Вијести

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Аутор Оља Чучић дана .

У склопу пројектаИзградња повјерења кроз рурални развојОпштина Братунац у сарадњи са јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA) и Удружењем жена „Природа“ Братунац, позива све заинтересоване са подручја општине  да се пријаве за израду каталога „D-HOPE (децентрализована проактивна изложба).

Пријавом за израду каталога,  појединци ће добити прилику да стварају и промовишу производе који су резултат личних активности употребом сопствених вјештина и ресурса који су им доступни.

Све додатне информације и пријавни обрасци могу се преузети у канцеларији бр.27 Општине Братунац и у канцеларијама Удружења жена „Природа“ (Ватрогасни дом Братунац) од 07.00-15.00 часова.

Крајњи рок за пријаву заинтересованих је 24.03.2017.гoд.

 

                                                                                                             ОПШТИНСКИ КООРДИНАЦИОНИ ТИМ

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje dva (2) člana Opštinske izborne komisije Bratunac

Аутор Рада Веселиновић дана .

   
Na osnovu člana 2.12 stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini-prečišćen tekst, ( Službeni glasnik BiH broj 6/16 i 13/16) i Zaključka  o sprovođenju Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova opštinske izborne komisije Bratunac broj 01-022-96/16 od 16.05.2016 godine , Skupština opštine Bratunac, raspisala je:
 
 
J A V N I   O G L A S
za izbor i imenovanje dva (2) člana Opštinske izborne komisije Bratunac
 
 
 Upražnjene pozicije 
 
1.   Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Opštinske izborne komisije Bratunac . Sastav Opštinske izborne komisije treba da bude multietnički, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ, nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou. 
Sastav Opštinske izborne komisije treba, u pravilu održavati ravnopravnu zastupljenost polova.
 
Tekst javnog oglasa može se preuzeti OVDJE
 

Јавни конкурс за избор и именовање СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу члана 77 и 78 Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (Сл.Гласник РС бр.97/16), члана 35. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15, 3/15, 5/15, 7/15,4/16,5/16 и 1/17) и члана 50. Статута општине Братунац – пречишћен текст (Службени Билтен општине Братунац бр.04/2005), Начелник општине Братунац расписао je:
 
 
Ј А В Н И     К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ 
 
   
Конкурс je расписан за избор и именовање: 
 
1. Секретара Скупштине општине Братунац - 1извршилац
2. Начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – 1 извршилац
3. Начелника Одјељења за финансије – 1 извршилац
4. Начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности – 1 извршилац
5. Начелникаа Одјељења за општу управу – 1 извршилац 
 
Текст конкурса може се преузети ОВДЈЕ
 

Одржана финална презентација пројекта „Изградња повјерења кроз рурални развој“

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
bristol
 
21.02.2017.год. у хотелу „Бристол“ у Сарајеву, Јапанска агенција за међународну сарадњу „JICA“ одржала је семинар финалне презентације пројекта „Изградња повјерења кроз рурални развој“,  који је „JICA“ проводила у општинама Братунац, Сребреница и Рогатица. Сврха Пројекта била је помирење и изградња повјерења кроз рурални развој, промовишући активности које доносе приходе као што су пољопривреда и сточарство.
 
Семинру су присуствовали Амбасадори Јапана и Саудијске Арабије, представници канцеларије "JICA" за Балкан, Помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади РС  и начелници општина Братунац, Сребреница и Рогатица са сарадницима који су учествовали у реализацији наведеног пројекта.
 
На семинару су представници све три општине презентовали активности које је Јапанска агенција за међународну сарадњу „JICA“, у оквиру Пројекта „Изградња повјерења кроз рурални развој“, проводила на подручјима  наведених општина.
 
Презентацију активности за општину Братунац излагао је Вјекослав Стевановић, Шеф Одсјека за привреду и развој Општинске управе Братунац.
На подручју општине Братунац овај Пројекат највише је био посвећен области производње малине и пчеларства, као и уређењу локалне инфраструктуре која доприноси развоју. 
 
bristol 1
 

ЗАКАЗАНА ТРЕЋА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
ТРЕЋА  РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
одржаће се дана 27.02.2017.године ( понедјељак)
са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу
 
За сједницу је  предложен следећи
 
 
Д  Н Е В Н И   Р Е Д:
 
1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
3. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СО-е БРАТУНАЦ ЗА 2016 .ГОДИНУ
4. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2016 .ГОДИНУ
5. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА  2017.ГОДИНУ
6. ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2017 .ГОДИНУ
7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ
8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ
9. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“БРАТУНАЦ
10.ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И   ОБРАЗОВАЊЕ „ РАДОСТ“БРАТУНАЦ
11. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД БРАТУНАЦ 
12. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД БРАТУНАЦ 
13. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА  О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“БРАТУНАЦ
14. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ “ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ
15. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ СО-е  бр.01-022-308/16 од 30.12.2016 год. О    ИМЕНОВАЊУ вд ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“ БРАТУНАЦ ИЗ РЕДА СТРУЧНОГ ОСОБЉА УСТАНОВЕ И САВЈЕТА РОДИТЕЉА
16. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА  
17. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
18. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ 1М2 КОРИСНЕ  ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
19. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ НА кч бр 2546 КО БРАТУНАЦ
20. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ  И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ кч бр.3185/4 КО БРАТУНАЦ
21. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ 
22. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 2017-2019.ГОДИНА
23. УСВАЈАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ОПШТИНИ БРАТУНАЦ У ОБЛАСТИМА ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА (ПОЉОПРИВРЕДЕ) И СПОРТА
24. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
                                                                                          
 
                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                     Ћазим Јусуповић
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници