Вијести

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20 ГОДИНУ

Аутор Оља Чучић дана .

       На основу члана 3. Правилника о стипендирању студената број 02-020-26  /20, од 08.01.2020.године, Начелник општине Братунац расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОД.

                                                              1.

       У школској 2019/20 Општина Братунац ће стипендирати 100 редовних студената првог циклуса државних факултета,као и Ученике генерације средњих школа.

         Средства која су одобрена у буџету Општине Братунац за 2020.годину распоредиће се на :

 • Ученици генерације средњих школа и ученици са просјечном оцјеном 5,00 током средњошколског образовања
 • 15 стипендија студентима прве године
 • 15 стипендија студентима на основу просјека оцјена током студирања ( просјек изнад 8,00 )
 • 70 стипендија студентима чији су родитељи слабог материјалног стања, студентима без родитеља и студентима – дјеци инвалида од прве до четврте категорије

Стипендије се додјељују за школску 2019/20 годину и исплаћиваће се у 8 (осам ) једнаких мјесечних рата.

У случају да се за одређене категорије стипендиста не пријави довољан број кандидата,Комисија ће преостали дио средстава преусмјерити на неке од других категорија стипендиста.

2.

       Висина стипендије за студенте свих година студија износи 100,00 КМ.

3.

       Конкурс је отворен од 08.01.2020. год. до 07.02.2020 .године.

4.

Право пријаве на Конкурс за додјелу стипендија имају редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

 • да имају пребивалиште на подручју општине Братунац
 • да су у статусу редовног студента првог циклуса државног факултета
 • да нису у статусу апсолвента
 • да нису обнављали годину студија за коју подносе захтјев
 • да не примају стипендију од другог даваоца или студентски кредит
 • да нису старији од 26 година

Стипендија се може додјелити за највише два студената из истог породичног домаћинства.

 

                                                                            5.

Пријаве на Конкурс за додјелу стипендије подносе се искључиво на посебном обрасцу који се може преузети у Шалтер сали општине Братунац,у улици Трг Милоша Обилића бб .

Кандидати су обавезни да у обрасцу захтјева попуне за коју категорију се кандидују, односно:

       - студенти прве године

-   студенти на основу просјека оцјена током студирања

- студенти чији су родитељи слабог материјалног стања, студенти без родитеља, и студенти-дјеца инвалида од прве до четврте категорије

1.Уз захтјев за додјелу стипендије студенти ПРВЕ ГОДИНЕ су дужни приложити:

1.Увјерење факултета о статусу редовног студента

2.Фотокопију прве стране индекса

3.Фотокопије свједочанстава свих разреда средње школе

4.Изјаву о заједничком домаћинству ( шалтер сала )

5.Потврда о висини плате у последња 3 мјесеца за све запослене чланове домаћинства,овјерену фотокопију последњег одреска пензије, потврда о незапослености родитеља или потврда о примању социјалне помоћи,

6.За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од прве до четврте категорије,неопходна Увјерења

7.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

8.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева ( уколико га студент посједује )

9.Ученици генерације подносе доказ да су ученици генерације,као и документа под тачком 1. 2.3. 7. и 8.

                    

2. Уз захтјев за додјелу стипендије на основу просјека оцјена ( просјек изнад 8,0 ) током студирања, студенти су дужни приложити:

1. Потврду о статусу редовног студента одређене године студија;

2.Увјерење о свим положеним испитима за све претходне године ( оцјена за сваки предмет),са изведеном просјечном оцјеном током студирања

3.Фотокопију прве стране индекса и свих страница са списком предмета и овјерених семестара   (овјерити)

4.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

5.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева ( уколико га студент посједује )

3. Уз захтјев за додјелу стипендије студенти чији су родитељи слабог материјалног стања,студенти без родитеља и студенти-дјеца инвалида од прве до четврте категорије, дужни су приложити:

1.Потврду о статусу редовног студента одређене године студија;

2.Увјерење о свим положеним испитима за све претходне године ( оцјена за сваки предмет),са изведеном просјечном оцјеном током студирања

 1. Фотокопију прве стране индекса и свих страница са списком предмета и овјерених семестара       (овјерити
 2. Изјаву о заједничком домаћинству (Шалтер сала )
 3. Потврда о висини плате у последња 3 мјесеца за све запослене чланове домаћинства,овјерену фотокопију последњег одреска пензије, потврда о незапослености родитеља или потврда о примању социјалне помоћи,
 4. За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од I – IV категорије, неопходна Увјерења

7.   Потврде ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац   или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља)

8. фотокопија картице текућег рачуна ( уколико га студент посједује )

                                                                                             6.

     Критерији за додјељивање стипендија студентима у школској 2019/20 години су:

-          да су редовни студенти првог циклуса државних факултета и да нису обнављали годину за коју подносе захтјев за додјелу стипендије

-          Према успјеху свих разреда средње школе, просјечна оцјена успјеха множи се са коефицијентом 3,5 за студенте прве године

-          За студенте виших година, просјечна оцјена из претходних година студија се множи са коефицијентом 2. Пренешени испити из предходних година ће се рачунати у просјеку оцјена,као оцјена 5.

-          За сваку завршену годину студија 0,5 бодова

       -     за студенте без оба родитеља   5 бодова

-     за студенте без једног родитеља 3 бода

-     за студенте чији су родитељи инвалиди од I – IV категорије   2 бодa

-           за мјесечна примања по члану домаћинства:

   до  150 КМ                           7 бодова

              до   200 КМ                          5 бодова

   до   250 КМ                           3 бода

-          за студенте дефицитарних занимања : 2 бода

Природно математички – одсјек математика и физика

Архитектонско-грађевински факултет – архитектура,грађевина и геодезија

Машински факултет

Електротехнички факултет – рачунарство,информатика и др.

Медицински факултет

Стоматолошки факултет

Фармацеутски факултет

Факултет ветеринарске медицине

Рударско геолошки факултет

             Пријаве на Конкурс са приложеном документацијом подносе се у Шалтер сали општине Братунац , са назнаком за Комисију за додјелу студентских стипендија или на адресу Општина Братунац, улица Трг Милоша Обилића бб.

Рок за подношење пријава је 30 ( тридесет) дана од дана објављивања Конкурса.

Све додатне информације заинтересовани могу добити у Одсјеку друштвених дјелатности ,     канцеларија бр. 23  и на web страници Општине Братунац www.opstinabratunac.com

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш. с.р.

Број: 02-020- 26 -1 /20                                                     

Братунац, 08.01.2020 .год.

У БРАТУНАЧКИМ ЦРКВАМА ОРГАНИЗОВАНО ТРАДИЦИОНАЛНО ЛОМЉЕЊЕ ЧЕСНИЦЕ

Аутор Оља Чучић дана .

JANUAR CESNICA

Традиционално ломљење чеснице организовано је и ове године на Божић ујутру у братуначкој цркви Успења Пресвете Богородице, те православним храмовима у Кравици, Полому, Бјеловцу, Факовићима и Жлијепцу.

Покровитељ ових божићних свечаности је општина Братунац, која је обезбиједила новчане награде у износу 100КМ за најсрећније вјернике који су нашли новчић у комаду чеснице.

Начелник општине Недељко Млађеновић поручио је да је ломљење чеснице у мјесним црквама  један од доприноса  Општине у очувању традиције српског народа и богатих православних обичаја.

Божићне чеснице је и ове године припремила локална пекара „Бунарџија“.

У КРАВИЦИ ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА МЈЕШТАНА НА БОЖИЋ 1993.ГОДИНЕ

Аутор Оља Чучић дана .

Kravica parastos

У цркви Светих апостола Петра и Павла у Кравици у недељу је служен парастос за 158 српских цивила и војника страдалих у последњем рату, од којих су њих 49 убиле муслиманске снаге из Сребренице на Божић 7.јануара 1993.године. Почаст погинулим мјештанима одале су бројне делегације, које су положиле вијенце на спомен-обиљежју у Кравици.

Обиљежавању 27.годишњице страдања Срба у Кравици и околним селима присуствовали су изасланик српског члана Предсједништва БиХ и предсједнице Републике Српске Бошко Томић, помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске Радомир Граонић, начелници општина Братунац и Сребреница Недељко Млађеновић и Младен Грујичић, те представници републичких и општинских удружења и организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, као и делегције неколико политичких партија.

Из Кравице је још једном указано на неправду, јер за злочине почињене на подручју ове мјесне заједнице још нико није одговарао, али  и поручено да никада неће бити заборављене жртве, које су дале  животе за слободу српског народа.

Подсјећамо да су јаке муслиманске снаге, на Божић 1993.године, упале у Кравицу и убиле 49 а раниле 80 српских цивила и војника. Тог дана нестало је седморо мјештана, од којих петоро још није нађено.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА "СУПЕР У"

Аутор Оља Чучић дана .

IMG 8993

Синоћ је у малој Сали Дома културе Братунац одржана додјела пакетића и прехрамбено-хигијенских пакета вишечланим породицама и дјеци са сметњама у развоју од средстава прикупљених током хуманитарних акција Ро-к-ултура Братунац.

Током акције прикупљања средстава у центру Братунца 20.12. као и на представи Ро-к-ултура Братунац 22.12.2019. прикупљено је око 1.120КМ које су искоришћене за куповину 26 новогодишњих пакетића и 10 прехрамбено-хигијенских пакета за 10 вишечланих породица. Остатак средстава уплаћен је за лијечење двојице дјечака из Братунца. Као и протекле двије године, додјела је организована уз велику подршку Центра за Социјални рад Братунац а током оваквих акција до сада је обезбјеђено преко 150 новогодишњих пакетића за дјецу из Сребренице и Братунца.

.IMG 9021

„Ове године, с обзиром да је доста новогодишњих пакетића обезбјеђено од стране КК Братунац као и савјета ученика СШЦ Братунац, учесници пројекта Ро-к-ултура Братунац одлучили су да остатак прикупљених средстава усмјере на куповину прехрамбено-хигијенских пакета како би уљепшали празнике вишечланим породицама. Такође дио средстава смо жељели да употребимо за лијечење дјеце тако да смо 320КМ издвојили за ту сврху. На овај начин желимо да мотивишемо дјецу да буду солидарни и да у вријеме празника размишљају како помоћи другима.“ – рекла је Уна Зечић, предјседница УГ СуперУ које спроводи пројекат Ро-култура Братунац. 

Пројекат Ро-к-ултура Братунац спроводи УГ СуперУ Братунац у сарадњу са бендом Инфузија из Братунца а уз финансијску подршку Општине Братунац. Активности су се одржавале од септембра до децембра када је изведена истоимена представа као резултат пројекта и која је већ трећу годину за редом хуманитарног карактера.

ОДРЖАНА 23. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

 

Skupština 2

На 23. редовној сједници Скупштине општине Братунац, која је одржана 25. Децембра  2019. године, Одборници Скупштине општине Братунац усвојили су буџет за 2020. годину у износу 10.280.000 КМ, који је за 2.003.000 КМ виши од овогодишњег. Начелница Одјељења за финансије Радмила Николић појаснила је новинарима да је до повећања буџета дошло јер је статус буџетског корисника, према усвојеној скупштинској одлуци, добио братуначки Дом здравља.

На сједници је усвојен Ребаланс буџета у износу 8.404.500 КМ, као и предложена Одлука о измјени и допуни Одлуке о извршењу буџета општине за ову годину, те Одлука о извршењу буџета за 2020.годину.

Одборници су усвојили Одлуку о висини вриједности непокретности на подручју општине Братунац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокреност у идућој години и Одлуку о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности за 2020.годину.

На сједници су усвојене и три одлуке, које се односе на социјално становање и то: Одлука о Фонду стамбених јединица социјалног становања, Одлука о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања и Одлука о поступку субвенционисања закупнине.

Одборници су разматрали и информације о стипендирању студената са територије општине Братунац у академској 2018/2019 години и материјалном стању пензионера, који живе у овој локалној заједници.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници