Вијести

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА МАЛИНАРЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

Malina predavanje

24.фебруарa  у  Дому културе у Братунцу одржано је предавање о производњи малине и  потенцијалнима проблемима у производњи и преради јагодичастог  воћа, са акцентом на болест прљавих руку норовирус.  Ово предавање организовала је Регионална савјетодавна служба Братунац, у сарадњи са УСАИД-ом. 
 
Представници општина, савјетодавних служби те произвођачи малине и хладњачари  из општина Братунац, Милићи, Сребреница и Зворник упознати су са тренутном ситуацијом на свјетском тржишту која је, како је речено, знатно повољнија у односу на претходне двије - три године.
Стручњаци процјењују да ће цијена овогодишњег рода малине бити виша у односу на претходне године и позивају произвођаче овог јагодичастог воћа да на одговарајући начин припреме засаде за наредну сезону. 
 
Александар Лепосавић из чачанског Института за воћарство  поручује да је због велике потражње малине дошло до опоравка тржишта, посебно у  у посљедњих тридесетак дана.
„Од 2016.године биљежи се драстичан пад производње, јер су малинари незадовољни откупном цијеном запустили своје засаде. Због повољније ситуације на свјетском тржишту препоручујемо да уредите своје засаде и наставите производњу, јер ће цијене бити другачије“, рекао је Лепосавић.
 
Представница Регионалне савјетодавне службе  Јадранка Бојић истакла је да је ово предавање прво у низу,које ће бити организовано до почетка сезоне бербе малине и осталог јагодичастог воћа.
 

ОСАМНАЕСТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

НАЈАВА 18. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

                 18. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗАКАЗАНА ЈЕ

За дан 27.02.2019. године (сриједа)

са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА СЕДАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
 3. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
 5. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
 6. ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
 7. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БАРТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
 8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉАБРАТУНАЦ
 9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉАБРАТУНАЦ
 10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ИМЕНОВАЊА КОМИСИЈЕ ЗАПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА У ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ
 11. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ
 12. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ ОИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗАСПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ
 13. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ НА ЛОКАЛИТЕТУ К.Ч.БР 2599 У КО БРАТУНАЦ
 14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКУ УПРАВУ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
У складу са чланом 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање  упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) Конкурсна комисија за спровођење поступка за избор намјештеника у Општинску управу  Братунац, именована Рјешењем Начелника општине бр.02-020-62/19 од 13.02.2019.год., даје: 
 
 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
 
На основу расписаног Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста намјештеника у Општинској управи Братунац на неодређено вријеме бр.02-020-62/19, објављеног у дневном листу Глас Српске дана 02.02.2019.год. и на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com. дана 02.02.2019.год. Конкурсна комисија за спровођење поступка за избор намјештеника у Општинску управу  Братунац са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Јавног конкурса провешће изборни поступак усменим интервјуом са сваким кандидатом дана 22.02.2019.год. у следећим терминима:
 
 
1. Александар Митровић у 11,00 чсова
2. Његош Ђурковић у 11 часова и 30 минута
 
 
Усмени интервју одржаће се у згради општине Братунац, ул.Светог Саве бр.260 Братунац, канцеларија бр.22. 
 
У складу са чланом 28. Став (1) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17)  кандидати који су позвани на интервју обавезни су да са собом понесу идентификациони документ (личну карту или пасош).
 
О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће  бити обавјештени и појединачно писменим путем.
 
Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, биће искључен из даљег изборног поступка.   
 
 
                                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК КОНКУРСНЕ                                       
                                                                                                                                       КОМИСИЈЕ
                                                                                     
                                                                                                                       Рада Веселиновић,дипл.правник
 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу расписаног Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста намјештеника  у Општинској управи Братунац на неодређено вријеме  бр.02-020-62/19, објављеног у дневном листу Глас Српске дана 02.02.2019.год. и на веб страници општине Братунац www.opstinbratunac.com дана 02.02.2019.год. Начелник општине Братунац именовао је Конкурсну комисију за спровођење поступка за избор намјештеника.
 
У складу са чланом 24. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Сл.Гласник РС“ бр.42/17) на овој интернет страници објављује се састав Конкурсне комисије.
 
Рјешење о именовању Конкусрне комисије за спровођење поступка за избор намјештеника може се преузети ОВДЈЕ
 
 

„Малина –Братунац“д.о.о у сарадњи са Општином Братунац организује предавања за произвођаче јагодастог воћа

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
„Малина  –Братунац“д.о.о у сараднји са Општином Братунац позива произвођаче јагодастог воћа на :
 
  П Р Е Д А В А Њ Е
 
Петак 22.02.2019.године од 10.30 до14.30h,у просторијама Дома културе Општине Братунац.
 
Тема: “Агротехника узгоја јагодастог воћа и сигурност готових производа с нагласком на болести прљавих руку-норовиру“
 
- Норовирус зараза и симптоми;
- Путеви контаминације норовирусом и његова контрола;
- Подаци о извозу јагодaстог воћа  на инострано тржиште;
- Презентација активности и доступне подршке у USAID/Sweden FarmaII  пројекту.
 
 Предавачи :Александар Лепосавић и Горан Петковић
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници