Вијести

НАРЕДБА о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-5/20
Дана, 11.06.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), на основу тачке 9. Закључка Републичког штаба бр.42-3/20 од 08.06.2020.године и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 11.06.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на подручју општине Братунац
 
Члан 1.
 
Ограничава се рад од 06,00 до 23,00 часа у периоду до 22.06.2020. године сваким радним даном и у дане викенда и то:
- Угоститељским објектима за исхрану, пиће и смјештај 
- Угоститељским објектима за исхрану и пиће са сједиштем у мјесту Красанпоље,локалитет Рајска плажа
- Приређивачима игара на срећу
 
Члан 2.
 
За трговинске и занатско предузетничке радње примјењује се радно вријеме прописано Одлуком о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама на подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/2011). 
 
Члан 3.
 
Рад у субјектима из члана 1.  и 2. организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 
Члан 4.
 
Забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту и у затвореном простору до 22.06.2020.године.
Забрањују се сва организовања прослава у угоститељским објектима и на отвореном простору на подручју општине Братунац до 22.06.2020.године.
Прославе матурских вечери у основним и средњим школама на подручју општине Братунац организовати искључиво према мјерама прописаним Закључком Републичког штаба о одржавању прослава матурских вечери у основним и средњим школама бр.38-4/20 од 22.05.2020.године.
 
 
Члан 5.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
Члан 6.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 5. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
                                
 Члан 7.
 
Даном доношења ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба бр.02-020-153-4/20 од 25.05.2020.године.
.
Члан 8.
 
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“
 
 
                                                                                                                                          Командант штаба 
                                                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                         Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

Obavještenje

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
O B A V J E Š T E Nj E
 
 
Na osnovu potpisanog Ugovora između Opštine Bratunac i USAID-a o formiranju preduzetničkog fonda za žene,  Odluke o raspisivanju Javnog poziva za finansiranje biznisa i objavljenog Javnog poziva za finansiranje biznisa za marginalizovane grupe žena obavještavamo sve zainteresovane da prisustvuju  radionici na kojoj će predstavnici USAID-a i Opštine Bratunac  pružiti sve informacije o projektu, preduzetničkom fondu za marginalizovane grupe žena i načinu apliciranja za dodjelu sredstava iz fonda.
 
Ovim projektom želimo probuditi preduzetnički duh među marginalizovanim grupama žena, motivisati početnice i kreativne pojedince s inovativnim i provedivim poslovnim idejama i omogućiti ženama stvarno pokretanje vlastitog posla.
Radionica će se održati u Velikoj Sali za sastanke u zgradi Opštine Bratunac 17.06.2020.god. u 10.45 časova.
 
 
Radionica će se održati prema uputama o zaštiti, povodom virusa COVID-19 koju je izdao  Štab za vanredne situacije  (socijalna distanca i nošenje zaštitnih maski). 

МИНИСТАР БОРИС ПАШАЛИЋ ПОСЈЕТИО БРАТУНАЦ

Аутор Оља Чучић дана .

Ministar

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде  Републике Српске Борис Пашалић са директором Јединице за координацију пољопривредних пројеката Стефаном Митровићем посјетио је данас Братунац, гдје је са начелником општине Недељком Млађеновићем разговарао о значају пројеката које је финансирала Влада РС, као и наставку пружања финансијске помоћи која доприноси развоју пољопривредне произвоње у  локалној заједници. Они су потписали уговор о проширењу мреже система за наводњавање на подручју  општине, који су оцијенили веома важним за пољопривредну производњу.

Mlađenović i Pašalić ugovor

Kabinet načelnika 9.6.20

-Задовољство је доћи у Братунац гдје смо успјешно завршили много пројеката, али нећемо стати. Пред нама је проширење мреже за наводњавање, за шта смо обезбиједили механизацију и потребан материјал, изјавио је новинарима Пашалић који је рекао да је на састанку са начелником Млађеновићем разговарано о неким питањима везаним за задружни сектор, као и проширењу пројеката и остваривању подстицаја.

-Братунац се истиче као општина гдје је изграђен јединствен систем за наводњавање  у БиХ, а можда и шире. Вода је важан ресурс за пољопривредну производњу, а овдје имамо вриједан народ, добре земљишне условеи добру организацију, оцијенио је министар Пашалић.

Он је навео да је Влада РС у последњих 5-6 година уложила на подручје Братунца око13,5 милиона марака у водопривредне пројекте, затим  9,1 милион марака у изградњу система за наводњавање и око пет милиона марака за директне подстицаје пољопривредним произвођачима, од чега 2,5 милиона марака за малину.

Начелник  општине Недељко Млађеновић оцијенио је данашњу посјету представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, веома значајном за Братунац.

-У последњих пет година овдје је  уложено више од 20 милиона марака, а један од најважнијих за развој пољопривреде је изградња система за наводњавање, на цијелој територији општине. Сада радимо секундарну мрежууз помоћ Министарства, које је набавило машине и материјал, а општина преко Д.О.О“Малина“ изводи радове, рекао је Млађеновић који је са Пашалићем и његовим сарадницима присуствовао почетку радова на проширењу мреже за наводњавање у мјесној заједници Реповац.

Он је навео да око 700 домаћинстава користи воду из система за наводњавање те да је до сада склопљено више од 400 уговора. Млађеновић је истакао да општина финансира 2/3 трошкова за одржавање тог система, а произвођачи једну трећину.

Mitrović priznanje

Начелник Млађеновић је данас уручио Пашалићу и Митровићу  признања општине Братунац која им је, поводом обиљежавања Дана општине,   додијелила локална Скупштина за допринос развоју пољопривреде.

JAVNI POZIV za finansiranje biznisa za marginalizovane grupe žena

Аутор Рада Веселиновић дана .

Broj: 02-020- 176-4/20
Datum:01.06.2020.god.
 
Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za finansiranje biznisa br.02-020-176-2/20 od 19.05.2020.god. i člana 67 Statuta opštine Bratunac (Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/17), Načelnik opštine    o b j a v lj u j e:
 
JAVNI POZIV
za finansiranje biznisa za marginalizovane grupe žena
 
Program podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjeren ka poticaju žena da same osnivaju preduzeća ili obrt. 
 
Organizaciju ovog programa vodi Opština Bratunac na osnovu ciljeva iz strateških dokumenata Opštine Bratunac. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacije takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja, kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti s realizacijom dostavljenog poslovnog plana. 
 
Opština Bratunac raspisuje ovaj Javni poziv na osnovu Preduzetničkog fonda za žene nastalog udruženim sredstvima Opštine i USAID-ovog Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG). 
 
Ko može aplicirati? 
Na konkursu mogu učestvovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice odnosno vlasnice registrovanog biznisa i ranije to nikada nisu bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne, s prebivalištem na području opštine Bratunac, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području opštine Bratunac. 
 
Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizovane.
 
Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena. Šansa da poslovni plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju poslovnog plana), veća je ukoliko biznis plan bude imao sve relevantne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više poslovnih planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.
 
Kopletan tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE
 
 
 
 
 

НАРЕДБA о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-4/20
Дана, 25.05.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), Закључка Републичког штаба бр.38-3/20 од 22.05.2020.године и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 25.05.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других
објеката на територији општине Братунац
 
Члан 1.
 
Ограничава се рад од 06,00 до 23,00 часа у периоду од 25.05. до 08.06.2020. године сваким радним даном и у дане викенда и то:
- Угоститељским објектима за исхрану, пиће и смјештај 
- Угоститељским објектима за исхрану и пиће са сједиштем у мјесту Красанпоље,локалитет Рајска плажа
- Приређивачима игара на срећу
 
Члан 2.
 
Трговинске и занатско предузетничке радње враћају се на редован режим рада прописан Одлуком о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама на подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/2011). 
 
Члан 3.
 
Рад у субјектима из члана 1.  и 2. организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 
Члан 4.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
Члан 5.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 4. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
 
                                      
 Члан 6.
 
Даном доношења ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба бр.02-020-153-2/20 од 11.05.2020.године и бр.02-020-153-3/20 од 15.05.2020.године
.
Члан 7.
 
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“
 
 
                                                                                                                                     Командант штаба  
                                                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНE
                                                                                                                     Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници