Вијести

Обиљежена годишњица страдања Срба у Кравици

Аутор Оља Чучић дана .

Kravica delegacija opstine

У Кравици код Братунца данас су обиљежене 24 године од страдања 49 српских цивила и војника које су муслиманске снаге из Сребренице убиле на Божић 7.јануара 1993.године.

Тим поводом је у цркви Светих апостола Петра и Павла служен парастос за 158 мјештана овог села који су погинули у поледњем рату.

Након парастоса бројне делегације, међу којима и делегације општине Братунац коју је предводио начелник Недељко Млађеновић, положиле су  цвијеће на спомен-обиљежје и одале почаст српским жртвама из Кравице и других села регије Бирач.

Представници породица жртава указали су на чињеницу да за злочин у Кравици још нико није одговарао.

У овом братуначком селу у последњем рату је уништено 688 кућа а у периоду од 1992. до 1995.године без једног или оба родитеља остало је 101 дијете.

Конкурс за додјелу студентских стипендија за шк.2016/17.годину

Аутор Оља Чучић дана .

       

 

 

 

 На основу члана 82.став 3.Закона о локалној самоуправи ( "Службени гласник РС" бр.97/16 ) и члана 50.Статута општине Братунац - пречишћен текст ( "Службени билтен општине Братунац",број 04/2005 ),Начелник општине Братунац доноси:

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОД.

                                                               l

       У школској 2016/17 Општина Братунац ће стипендирати 100 редовних студената првог циклуса државних факултета.

         Средства која су одобрена у буџету Општине Братунац за 2017.годину распоредиће се на: 

 • 15  стипендија  студентима прве године
 • 15 стипендија студентима на основу просјека оцјена током студирања ( просјек изнад 8,00  )
 • 70 стипендија  студентима чији су родитељи слабог материјалног стања, студентима без родитеља и студентима – дјеци инвалида од прве до четврте категорије

Стипендије се додјељују за школску 2016/17 годину и исплаћиваће се у 8 (осам ) једнаких мјесечних рата.

У случају да се за одређене категорије стипендиста не пријави довољан број кандидата,Комисија ће преостали дио средстава преусмјерити на неке од других категорија стипендиста.

ll

       Висина стипендије за студенте свих година студија  износи 100,00 КМ.

lll

       Конкурс је отворен од  04.01.2017. год. до 02.02.2017.године.

IV

Право пријаве на Конкурс за додјелу стипендија имају редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

 • да имају пребивалиште на подручју општине Братунац
 • да су у статусу редовног студента првог циклуса државног факултета
 • да нису у статусу апсолвента
 • да нису обнављали  годину студија за коју подносе захтјев
 • да не примају стипендију од другог даваоца или студентски кредит
 • да нису старији од 26 година

Стипендија се  може додјелити за највише два  студената из истог породичног домаћинства.

                                                                              V

Пријаве на Конкурс за додјелу стипендије подносе се искључиво на посебном обрасцу који се може преузети у Шалтер сали општине Братунац,у улици Светог Саве бб .

Кандидати су обавезни да у обрасцу захтјева попуне за коју категорију се кандидују, односно:

       -  студенти прве године

 -   студенти на основу просјека оцјена током студирања

 - студенти чији су родитељи слабог материјалног стања, студенти без родитеља, и студенти-дјеца инвалида од  прве до четврте  категорије

1.Уз захтјев за додјелу стипендије студенти ПРВЕ ГОДИНЕ су дужни приложити:

1.Увјерење факултета о статусу редовног студента

2.Фотокопију прве стране индекса

3.Фотокопије свједочанстава свих разреда средње школе

4.Изјаву о заједничком домаћинству ( шалтер сала )

5.Потврда о висини плате у последња 3 мјесеца за све запослене чланове домаћинства,овјерену фотокопију последњег одреска пензије, потврда о незапослености родитеља или потврда о примању социјалне помоћи,

6.Изјаву  да не примају стипендију или студентски кредит од другог даваоца ( Шалтер сала )

7.За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од прве до четврте   категорије,неопходна Увјерења

8.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

9.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева ( уколико га студент посједује )              

2. Уз захтјев за додјелу стипендије на основу просјека оцјена ( просјек изнад 8,0 ) током студирања, студенти су дужни приложити:

1. Потврду о статусу редовног студента одређене године студија;

2.Увјерење о свим положеним испитима за све претходне године ( оцјена за сваки предмет),са изведеном просјечном оцјеном током студирања

3.Фотокопију прве стране индекса и свих страница  са списком предмета и овјерених семестара   (овјерити)

4.Изјаву да не примају стипендију или студентски кредит од другог даваоца ( Шалтер сала )

5.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

6.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева ( уколико га студент посједује )

3. Уз захтјев за додјелу стипендије студенти чији су родитељи слабог материјалног стања,студенти без родитеља и студенти-дјеца инвалида од прве  до четврте категорије, дужни су приложити:

1.Потврду о статусу редовног студента одређене године студија;

2.Увјерење о свим положеним испитима за све претходне године ( оцјена за сваки предмет),са изведеном просјечном оцјеном током студирања

 1. Фотокопију прве стране индекса и свих страница  са списком предмета и овјерених семестара   (овјерити)
 2. Изјаву  да не примају стипендију  или студентски кредит од другог даваоца ( Шалтер сала )
 3. Изјаву о заједничком домаћинству (Шалтер сала )
 4. Потврда о висини плате у последња 3 мјесеца за све запослене чланове домаћинства,овјерену фотокопију последњег одреска пензије, потврда о незапослености родитеља или потврда о примању социјалне помоћи,
 5. За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од I – IV категорије, неопходна Увјерења

8. Потврде ЦИПС-а  о пребивалишту на подручју општине Братунац   или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља)

9.фотокопија картице текућег рачуна ( уколико га студент посједује )

                                                    VI

      Критерији за додјељивање стипендија студентима у школској 2016/17 години су:

-          да су редовни студенти првог циклуса државних факултета и да нису обнављали годину за коју подносе захтјев за додјелу стипендије

-          Према успјеху  свих разреда средње школе,  просјечна оцјена успјеха множи се са коефицијентом 3,5  за студенте прве године

-          За студенте виших година, просјечна оцјена из претходних година студија се множи са коефицијентом 2. Пренешени испити из предходних година ће се рачунати у просјеку оцјена,као оцјена 5.

-          За сваку завршену годину студија 0,5 бодова

       -     за студенте без оба родитеља   5 бодова

-      за студенте без једног родитеља    3 бода

-      за студенте чији су родитељи инвалиди од  I – IV категорије   2 бодa

-          За мјесечна примања по члану домаћинства:

   до   150 КМ                             7 бодова

              до   200 КМ                             5  бодова

   до   250 КМ                             3   бода

-          за студенте дефицитарних занимања :  2 бода

Природно математички – одсјек математика и физика

Архитектонско-грађевински факултет – архитектура,грађевина и геодезија

Машински факултет

Електротехнички факултет – рачунарство,информатика и др.

Медицински факултет

Стоматолошки факултет

Фармацеутски факултет

Факултет ветеринарске медицине

Рударско геолошки факултет

              Пријаве на Конкурс са приложеном документацијом подносе се у  Шалтер сали општине Братунац , са назнаком за Комисију за додјелу студентских стипендија или на адресу Општина Братунац,  улица Светог Саве бб.

Рок за подношење пријава је 30 ( тридесет) дана од дана објављивања Конкурса.

Све додатне информације заинтересовани могу добити у Одсјеку друштвених дјелатности        ( канцеларија бр. 27 ),телефон 056/ 420-370 и на web страници Општине Братунац  www.opstinabratunac.com

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                   Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш.  с.р.

Број: 02-020- 25  -1 /17                                                       

Братунац, 04.01.2017 .год.

Уређени школски тоалети

Аутор Оља Чучић дана .

Rotarijanci s direktorom skole Andrijom Mladenovicem

У основној школи „Вук Караџић“ Братунац завршена је реконструкција мокрих чворова чиме су значајно побољшани хигијенски услови за ученике и запослене у овој образовној установи. Средства за  пројекат вриједности  oд око 10.000 КМ обезбиједили су општина Братунац, Ротари клуб из Сребренице и школа.

-Захвални смо  Ротари клубу, општини и начелнику који су обезбиједили потребна средства за овај пројекат који је веома важан за побољшање хигијенских услова и заштиту здравља наших ученика, рекао је директор школе Андрија Млађеновић приликом примопредаје радова.

Он је истакао да су захваљујући овом пројекту санирана оштећења на плафону те прописно уређени тоалети које користе ученици нижих разреда.

Rotarijanci zavrsen projekat

Предсједник сребреничког Ротари клуба  Недељко Симић најавио је учешће у санирању оштећења на мокрим чворовима и на вишим спратовима школског објекта.

-Постоји опасност да се оштете уређени тоалети због чега је неопходно урадити хидроизолацију, санирати оштећења на мокрим чворовима на још два спрата, рекао је Симић изразивши спремност сребреничких ротаријанаца да финансијски помогну и те радове.

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

sistemi

На основу Уговора за изградњу система за наводњавање на подручју општине Братунац бр. BA-IDP-IDA 50980-NCB-BL-W-16-027 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске – Јединица за координацију пољопривредних пројеката, објавила је Позив за достављање понуда  (IFB) за изградњу система за наводњавање на подручју општине Братунац.

Позив за достављање понуда  (IFB) може се преузети на веб станици Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске – Јединица за координацију пољопривредних пројеката http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Poziv%20za%20dostavljanje%20ponuda%20IDP%20027-Sistem%20za%20navodnj.%20Bratunac_298713246.pdf

Пројекат изградње система за наводњавање финансира се из средстава кредита Међународне Асоцијације за развој (IDA) – Свјетска банка, уз учешће општине Братунац у износу од 15% укупне вриједности Пројекта.

Изведбена пројектна документација биће на распослагању понуђачима на увид у просторијама Јединица за координацију пољопривредних пројеката сваким радним даном у периоду од 09,00 до 15,00 часова.

Претпонудбена конференција биће  одржана 23.01.2017.год. у 13,00 часова у сали Скупштине општине Братунац, на адреси зграда Дома културе, Трг Милоша Обилића бр.8 Братунац.

Тендерска докуметација се може набавити код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске – Јединица за координацију пољопривредних пројеката (APCU), на адреси Административни центар центар Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Ламела А, 8 спрат, канцеларија бр.18, 78 000 Бања Лука, контакт особа Стеван Раонић.

Крајњи рок за доставу понуда је 09.02.2017.год. до 13,00 часова када ће се одржати отварање приспјелих понуда.

Системи за новдњавање биће изграђени у 23 мјесне заједнице на подручју општине Братунац. Реализацијом овог пројекта биће покривено цијело подручје општине Братунац системима за наводњавање.

ИЗВРШЕНА ПРИМОПРЕДАЈА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

pripopredaja o

На другој редовној сједници Скупштине општине Братунац извршено је именовање вршиоца дужности Начелника Одјељења за општу управу Општинке управе Братунац. За ВД Начелника овог одјељења именован је Огњен Радић, професор физичког васпитања.

У складу са одредбама Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС бр.97/16) данас је извршена  примопредаја дужности између именованог ВД Начелника Одјељења за општу управу  Огњена Радића и Родољуба Ђукановића који је Одлуком Скупштине општине Братунац, након истека мандата, разријешен дужности Начелника овог Одјељења.

Примопредаја  дужности извршена је у присуству Комисије за примопредају које је именовала Скупштина општине Братунац.
 
Преузету дужност именовани ће обављати у периоду од 90 дана.

pripopredaja 2 o

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници