Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Вијести

Вијести

НАРЕДБA о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-146/20
Дана, 25.03.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV., на основу Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.06-6/20 од 22.03.2020. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 25.03.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац
 
Члан 1.
 
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона –COVID-19, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац:
Ограничава се рад радним данима 08,00 до 18,00 часова , а викендом од 08,00 до 13,00 часова здравственим установама-апотекама на подручју општине Братунац.
 
Члан 2.
 
У циљу обезбјеђења континуираног снабдијевања лијекова и медицинским средствима путем дежурства одређује се здравствена установа-апотека „MEDICA“.
 
Члан 3.
 
Ова наредба ступа на снагу одмахи примјењује се до 30.03.2020. и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
                                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                 Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
                                                                                    
                                                                                   

НАРЕДБA о регулисању рада киоска на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-147/20
Дана, 25.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV., и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 25.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада киоска на подручју општине Братунац
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона –COVID-19, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац:
Ограничава се рад 07,00 до 18,00 часова свим продајним објектима типа киоск на подручју општине Братунац до 30.03.2020.године
Забрањује се продаја алкохола у наведеним објектима и окупљања око истих
У случају кршења претходно наведених мјера биће забрањен рад свим киосцима на подручју општине Братунац
Члан 2.
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у спровођењу ове Наредбе обезбједи поштовање исте и предузме одговарајуће мјере из своје надлежности у складу са важећим законским прописима.
Члан 3.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
                                                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                       Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
                                                                                   
                                                                             
 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ СВАКОДНЕВНО ДОНОСИ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ВИРУСА КОРОНА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Bratunac sastanak Štaba 25
 
Све мјере, које се свакодневно планирају, уз препоруке Републичког штаба за ванредне ситуације, а у циљу  превентивне заштите од вируса корона свакодневно  се проводе на цијелом подручју општине Братунац. Тренутно се под надзором налазе 192 особе или 4 више него јуче  а за њих 10 је истекао период кућне изолације, изјавио је  начелник ове општине Недељко Млађеновић приликом редовног обраћања новинарима након данашњег састанка Општинског штаба за ванредне ситуације на коме су чланови Штаба поднијели извјештаје о активностима које су проведене у последња 24 часа.
 
„Штаб је до сада урадио више од 90 одсто планираног. Редовно се врши дезинфекција привредних и стамбених објеката, а заједничке патроле, којих имамо 6, контролишу провођење мјера до најудељенијих мјесних заједница“, рекао је Млађеновић. Истичући да током двије претходне ноћи није забиљежен ниједан случај нарушавања мјере полицијски час, он је и данас изразио захвалност становницима Братунца који поштују све мјере које предузима Општински штаб за ванредне ситуације, с циљем да се сачува здравље људи који живе на подручју ове општине.
 
„Наш циљ је да у наредном периоду још проширимо сарадњу са представницима мјесних заједница, јер они најбоље познају ситуацију на свом терену, односно да ли и одакле долазе нова лицаи да ли су регистрована за надзор“, рекао је Млађеновић истичући да Општински штаб не смије дозволити да на овом подручју борави нека особа, за коју није познато одакле је је дошла и да ли је евидентирана.
 
„Републички и Општински штаб ће предузети све мјере да се казне лица која не буду поштовала прописе у овој ванредној ситуацији“, упозорио је Млађеновић.
 
Поручио је особама старијим од 65 година да да поштују забрану кретања и да путем објављених телефона, могу да траже помоћ, било да се ради о набавци намирница и лијекова, или одласку до банака.
 
„Договорено је са полицијом да  те особе, у пратњи сродника или волонтера, могу отићи до банке да подигну свој новац. Куповину мора обавити сродник или волонтер“, подвукао је Млађеновић подсјетивши да је ангажовано 30 волонтера који раде на терену уз организацију Центра за социјални рад и Црвеног крста.
 
„Најважније је сачувати здравље. Хране има довољно у нашим тржним центрима и продавницама и не треба правити залихе. Морамо изаћи из ове кризе уз подршку општине, локалних привредника, Владе Републике Српске и људи добре воље, који нам се јављају“, закључио је начелник општине Братунац. 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТИПЕНДИСТЕ

Аутор Оља Чучић дана .

Обавјештавамо све студенте - стипендисте Општине Братунац у школској 2019/20 години, да је данас уплаћена стипендија за мјесец март.

Мислимо на вас и желимо вам добро здравље!

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Број: 02/1-30-сл./20
Дана, 24.03.2020.год
 
 
У вези са спровођењем поступака регистрације предузетника, а у складу са препорукама и превентивним мјерама Владе Републике Српске на заштити становништва од ширења вируса корона, као и очекиваног повећаног броја захтјева за привремени престанак обављања дјелатности због забране односно ограничења за пословање у тренутној ванредној ситуацији, у складу са смјерницама Министарства привреде и предузетништва Републике Српске, достављамо следеће обавјештење:
 
1. Захтјеве за привремени престанак обављања предузетничке дјелатности предузетници су дужни достављати путем поште на адресу:
 Општина Братунац
   Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (за приватно предузетништво)
   Трг Милоша Обилића бр. 8
 
2. Приликом подношења захтјева за привремени престанак, а у циљу смањења административних корака и социјалних контаката, подносиоци захтјева нису у обавези да достављају увјерење да немају неплаћених новчаних казни, трошкова принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања и копију личних докумената.
 
3. Поред периода привременог престанка, у зависности од изражене воље подносиоца, у напомени захтјева навести да се захтјев подноси усљед више силе.
 
Инструкције за попуњавање захтјева:
У предмету захтјева означити са [x] промјена података предузетника.
Обавезно попунити податке у дијелу Идентификација предузетника (страна 1.захтјева),
Као сврху промјене навести привремени престанак обављања дјелатности усљед више силе
У дијелу Лични подаци предузетника (страна 1.захтјева) навести адресу пребивалишта
На страни 4.тачка 12.захтјева означити са Х привремени престанак и виша сила као разлог
Навести датум престанка (Најкасније на дан подношења захтјева.Није дозвољена одјава са датумом који је истекао. У случају више силе захтјев се може доставити у року од 30 дана од дана њеног настанка)
Навести датум наставка, у зависности од изражене воље
Обавезно потписати захтјев
 
4. Рјешења донесена у поступцима регистрације предузетника, Одјељење за привреду ће достављати путем поште на адресу коју ће подносиоци навести у захтјеву.
 
5. Административну таксу у износу од 12,00 КМ треба купити на шалтеру поште и налијепити на захтјев. У случају да у пошти нема таксених марки, уплату извршити жирално на:
-текући рачун:562-009-809-3322997
-врста прихода:722 121
-општина:015
-Сврха: Административна такса
-Прималац.ОЈП Братунац
-буџетска организација:9999999
 
6. Образац захтјева може се преузети путем линка opstinabratunac.com/zahtjevi
 
7. Све остале информације предузетници могу добити путем телефона на број:056/420-373.
     
Образац Зхтјева за привремени престанак обављања предузетничке дјелатности може се преузети ОВДЈЕ
 
  С поштовањем,
 
 
                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                                                                                     Мр.сц.Шевко Карић,дип.инг.грађ.
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници