 2.мијења се и гласи :
„ У циљу обезбјеђења континуираног снабдијевања лијекова и медицинским средствима путем дежурстава одређује се како слиједи:
-Здравствена установа Градска апотека од 31.03. до 06.04.2020.године
-Здравствена установа апотека Ескулап Pharm од 07.04. до 13.04.2020.године
-Здравствена установа апотека MEDICA од 14.04.2020. до 20.04.2020.године
-Здравствена установа Градска апотека од 21.04. до 27.04.2020.године
-Здравствена установа апотека Ескулап Pharm од 27.04. до 30.04.2020.године
Наведене апотеке могу радити свим данима у периоду од 08,00 до 19,30 часова.
 
Члан 2.
 
Ова наредба ступа на снагу одмах и примјењује се до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења у зависности од развоја ситуације и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
                                                                                                                                        Командант штаба
                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                      Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

ШТАБ НАЛОЖИО УКЛАЊАЊЕ ЧАМАЦА СА ДРИНЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

IMG c20a65a6e4577f665a956dd40c6ffdd2 V
фато:дезинфекција аутомобила на пункту у Коњевић Пољу 
 
 
У Братунцу је данас одржана 18.сједница Општинског штаба за ванредне ситуације на којој су разматране проведене мјере и предложене нове с циљем да се становништво ове локалне заједнице заштити од вуруса корона. Штаб је упознат да се у Братунцу под надзором тренутно налази 174 лица и да су 44 изашла из надзора.Начелник ове општине Недељко Млађеновић истакао у редовном обраћању новинарима да се све планиране мјере проводе и да становници Братунца, поштовањем предузетих  мјера, значајно доприносе напорима Штаба да се  из новонастале ситуације изађе без иједног случаја заразе коронавирусом.
 
„Редовно се врши дезинфекција на цијелом подручју општине а од данас у Коњевић Пољу функционише и пункт за дезинфекцију свих возила, која долазе у Братунац, за који је добијена сагласност ресорног министрарства у Влади Републике Српске. Набављена су средства и опрема за дезинфекцију и одређена лица која ће то проводити“, рекао је Млађеновић нагласивши да ће се у наредном периоду пут Братунац-Дрињача поред Дрина користити само за кретање путничких возила.
 
Говорећи о новој уредби, која се односи на особе које долазе из других подручја преко граничних прелаза и одводе се у карантинске смјештаје формиране поред тих прелаза, Млађеновић је указао на могућност појединачних случајева илегалног преласка границе на Дрини.
 
„Општински штаб за ванредне ситуације у Братунцу издаће данас наредбу да се сви чамци на Дрини уклоне са воде, како би се онемогућио превоз људи и нарушавање одлука и Штаба и границе“, поручио је Млађеновић.
 
Подсјећајући да је недавно у старом објекту Дома здравља у Братунцу уређен и опремљен простор са 20 лежаја за особе које не поштују мјеру надзора, он је најавио опремање још једног привременог смјештаја који ће се, уз сагласност ресорног министарства, уредити у братуначком Средњошколском центру.
„Ради се о 4 учионице у Средњошколском центру, које ћемо опремити. Одредили смо тај простор јер се налази на удаљености од педесетак метара од Дома здравља и лакше ће функционисати пружање здравствене заштите и помоћи других служих“, закључио је Млађеновић. 
 
 
 фато:дезинфекција аутомобила на пункту у Коњевић Пољу
IMG 123790d390887f63efcdfc53fa29ead6 V

Први обрачун за подстицајну мјеру регресираног дизел горива за 2020. годину

Аутор Администратор дана .

Образац 27. и први обрачун за подстицајну мјеру регресираног дизел горива за 2020. годину извршен на дан 26.03.2020. године. Обрачун је извршен на тај начин да су њиме обухваћени сви корисници који су извршили ажурирање и кориговање података у АПИФ-у који се односи на укупну обрадиву површину и пријављено кориштење за 2020. годину.

 

Први обрачун за подстицајну мјеру регресираног дизел горива за 2020. годину преузмите на овом линку

НАРЕДБА Предсједницима и Савјетима Мјесних заједница на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-150-2/20
Дана, 29.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 29.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
Предсједницима и Савјетима Мјесних заједница на подручју општине Братунац
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац,наређује се свим Предсједницима и Савјетима Мјесних заједница на подручју општине Братунац и то:
1. Да се максимално укључе у рад на спровођењу мјера дезинфекције и повишене хигијене у својим Мјесним заједницама, а на основу Одлука које доносе Општински штаб за ванредне ситуације;
2. Да су у обавези пријавити надлежним органима, на основу личног или другог сазнања, свако лице које се у скорије вријеме појави у Мјесној заједници, а при том се не налази у кућној самоизолацији.
Члан 2.
У случају непоступања мјера из претходног члана Предсједник и Савјет мјесне заједнице ће се распустити и против одговорних лица ће се предузети законом предвиђене казне.
Члан 3.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
   
                                                                                                                                       Командант штаба
                                                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                         Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници