Вијести

НАРЕДБA О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ,УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-138/20
Дана, 17.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. И 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 17.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и других објеката
на територији општине Братунац
 
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:
1. Забрањује се рад 
дјечијим играоницама, фитнес центрима (фитнес, боди билдинг клубовима, теретанама и сличним облицима организовања), свадбеним салонима и свечаним салама до даљњег.
Угоститељским објектима у којима се врши дјелатност припреме и послуживања пића и хране до 23.03.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације
Пијаци у Братунцу сваког петка (пазарни дан) до даљњег
Услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима (фризерски салон, козметички студио и слично) , осим такси службе, до 23.03.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације
2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до даљњег, и то:
- Угоститељским објектима у којима се поред припреме и послуживања пића и хране врши и дјелатност доставе хране, рад ограничити само на доставу хране наручену телефонским путем.Забрањено је вршење дјелатности (послуживање и припрема пиће и храна)  у самом пословном простору до 23.03.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације
- трговинама и трговачким центрима, 
--трговине прехране/роба широке потрошње и трговине сточне хране
- трговинским објектима врсте драгстор
3.Ограничава се рад од 07,00 до 15,00 часова -пијаци у Братунцу –само за предузетнике регистроване на подручју општине Братунац и домаће пољопривредне произвођаче са подручја општине Братунац. Забрањена продаја од стране  лица који долазе са територија других општина и градова.
4. Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа)-од 07,00 до 20,00 часова-с тим да се у периоду од 18,00 до 20,00 часова врши шалтерска продаја. Забрањује се конзумирање хране на лицу мјеста.
5. Пољопривредне апотеке-од 07,00 до 18,00 часова
6. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге у свом простору од 07,00 до 18,00 часова само за пријављене/регистроване госте хотела до 23.03.2020.године године са могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације
7.Трговине прехране/роба широке потрошње у оквиру бензинске пумпе од 07,00 до 18,00 часова. Забрањен рад угоститељских објеката у оквиру бензинске пумпе до 23.03.2020.године године са могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације;
Члан 2
Рад у субјектима из члана 1. организовати уз предузимање сљедећих мјера:
- Ограничити у што мањем броју број лица која истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити са размаком од најмање 1 метар;
- У већим трговинским центрима (З Маркет, Тропик и Робот) обавезно задужити два лица која ће на улазу у исте контролисати и регулисати улаз у затворени пословни простор са размаком од најмање 1 метар
- Испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар
- У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене;
- Доставу животних намирница за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности обављати уз максималне мјере хигијене и сигурности
Члан 3.
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
Члан 4.
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
Члан 5.
Наредба број 02-020-137/20 од 16.03.2020.године се ставља ван снаге.
Члан 6.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
                                                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                  Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ДОНИО НОВЕ МЈЕРЕ ПОВОДОМ СУЗБИЈАЊА ВИРУСА КОРОНА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Сви угоститељски објекти у Братунцу од данас ће бити затворени. Радиће само они који се баве производњом  хране, али ће морати да организују шалтерску продају.
 
Ово је одлучено на данашњем састанку Штаба за ванредне ситуације на којем је разматрано тренутно стање на подручју општине и активности које се предузимају с циљем да се становници Братунца заштите од вируса корона.
„Најважније је да у Братунцу нема заражених корона вирусом. Регистроване су 42 особе које су под надзором“, потврдио је новинарима начелник општине Недељко Млађеновић који је појаснио да се ради о особама које су дошле из Србије и других земаља а које, у складу са мјерама Владе Републике Српске и надлежних институција, морају одређени период провести у изолацији и бити под надзором.
 
Он је замолио грађане општине Братунац да се придржавају предузетих мјера и да се понашају у складу са донесеним одлукама како би сачували лично здравље, здравље својих чланова породице, пријатељаи свих становника Републике Српске и ширег окружења.
 
Млађеновић је истакао да ће надлежни органи ове општине санкционисати све оне, који се не буду придржавали  мјера и  одлука које су донесене с циљем да се становништво заштити од вируса корона.
 
Он је поручио да се организовано ради на дезинфекцији објеката и улица, те да ће општина набавити  довољно средстава за дезинфекцију јавних установа и предузећа, као и објеката локалних привредних субјеката.
„У свакодневном смо контакту са нашим привредницима. Ми морамо заштитити раднике и њихове породице  да би привредни субјекти могли да организују производњу не бавећи се дезинфекцијом објеката“, поручио је братуначки начелник.
 
Штаб за ванредне ситуације у Братунцу се састаје свакодневно, а о новим мјерама и одлукама информише становништво путем Интернет странице ове општине и плаката по мјесним заједницама и селима.
 

НАРЕДБA О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Број: 02-020-137/20
Дана, 16.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. И 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19) и чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и других објеката
на територији општине Братунац
 
 
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:
1. Забрањује се рад дјечијим играоницама, фитнес центрима (фитнес, боди билдинг клубовима, теретанама и сличним облицима организовања), свадбеним салонима и свечаним салама до даљњег.
2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до даљњег, и то:
- угоститељским објектима свих категорија,
- трговинама и трговачким центрима, 
-услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе,
-пијаци у Братунцу –само за предузетнике регистроване на подручју општине Братунац и домаће пољопривредне произвођаче са подручја општине Братунац. Забрањена продаја од стране  лица који долазе са територија других општина и градова.
--трговине прехране/роба широке потрошње и трговине сточне хране
- трговинским објектима врсте драгстор
2. Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа)-од 07,00 до 20,00 часова-с тим да се у периоду од 18,00 до 20,00 часова врши шалтерска продаја.
3. Пољопривредне апотеке-без промјена радног времена
4. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге у свом простору од 07,00 до 18,00 часова.
5.Трговине прехране/роба широке потрошње и угоститељски објекти у оквиру бензинске пумпе од 07,00 до 18,00 часова;
Члан 2
Рад у субјектима из члана 1. организовати уз предузимање сљедећих мјера:
- Ограничити број људи до 50 максимално  који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити;
- Испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар;
- У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене;
Члан 3.
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
Члан 4.
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
Члан 5.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
                                                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                         Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 
 

УТВРЂЕНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ВИРУСА КОРОНА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Bratunac sastanak Štaba

У Братунцу је данас одржан састанак проширеног Штаба за ванредне ситуације којем су присуствовали сви представници локалних установа и јавних предузећа. Утврђене су мјере заштите од вирусакорона на подручју ове општине. 
 
Начелник општине Недељко Млађеновић изјавио је новинарима  да у Братунцу нема регистрованих случајева заразе корона вирусом, али да се у кућној изолацији налази 13 лица, која су дошла у Братунац из других подручја.
"Предузећемо све мјере заштите у складу са препорукама Владе Републике Српске и институција БиХ. Данас ћемо одржати састанак и са привредницима, како бисмо на подручју цијеле општине провели мјере заштите од вируса корона", рекао је Млађеновић и најавио да ће, осим дезинфекције објеката и свакодневног прања улица, бити донесене одлуке које се односе на јавни превоз и  ограничени рад  угоститељских, трговинских и других радњи до 18 часова.
 
"Комунална полиција ће контролисати провођење одлука и мјера које доносимо, а сви инспектори радиће са санитарним инспектором, како би се могла пратити лица која су у кућној изолацији", истакао је Млађеновић.
 
О  свакодневним активностима које се проводе и дешавањима везаним за вирус корона грађани Братунца ће бити информисани  путем званичне Интернет странице општине, као и путем плаката по мјесним заједницама и селима.
 
 Štab sastanak

МАЛИНАРИМА ПОДЈЕЉЕНО 112.000 САДНИЦА

Аутор Оља Чучић дана .

Bratunac podjela sadnica maline

Општина Братунац, у сарадњи са Д.О.О“Малина“организовала је јуче подјелу 112.000 садница малине. Од 400 до 2.000 садница бесплатно је добило 109 братуначких произвођача овог јагодичастог воћа.

Према ријечима директора предузећа „Малина“ Раденка Радовића саднице су углавном добили пољопривредници који се баве производњом малине и желе да обнове или прошире своје засаде. Он је рекао да су саднице произведене у расаднику у Кравици и да су одличног квалитета.

Sadnice maline

Начелник oпштине Недељко Млађеновић рекао је да   локална заједница, уз подршку Владе РС, обезбјеђује потребне услове за развој малинарства на овом подручју.

-Имамо властити расадник малине и Савјетодавну службу, изградили смо систем за наводњавање засада на подручју цијеле општине и очекујемо проширење производње малине у наредном периоду, рекао је Млађеновић који је присуствовао подјели садница малине.

Он очекује и стабилизацију откупне цијене као и да ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске наставити да пружа подршку произвођачима малине и пројектима развоја малинарства у Братунцу

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници