Вијести

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ СУМЊЕ НА КОРУПЦИЈУ

Аутор Рада Веселиновић дана .

apik

Презентација интернет апликације за пријаву сумње на корупцију и других неправилности (АПК), за представнике једница локалне самоуправе, одржана је 16.02.2018. год., у просторијама Административног центра у Влади Републике Српске, у организацији Министарства правде и Министарства унутрашњих послова.

Презантацији интернет апликације присуствовали су представници општине Бртунац  Оливера Чучић и Рада Веселиновић.

На овој  презентацији  представници свих јединица локалне самоуправе упознати су са предностима пријављивања корупције путем интернет апликације, као и са обавезама које се односе на њено успостављање, креирање и кориштење.

Примарни циљ инсталирања апликације је спречавање и сузбијање коруптивног дјеловања те унапређење мониторинга рада свих институција које су надлежне да поступају по пријавама које се односе на област корупције.

 Почетком априла ове године наведена апликација ће, путем интернет странице Општине Братунац, бити доступна свиим грађанима који ће, путем исте, моћи пријавити корупцију и друге неправилности у раду органа јединице локалне самоуправе.

Расподјела новчаних средстава спортским клубовима и удружењима за 2018.г.

Аутор Оља Чучић дана .

На основу члана 70.Пословника Скупштине општине Братунац, ( Службени билтен општине Братунац бр.7/05 и 4/08 ), те члана 6.став 1.Правилника о расподјели средстава за спорт за 2018.г. ( Сл.гласник општине Братунац бр.1/ 2018),Савјет за спорт и културу Скупштине општине Братунац на својој сједници одржаној дана 13.02.2018.г. доноси

З А К Љ У Ч А К

I

Савјет за спорт и културу Скупштине општине Братунац, разматрајући приједлог Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, извршио је расподјелу новчаних средстава спортским клубовима и удружењима општине Братунац за 2018,годину са ставке која је планирана буџетском позицијом – средства за спорт, како слиједи:

 1. Кошаркашки клуб „Братунац“ Братунац           50.000,00 КМ
 2. Фудбалски клуб “Братство“Братунац                27.000,00 КМ
 3. Фудбалски клуб „Полет“ Кравица                     12.500,00 КМ
 4. Женски одбојкашки клуб Братунац                  13.000,00 КМ
 5. Карате клуб „Милош Делић“Братунац               4.000,00 КМ
 6. Шаховски клуб“Братунац“ Братунац                  6.000,00 КМ
 7. Карате клуб „Тигар“ Братунац                             2.000,00 КМ
 8. СРД „Дрина“                                                         2.000,00 КМ
 9. Еко-рафтинг клуб „Рајска плажа“                       1.500,00 КМ
 10. Бициклистички клуб                                            1.500,00 КМ
 11. Боксерски клуб                                                    1.500,00 КМ
 12. СУ.К.К. „Жеља Ипон“                                           4.000,00 КМ
 13. Школа спорта                                                       1.500,00 КМ
 14. Тениски клуб                                                        1.500,00 КМ

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

                                                                                                                           САВЈЕТ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ

Прелиминарне ранг листе стипендиста за шк.2017/18

Аутор Оља Чучић дана .

У академској 2017/18 години Општина Братунац ће стипендирати 100 редовних студената државних факултета у трајању од 8 мјесеци. Конкурс за подношење захтјева за добијање стипендије био је отворен од 3.01.2018. до 2.фебруара 2018.г,а до крајњег рока за доставу приспјело је укупно 213 захтјева.

Укупно 204 студента који су испуњавали услове Конкурса су бодовани док је 9 пријава одбачено из разлога неиспуњавања услова конкурса.

Од 204  рангирана захтјева, 31 захтјев   се односио  на захтјеве студената који су конкурисали за стипендију на основу просјека оцјена,  53 студената је конкурисало за стипендирање прве године, док је  120  студента конкурисало за стипендије у категорији за студенте слабог материјалног стања, односно студенте без родитеља и дјецу инвалида.

Прелиминарна ранг листа прва година 2017/2018

Прелиминарна листа  - просјек оцјена 2017/18

Прелиминарна листа – на основу материјалног стања 2017/18

Прелиминарни резултати за чланове савјета МЗ

Аутор Секретар Скупштине дана .

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

БРАТУНАЦ

Број: 40/18.

Братунац, 19.02.2018

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 2018. ГОДИНЕ

 

Прелиминарни резултати избора за чланове Савјета Мјесних заједница за 2018. годину можете погледати овдје.

Одржана јавна расправа за организације цивилног друштва

Аутор Оља Чучић дана .

IMG 20180214 130457 1

У оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану ( РеЛОаД ),Општина Братунац је у сарадњи са УНДП-ом организовала јавну расправу на којој је представљен пројекат као и приоритетне области према којима ће се наредне седмице објавити Јавни позив за достављање пројеката.

Јавни позив ће бити отворен 30 дана,а у том периоду за све заинтересоване организације цивилног друштва  УНДП ће организовати дводневни тренинг за писање пројектних приједлога као и  Дан отворених врта на коме ће сви апликанти моћи добити детаљна упутства о начину пријављивања,условима и критеријима из Позива.

IMG fa6f5f9641c1ff4ea55bd032c6beb6aa V

Јавној расправи су присуствовали координатори пројекта Рада Веселиновић,Оља Чучић,начелник општине Недељко Млађеновић и 13 представника организација цивилног друштва које су на састанку предложили Жељану Пјевалицу за члана евалуаторне комисије испред невладиног сектора и Славољуба Млађеновића као замјенског члана.

IMG b50551a18c523c044899a307656865f6 V

Цјелокупна вриједност ReLOaD пројекта је 10 милиона евра, док је буџет за БиХ 4 милиона. Поред Босне и Херцеговине, Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану проводи се и у Албанији, Македонији, Црној Гори, Косову и Србији.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници