Вијести

ОДЛУКА О ослобађању предузетника од плаћања обавеза

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-154/20
Дана, 31.03.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 31.03.2020.године, Начелник општине доноси:
 
О Д Л У К У
О ослобађању предузетника од плаћања обавеза 
 
Члан 1.
 
Овом Одлуком ослобађају се предузетници са подручја општине Братунац којима је Наредбом општинског штаба за ванредне ситуације о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац бр.02-020-138/20 од 17.03.2020.године, бр.02-020-143/20 од 21.03.2020.г. и бр.02-020-153/20 од 30.03.2020.године забрањен рад од плаћања обавеза и то за:
- Комуналне таксе на истакнуто пословно име
- Комуналне таксе за заузимање јавне површине
- Комуналне таксе на постављање рекламних паноа
- Одвоза смећа
- Таксе на бројило за потрошњу воде
Ослобађање од плаћања обавеза се односи на период од 15.03.2020. до 30.04.2020.године, са могућношћу укидања или продужења у зависности од развоја ситуације.
 
Члан 2.
 
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном Гласнику општине Братунац“.
   
 
                                                                                                                                               Командант штаба
                                                                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                           Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ФОРМИРАЋЕ ТИМОВЕ ВОЛОНТЕРА У СВИМ МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На подручју општине Братунац нема заражених вирусом корона, под надзором се налази 135 особа а 43 су изашле из надзора. Прошле ноћи није забиљежен ниједан прекршај полицијског часа а у последња 24 часа мјешовити тимови полиције и инспекције контролисали су 89 лица која, како је речено на данашњој сједници Општинског штаба за ванредне ситуације, поштују мјеру изолације која им је одређена.
 
„Захвалан сам грађанима Братунца, који су схватили опасност од вируса корона и поштују све мјере које овај штаб доноси, уз препоруке Републичког штаба за ванредне ситуације. Општина, у сарадњи са надлежним службама, проводи и контролише  предузете мјере, како бисмо заштитили становништво ове локалне заједнице од појаве заразе и пружили помоћ свим лицима која је она потребна у овој ситуацији“, рекао је начелник ове општине Недељко Млађеновић који је, обраћајући се новинарима након сједнице Штаба, подсјетио  да је у Коњевић Пољу профункционисао пункт за дезинфекцију возила, која долазе на подручје Братунца и Сребренице.
 
Он је рекао да су ангажована лица која ће радити на том пункту са полицијском патролом, која ће обавјештавати возаче да су обавезни да на обиљеженој локацији на улазу у град изврше прање и дезинфекцију својих возила.
 
„На данашњој сједници Штаба донијели смо одлуку да се у свим мјесним заједницама формирају тимови волонтера који ће, у сарадњи са представницима мјесних заједница и волонтерима Центра за социјални рад и Црвеног крста, пружати услуге и помоћ грађанима, која им је потребна“, рекао је Млађеновић.
 
Он је похвалио братуначка предузећа „Петропројект“, „ТРБ“ и „МВД“ која су се одазвала апелу Републичког фонда солидарности.
„Те фирме и Рудник олова и цинка у Сасама највише помажу општини Братунац, кроз запошљавање радника и финансијску подршку коју  пружају у овој ситуацији. Захвалан сам власницима  предузећа, који издвајају средства за помоћ људима широм Републике Српске“, истакао је Млађеновић.
 
На данашњој сједници Општинског штаба разговарано је о предузећима и радњама којима је средином марта уведена мјера забране рада у новонасталој ситуацији. Њихови власници ће, у складу са новом мјером Штаба, бити ослобођени комуналне таксе, таксе за заузимање јавних површина, таксе за одржавање бројила за воду као и трошкова услуга одвоза смећа за период од половине марта до краја априла, уз могућност продужења  тог рока. 
 
 

НАРЕДБА О уклањању чамаца са ријеке Дрине на територији општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-152/20
Дана, 30.03.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 30.03.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
О уклањању чамаца са ријеке Дрине на територији општине Братунац
 
Члан 1.
 
 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац,наређује се свим власницима чамаца на подручју општине Братунац да уклоне своје чамце са обале ријеке Дрине и исте поставе на удаљености не мањој од 500 дужних метара од обале ријеке Дрине.
 
Члан 2.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
Члан 3.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
 
Члан 4.
 
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
 
   
                                                                                                                                                    Командант штаба
                                                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                      Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.
 

НАРЕДБА о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153/20
Дана, 30.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 30.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката
на територији општине Братунац
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац:
1. Забрањује се рад до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације, следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда, и то:
дјечијим играоницама, фитнес центрима (фитнес, боди билдинг клубовима, теретанама и сличним облицима организовања), свадбеним салонима и свечаним салама 
Угоститељским објектима свих категорија 
Пијаци у Братунцу,осим субјеката из подтачке 3.ове Наредбе   
Услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима (фризерски салон, козметички студио и слично) , осим такси службе, 
Трговинама,осим субјеката из подтачке 2.ове Наредбе
2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације, и то:
- Угоститељским објектима у којима се поред припреме и послуживања пића и хране врши и дјелатност доставе хране, рад ограничити само на доставу хране наручену телефонским путем.Забрањено је вршење дјелатности (послуживање и припрема пиће и храна)  у самом пословном простору 
- Трговачким центрима (З маркет, Тропик и Робот), 
- Трговине прехране/робе широке потрошње,пољопривредне апотеке и трговине сточне хране
- Трговинским објектима врсте драгстор
- Аутопраоницама, вулканизерским и аутомеханичарским радњама
- Киосцима
3. Ограничава се рад само петком домаћим пољопривредним произвођачима који врше продају властитих производа (воће,поврће, млијечни производи и сл.) до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације
4. Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа)-од 07,00 до 19,30 часова-с тим да се у периоду од 18,00 до 19,30 часова врши шалтерска продаја. Забрањује се конзумирање хране на лицу мјеста. - до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације
5. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге у свом простору од 07,00 до 18,00 часова само за пријављене/регистроване госте - до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране у зависности од развоја ситуације
6 .Ограничава се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен продајни објекат/трговине прехране и робе широке потрошње у периоду од 07,00 до 18,00 часова до 30.04.2020.године.
Забрањује се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен угоститељски објекат до 30.04.2020.
 Без ограничења радног времена када је у питању продаја горива и нафтних деривата.
У случају кршења ових одредби, забраниће се рад бензинских пумпи у потпуности у периоду од 18,00 до 07,00 часова.
Члан 2.
Рад у субјектима из члана 1. организовати уз предузимање сљедећих мјера:
- Ограничити у што мањем броју број лица која истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити са размаком од најмање 1 метар;
- У већим трговинским центрима (З Маркет, Тропик и Робот) обавезно задужити два лица која ће на улазу у исте контролисати и регулисати улаз у затворени пословни простор са размаком од најмање 1 метар
- Испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар
- У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене;
- Доставу животних намирница за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности обављати уз максималне мјере хигијене и сигурности
- Аутопраонице, вулканизерске и аутомеханичарске радње су дужне придржавати се прописаних мјера одстојања као и ограничавању минималног броја лица присутних у самом пословном простору.
- Забрањује се продаја алкохола у киосцима и окупљања око истих, а у случају кршења мјера, забраниће се рад свим киосцима
Члан 3.
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
Члан 4.
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
Члан 5.
Даном доношења ове Наредбе стављају се ван снаге Наредбе бр.02-020-138/20 од 17.03.2020.године, бр.02-020-138-1/20 од 18.03.2020.године, бр.02-020-143/20 од 21.03.2020.године , бр.02-020-143/20 од 23.03.2020.године и бр.02-020-147/20 од 25.03.2020.године.
Члан 6.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
   
                                                                                                                                         Командант штаба
                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                          Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.

НАРЕДБА о измјенама и допунама Наредбе о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-146-1/20
Дана, 30.03.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV., и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 30.03.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о измјенама и допунама Наредбе о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац
 
Члан 1.
 
У наредби број 02-020-146/20 од 25.03.2020.године Члан 2.мијења се и гласи :
„ У циљу обезбјеђења континуираног снабдијевања лијекова и медицинским средствима путем дежурстава одређује се како слиједи:
-Здравствена установа Градска апотека од 31.03. до 06.04.2020.године
-Здравствена установа апотека Ескулап Pharm од 07.04. до 13.04.2020.године
-Здравствена установа апотека MEDICA од 14.04.2020. до 20.04.2020.године
-Здравствена установа Градска апотека од 21.04. до 27.04.2020.године
-Здравствена установа апотека Ескулап Pharm од 27.04. до 30.04.2020.године
Наведене апотеке могу радити свим данима у периоду од 08,00 до 19,30 часова.
 
Члан 2.
 
Ова наредба ступа на снагу одмах и примјењује се до 30.04.2020.године са могућношћу укидања или продужења у зависности од развоја ситуације и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
                                                                                                                                        Командант штаба
                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                      Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници