Вијести

ОПШТИНСКИ РЕДОВИ ВОЖЊЕ ЗА 2018/19 ГОДИНУ

Аутор Оља Чучић дана .

Дана 5.4.2018.године окончан је поступак усклађивања и регистрације редова вожње за 2018/19 годину

КЊИГА

ОПШТИНСКИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ ЗА 2018/2019 ГОДИНУ

Холдинг ,,Дринатранс,, А.Д. Зворник

П.Ј.,,Превоз,,Сребреница

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална                                          

 

Л-1

Братунац-Полом-Навоз

Вријеме у одласку

КМ

СТАНИЦЕ

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

07.30

11.00

13.15

15.15

19.30

0

Братунац

06.15

09.00

12.30

14.45

19.15

07.32

11.02

13.17

15.17

19.32

1

Пилана

06.13

08.58

12.28

14.43

19.13

07.34

11.04

13.19

15.19

19.34

2

Сервис

06.11

08.56

12.26

14.41

19.11

07.36

11.06

13.21

15.21

19.36

3

Љ.Мост

06.09

08.54

12.25

14.39

19.09

07.40

11.10

13.25

15.25

19.40

5

Лоњин

06.05

08.50

12.21

14.36

19.06

07.46

11.16

13.31

15.31

19.46

8

Красанпоље

05.59

08.45

12.15

14.29

19.00

07.55

11.22

13.37

15.37

19.55

11

Осамско

05.53

08.37

12.09

14.23

18.53

08.00

11.26

13.43

15.43

20.00

13

Кандићи

05.48

08.31

12.03

14.17

18.47

08.03

11.29

13.46

15.46

20.03

14

Дубравице

05.45

08.28

12.00

14.14

18.44

08.09

11.35

13.52

15.52

20.08

16

Полом

05.39

08.22

11.54

14.08

18.38

08.15

11.45

14.00

16.00

20.15

19

Навоз

05.30

08.15

11.45

14.00

18.30


РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија не саобраћа суботом, недељом и државним празницима.

Поласци под 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 и 10 не саобраћају за вријеме школског распуста

Холдинг ,,Дринатранс,, А.Д. Зворник

П.Ј.,,Превоз,,Сребреница

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална                                          

Л-2

Братунац-Авдагина Њива

Вријеме у одласку

КМ

СТАНИЦЕ

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

3

4

06.00

13.30

0

Братунац

06.27

13.57

06.03

13.33

2

Реповац

06.24

13.54

06.05

13.35

3

Ранча

06.22

13.52

06.09

13.39

6

Глогова

06.18

13.48

06.12

13.42

8

А.Њива

06.15

13.45


РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија саобраћа за вријеме рада школе

Холдинг ,,Дринатранс,, А.Д. Зворник

П.Ј.,,Превоз,,Сребреница

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална

Л-3

Навоз-Полом-Братунац

Вријеме у одласку

КМ

СТАНИЦЕ

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

05.45

0

Навоз

14.15

05.54

3

Полом

14.09

06.00

5

Дубравице

14.03

06.03

6

Кандићи

14.00

06.09

8

Осамско

13.55

06.15

11

Красанпоље

13.46

06.21

14

Лоњин

13.40

06.25

16

Љ.Мост

13.36

06.26

17

Сервис

13.34

06.28

18

Пилана

13.32

06.30

19

Братунац

13.30


РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија не саобраћа суботом, недељом и државним празницима,

полазак под 2. не саобраћа за вријеме школског распуста

Холдинг ,,Дринатранс,, А.Д. Зворник

П.Ј.,,Превоз,,Сребреница

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална                                

                       

Л-4

Братунац-Осамско

Вријеме у одласку

КМ

СТАНИЦЕ

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

05.30

0

Братунац

06.17

05.32

1

Пилана

06.15

05.34

2

Сервис

06.13

05.36

3

Љ.Мост

06.11

05.40

5

Лоњин

06.07

05.46

8

Красанпоље

06.01

05.52

11

Осамско

05.55


РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија саобраћа за вријеме рада школе

Холдинг ,,Дринатранс,, А.Д. Зворник

П.Ј.,,Превоз,,Сребреница

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална                                    

Л-5

Братунац-Коњевић Поље

Вријеме у одласку

КМ

СТАНИЦЕ

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.30

08.00

11.45

15.15

19.30

0

Братунац

06.40

09.00

12.45

16.30

20.30

05.33

08.03

11.48

15.18

19.33

2

Реповац

06.37

08.58

12.43

16.28

20.28

05.36

08.05

11.50

15.20

19.35

3

Ранча

06.35

08.57

12.42

16.27

20.27

05.39

08.09

11.54

15.24

19.39

6

Глогова

06.30

08.53

12.38

16.23

20.23

05.42

08.12

11.57

15.27

19.42

8

А.Њива

06.28

08.50

12.35

16.20

20.20

05.45

08.15

12.00

15.30

19.45

10

Кајићи

06.25

08.47

12.32

16.17

20.17

05.48

08.18

12.03

15.33

19.48

12

Кравица

06.22

08.44

12.29

16.14

20.14

05.50

08.21

12.06

15.36

19.50

14

Сандићи

06.19

08.41

12.26

16.11

20.11

05.52

08.22

12.07

15.37

19.52

15

Лолићи

06.17

08.39

12.24

16.09

20.09

05.53

08.23

12.08

15.38

19.53

16

Первани

06.16

08.38

12.23

16.08

20.08

05.55

08.25

12.10

15.40

19.55

19

Хрнчићи

06.15

08.36

12.21

16.06

20.06

06.00

08.30

12.15

15.45

20.00

21

К.Поље

06.10

08.30

12.15

16.00

20.00


РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија не саобраћа суботом, недељом и државним празницима,

поласци под 2, 3, 5, 7, 8 и 10 не саобраћају за вријеме школског распуста

Холдинг ,,Дринатранс,, А.Д. Зворник

П.Ј.,,Превоз,,Сребреница

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална                                          

                        

Л-6

Братунац-Полом-Навоз

Вријеме у одласку

КМ

СТАНИЦЕ

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

3

4

12.30

12.50

0

Братунац

06.45

07.10

12.32

12.52

1

Пилана

06.43

07.08

12.34

12.54

2

Сервис

06.41

07.06

12.36

12.56

3

Љ.Мост

06.39

07.04

12.40

13.00

5

Лоњин

06.36

07.01

12.46

13.06

8

Красанпоље

06.29

06.54

12.55

13.15

11

Осамско

06.23

06.48

13.00

13.20

13

Кандићи

06.17

06.42

13.03

13.23

14

Дубравице

06.14

06.39

13.09

13.29

16

Полом

06.08

06.33

13.15

13.35

19

Навоз

06.00

06.25

РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија не саобраћа суботом, недељом и државним празницима,

поласци под 1, 2, 3 и 4 не саобраћају за вријеме школског распуста

Холдинг ,,Дринатранс,, А.Д. Зворник

П.Ј.,,Превоз,,Сребреница

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална                                    

Л-7

Братунац-Коњевић Поље

Вријеме у одласку

КМ

СТАНИЦЕ

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.30

11.00

12.45

13.15

14.35

0

Братунац

06.15

07.00

07.30

08.30

12.15

10.33

11.03

12.48

13.18

14.38

2

Реповац

06.13

06.58

07.28

08.28

12.13

10.36

11.05

12.50

13.20

14.40

3

Ранча

06.12

06.57

07.27

08.27

12.12

10.39

11.09

12.54

13.24

14.44

6

Глогова

06.08

06.53

07.23

08.23

12.08

10.42

11.12

12.57

13.27

14.47

8

А.Њива

06.05

06.50

07.20

08.20

12.05

10.45

11.15

13.00

13.30

14.50

10

Кајићи

06.02

06.47

07.17

08.17

12.02

10.48

11.18

13.03

13.33

14.53

12

Кравица

05.59

06.44

07.14

08.14

11.59

10.50

11.21

13.06

13.36

14.55

14

Сандићи

05.56

06.41

07.11

08.11

11.56

10.52

11.22

13.07

13.37

14.57

15

Лолићи

05.54

06.39

07.09

08.09

11.54

10.53

11.23

13.08

13.38

14.58

16

Первани

05.53

06.38

07.08

08.08

11.53

10.55

11.25

13.10

13.40

15.00

19

Хрнчићи

05.51

06.36

07.06

08.06

11.51

11.00

11.30

13.15

13.45

15.05

21

К.Поље

05.45

06.30

07.00

08.00

11.45


РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија не саобраћа суботом, недељом и државним празницима,

поласци под 2, 3, 5, 7, 8 и 10 не саобраћају за вријеме школског распуста

Д.О.О. ,, Роћко ,, Братунац

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална                                    

Л-8

Братунац-Факовићи

Вријеме у одласку

КМ

Станице

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

3

4

5

6

10.50

17.20

19.30

0

Братунац

12.15

19.00

21.00

10.55

17.24

19.36

3

Побрђе

12.10

18.56

20.56

10.59

17.27

19.38

4

Вољавица

12.09

18.55

20.55

11.01

17.29

19.42

6

Залужје

12.06

18.51

20.51

11.04

17.31

19.44

7

Бјеловац

12.04

18.49

20.49

11.09

17.33

19.48

9

Лоз.Ријека

12.01

18.45

20.45

11.13

17.38

19.54

12

Тега.Ријека

11.55

18.39

20.39

11.16

17.40

19.58

14

Тегаре

11.51

18.35

20.35

11.21

17.45

20.04

17

Орлица

11.46

18.29

20.29

11.25

17.50

20.10

20

Граб.Ријека

11.41

18.23

20.23

11.30

17.55

20.15

24

Факовићи

11.35

18.15

20.15

РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија не саобраћа суботом,недељом,за вријеме државних празника и школског распуста.

Д.О.О. ,, Роћко ,, Братунац

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална                                      

                          

Л-9

Братунац-Жлијебац

Вријеме у одласку

КМ

Станице

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

3

4

5

6

06.45

13.15

15.15

0

Братунац

06.35

09.10

15.15

06.49

13.19

15.21

3

Побрђе

06.28

09.04

15.11

06.51

13.21

15.23

4

Вољавица

06.26

09.00

15.09

06.54

13.24

15.27

6

Залужје

06.22

08.55

15.06

06.56

13.26

15.29

7

Бјеловац

06.18

08.52

15.04

06.59

13.29

15.33

9

Лоз.Ријека

06.14

08.48

15.01

07.03

13.33

15.39

12

Тега.Ријека

06.08

08.42

14.56

07.06

13.36

15.43

14

Тегаре

06.04

08.38

14.51

07.11

13.41

15.49

17

Орлица

05.58

08.32

14.45

07.15

13.45

15.55

20

Граб.Ријека

05.52

08.26

14.40

07.21

13.51

16.00

24

Факовићи

05.44

08.22

14.34

07.27

13.57

16.05

26

Жањево

05.38

08.18

14.31

07.33

14.03

16.11

28

Бољевићи

05.32

08.12

14.25

07.39

14.09

16.15

30

Кутијеши

05.26

08.06

14.21

07.45

14.15

16.20

32

Жлијебац

05.20

08.00

14.15

РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија саобраћа свакодневно

Д.О.О. ,, Роћко ,, Братунац

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална                                      

Л-10

Братунац-Жлијебац

Вријеме у одласку

КМ

Станице

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

3

4

5

6

06.15

12.45

14.45

0

Братунац

06.05

08.40

14.45

06.19

12.49

14.51

3

Побрђе

05.58

08.34

14.41

06.21

12.51

14.53

4

Вољавица

05.56

08.30

14.39

06.24

12.54

14.57

6

Залужје

05.52

08.25

14.36

06.26

12.56

14.59

7

Бјеловац

05.48

08.22

14.34

06.29

12.59

15.03

9

Лоз.Ријека

05.44

08.18

14.31

06.33

13.03

15.09

12

Тега.Ријека

05.38

08.12

14.26

06.36

13.06

15.13

14

Тегаре

05.34

08.08

14.21

06.41

13.11

15.19

17

Орлица

05.28

08.02

14.15

06.45

13.15

15.25

20

Граб.Ријека

05.22

07.56

14.10

06.51

13.21

15.30

24

Факовићи

05.14

07.52

14.04

06.57

13.27

15.35

26

Жањево

05.08

07.48

14.00

07.03

13.33

15.41

28

Бољевићи

05.02

07.42

13.55

07.09

13.39

15.45

30

Кутијеши

04.56

07.36

13.51

07.15

13.45

15.50

32

Жлијебац

04.50

07.30

13.45

РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија саобраћа свакодневно

Д.О.О. ,, Роћко ,, Братунац

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална                                    

Л-11

Братунац-Жлијебац

Вријеме у одласку

КМ

Станице

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

3

4

5

6

07.00

13.30

15.30

0

Братунац

06.50

09.25

15.30

07.04

13.34

15.36

3

Побрђе

06.43

09.19

15.26

07.06

13.36

15.39

4

Вољавица

06.41

09.15

15.24

07.09

13.39

15.42

6

Залужје

06.37

09.10

15.21

07.11

13.41

15.44

7

Бјеловац

06.33

09.07

15.19

07.14

13.44

15.48

9

Лоз.Ријека

06.29

09.03

15.16

07.18

13.48

15.51

12

Тега.Ријека

06.23

08.57

15.11

07.21

13.51

15.56

14

Тегаре

06.19

08.53

15.06

07.26

13.56

16.04

17

Орлица

06.13

08.47

15.00

07.30

14.00

16.10

20

Граб.Ријека

06.07

08.43

14.55

07.36

14.06

16.15

24

Факовићи

05.59

08.37

14.49

07.42

14.12

16.20

26

Жањево

05.53

08.33

14.45

07.48

14.18

16.26

28

Бољевићи

05.47

08.27

14.40

07.54

14.24

16.30

30

Кутијеши

05.41

08.21

14.36

08.00

14.30

16.35

32

Жлијебац

05.35

08.15

14.30

РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија саобраћа свакодневно

Д.О.О. ,, Роћко ,, Братунац

ВРСТА ЛИНИЈЕ-стална                                    

Л-12

Братунац-Факовићи

Вријеме у одласку

КМ

Станице

стајалишта

Вријеме у повратку

1

2

3

4

5

6

10.20

16.50

19.00

0

Братунац

11.45

18.30

20.30

10.25

16.54

19.06

3

Побрђе

11.40

18.26

20.26

10.29

16.57

19.08

4

Вољавица

11.39

18.25

20.25

10.31

16.59

19.12

6

Залужје

11.36

18.21

20.21

10.34

17.01

19.14

7

Бјеловац

11.34

18.19

20.19

10.39

17.03

19.18

9

Лоз.Ријека

11.31

18.15

20.15

10.43

17.08

19.24

12

Тега.Ријека

11.25

18.09

20.09

10.46

17.10

19.28

14

Тегаре

11.21

18.05

20.05

10.51

17.15

19.34

17

Орлица

11.16

17.59

19.59

10.55

17.20

19.40

20

Граб.Ријека

11.11

17.53

19.53

11.00

17.25

19.45

24

Факовићи

11.05

17.45

19.45

РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА:

Линија не саобраћа суботом,недељом,за вријеме државних празника и школског распуста.

                                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                        Мр.сци. Шевко Карић,дипл.инг.грађ. с.р.

Одржан "Концерт пријатељства"

Аутор Оља Чучић дана .

koncert prijateljstva bratunac

Музичка школа „Кућа добрих тонова“ из Сребренице, у сарадњи са Домом културе у Братунцу организовала је синоћ у биоскопској сали самостални наступ под називом „Концерт пријатељства“. Наступила су дјеца из Братунца и Сребренице а на концерту су изведене разноврсне пјесме од класичне и рок музике до традиционалних композиција.

Концерт у Братунцу организован је у оквиру регионалне турнеје „Куће добрих тонова“ из које најављују да ће овог љета организовати велики седмодневни музички камп у Сребреници који ће од 29.јула до 4.августа окупити више од 200 дјеце из Србије, Хрватске и БиХ.

У музичкој школи „Кућа добрих тонова“, која је почела са радом 2012.године а која тренутно окупља више од 350 дјеце различитих узраста и националности, организују се бесплатни часови учења свирања, плеса и њемачког језика.

Иницијатор покретања ове школе и највећи донатор је аустријска хуманитарна организација БХБ.

Bratunac koncert prijateljstva

Koncert 2 1

НАЈАВА:"ЂУРЂЕВДАНСКИ ДАНИ-БРАТУНАЦ 2018"

Аутор Оља Чучић дана .

IMG 2e482d065f962b830e32a280f4675e29 V

Понедељак, 30. април

18:00 Изложба слика уље на платну, Сава Вукадиновића – отварање

(Дом културе-мала сала)

19:00 Књижевно вече: Аћим Тодоровић, Милутин Савчић, Војин Остојић

(Дом културе)

20:00 Градски трг Отварање манифестације

Концерт: Музички састав Катера Источно Сарајево

Фолклор КУД Мост Братунац

Уторак, 01.мај

20:00 (Градски трг)

Концерт: Хор са Косова, Симонида Грачаница

            Фолклор КУД Мост Братунац

Среда, 02.мај

10:00 Турнир у одбојци – Спортска дворана

18:30 Представа „Свастике“ Ам. позориште „Александар Јоковић“ Љубовија

            (Дом културе)

20:00 Стваралаштво основних школа В. Караџић, Б. Радичевић, П.Кочић Кравица

            Дјечије обданиште „Наша радост“

(Градски трг)

Четвртак, 03.мај

19:00 ПРВА ЂУРЂЕВДАНСКА СМОТРА ФОЛКЛОРА

            Учесници: КУД „Мост“ Братунац

                               КУД „Илићка „ Брчко

                               КУД „Каонички извори“ Крушевац

                               КУД „Стара гора“ Рогатица

                               КУД „Деспот Стефан Лазаревић“ Сребреница

                               КУД „Крушик“ Осечина

                               КУД „Младост „ Пецка

            (Градски трг)

Петак, 04. Мај

09:30 Велики општински крос

(градски стадион)

19:00 Представа „Пројекције“ у извођењу позоришта The middle ages Власеница и

Радионица глуме позоришта младих „Милица Топаловић“ Братунац

            (Дом културе)

21:00 Концерт – градски трг

            Гнијев анђела

            Дивље јагоде

Субота, 05.мај

10:00 Турнир у кошарци – спортска дворана

14:00 Турнир у фудбалу – игралиште СШЦ

 

Недеља, 06. мај

11:00 Црква Успења Пресвете Богородице

            КРСНА СЛАВА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

            Ломљење славског колача

                                                    

                                                                             ПОКРОВИТЕЉ ОПШТИНА БРАТУНАЦ

                                                                          ОРГАНИЗАТОР ДОМ КУЛТУРЕ БРАТУНАЦ

ДВАНАЕСТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

НАЈАВА 12. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

                 12. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗАКАЗАНА ЈЕ

За дан 26.04.2018. године (четвртак)

са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
 3. ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА РС – СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА У ВЛАСЕНИЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ
 4. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ
 5. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
 6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСАВАЈАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ
 9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊАУ ВД ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ
 10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 11. ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАКАНАДЕ ЗА РАД МРТВОЗОРНИКА ИМЕНОВАНОГ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 12. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ НА ЛОКАЛИТЕТУ К.Ч. БР.3231/1, 3231/2 И 3232 КО БРАТУНАЦ
 13. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦЗА 2017. ГОДИНУ
 14. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ БРАТУНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
 15. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
 16. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ „ДОМ КУЛТУРЕ“ БРАТУНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
 17. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
 18. ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ АД „ГРАДСАКА ЧИСТОЋА“ БРАТУНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
 19. ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ЈП „РАД“ БРАТУНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
 20. ПРОГРАМ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА У 2018. ГОДИНИ
 21. ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ У 2018. ГОДИНИ
 22. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
 23. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА


  

 

Конкурс италијанске амбасаде за најбоље фотографије

Аутор Оља Чучић дана .

Поводом мјесеца италијанске фотографије у БиХ италијанска амбасада организује такмичење за најбољу фотографију(е).

Назив такмичења је ‘Моја БиХ” а учесници могу бити млади људи од 6-25 година. Слика(е) које шаљу треба да осликавају њихово виђење БиХ и како она треба да буде представљена Италији и ЕУ. Кампања је подржана од стране UNICEF-a, OSCE-a i EUDEl.

Награде су дигиталне камере, медиа тренинг, пројектор и пут у Рим за одрасле особе.

 Слике се могу послати на е-маил  адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  до 1.маја.

Правила такмичења можете наћи на https://goo.gl/p3hZXX

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници