Вијести

Усвојен Протокол о поступању Општинске управе Братунац у случајевима појаве инцидената мотивисаних мржњом,односно предрасудама

Аутор Оља Чучић дана .

На основу члана 59 и члана 82. Став 3) Закона о локалној самоуправи (СЛ.Гласник РС бр.97/16),  члана 50. Статута општине Братунац-Пречишћен текст (Сл. Билтен општине Братунац бр. 04/2005),  и тачке 2.1.2. Стратегије комуникације општине Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/17) Начелник општине доноси:

П Р О Т О К О Л

О ПОСТУПАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ИНЦИДЕНАТА МОТИВИСАНИХ  МРЖЊОМ, ОДНОСНО ПРЕДРАСУДАМА

                                                                        Члан 1.

У случају појаве инцидента или кривичног дјела на подручју општине Братунац, почињеног из мржње, који као мотив има одређену предрасуду, а у циљу ефикасног одговора локалне заједнице, обавеза је свих грађана, органа, организација и других правних лица на подручју општине Братунац да изврше пријаву инцидента МУП РС -  ЦЈБ Зворник  - Полицијској станици Братунац.

Члан 2.

             Задужује се Стручна служба општине Братунац и начелници одјељења Општинске управе Братунац  да заједно са Полицијском станицом Братунац провјере почињени инцидент та да о истом заједно сачине јавно саопштење, које ће потписати Начелник општине и Предсједник Скупштине општине Братунац.

Члан 3. 

             Службеник задужен за информисање обавезан је да након потписавања  јавног саопштења о почињеном инциденту исто  достави медијима, на огласне табле на подручју општине Братунац, свим органима, организацијама и правним лицима на подручју општине Братунац,  те да саопштење постави на веб страницу општине Братунац.

             Јавно саопштење о почињеном инциденту објављује се најкасније 72 сата од појаве инцидента или кривичног дјела.

Члан 4. 

             За реализацију овог Протокола задужује се Стручна служба општине Братунац.

 

Члан 5.

             Овај Протокол ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Сл.Билтену општине Братунац и на веб страници општине Братунац.

 

 Број:02-020-166/17

 Братунац,22.03.2017.

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                            Млађеновић Недељко,дипл.инг.маш. с.р.

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу расписаног Јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е Братунац и начелника одјељења Општинснке управе Братунац бр.02-020-116/17, објављеног у дневном листу Глас Српске дана 23.02.2017.год., у Службеном гласнику Републике Српске бр. 19/17  дана 27.02.2017.год. и на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com. дана 23.02.2017.год., Конкурсна комисија за избор начелника одјељења Општинске управе Братунац, именована Рјешењем Начелника општине бр.02-020-116/17 од 16.03.2017.год., у складу са чланом 79. Став 3) Закона о  службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (СЛ.Гласник РС бр.97/16)  извршила је контролу испуњавања услова Јавног конкурса за све кандидате који су предали пријаву на расписани Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења Општинснке управе Братунац.
 
У складу са чланом 80. Став 1)  Закона о  службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (СЛ.Гласник РС бр.97/16) Конкурсна комисија сачила је списак кандидата који испуњавају услове јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Братунац. 
 
Списак кандидата који испуњавају услове јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Братунац може се преузети ОВДЈЕ
 

Замјена столарије у ОШ"Бранко Радичевић"

Аутор Оља Чучић дана .

japanci branko skola

Влада Јапана додијелила је грант у износу од 89.000 КМ за пројекат обнове oсновне школе „Бранко Радичевић“.

„Средствима Владе Јапана биће омогућена замјена дотрајале и оштећене столарије чиме ће се остварити знатне уштеде у трошковим загријавања објекта,а тиме  обезбједити и квалитетнији услови за боравак и рад ученика и наставника у школи“, рекао је Сава Милошевић,директор ОШ „Бранко Радичевић“.

Радови на замјени дотрајале столарије изводиће се у току љетњег распуста ( јули-август ),а до тада ће се провести тендерска процедура за избор најповољнијег понуђача.

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу расписаног Јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е Братунац и начелника одјељења Општинснке управе Братунац бр.02-020-116/17, објављеног у дневном листу Глас Српске дана 23.02.2017.год., у Службеном гласнику Републике Српске бр. 19/17  дана 27.02.2017.год. и на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com. дана 23.02.2017.год., Комисија за избор и именовање Секретара СО-е Братунац, именована Одлуком СО-е Братунац бр.01-022-66/17 од 01.03.2017.год., у складу са чланом 79. Став 3) Закона о  службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (СЛ.Гласник РС бр.97/16), извршила је контролу испуњавања услова Јавног конкурса за све кандидате који су предали пријаву на расписани Јавни конкурс.
 
У складу са чланом 80. Став 1)  Закона о  службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (СЛ.Гласник РС бр.97/16) Конкурсна комисија је утврдила Списак кандидата који испуњавају услове Јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е Братунац.
 
 
Списак кандидата који испуњавају услове Јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е Братунац.може се преузети  овдје 

Донација пластеника,садница малине и система за наводњавање

Аутор Оља Чучић дана .

 

Фондација "Бауерн хелфен Бауерн" Салзбург-Братунац у оквиру програма одрживог повратка извршила је подјелу пластеника, садница малина и системе за наводњавање за 15 породица из Братунца и Сребренице и данас је одржано стручно предавање о узгоју малине и пластеничкој производњи.

Пластеници и системи за наводњавање уручени су за 8 породица.

Саднице малине сорте виламет добило је 7 породица по 2.000 садница и системе за наводњавање, а сходно радовима у малињацима биће уручена новчана средства за репроматеријале.

Циљ овог пројекта је помоћ одрживог повратка и самозапошљавње као и подршка развоја малинарства и пластеничке производње.

За кориснике програма и друге пољопривреднике из Сребренице и Братунца данас је одржано предавање на теме технологије производње малине, пластеничка производња поврћа и подстицаји и стандарди у пољопривреди које су одржали стручњаци из Регионалне савјетодавне службе Братунац. 

Фондација "Бауерн хелфен Бауерн" у регији Бирач активна је од 2002. године кроз разне пројеке подршке повратку, изградње монтажних кућа, подстицаја у пољопривреди и механизацији, као и запошљавању, директне и индиректне помоћи људима, здравственој њези, стипендијама за ученике и студенте, изградњи инфраструктуре, али и умјетности и култури.

podijela sadnica i sistema za navodnjavanje01

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници