Вијести

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ВИРУСА КОРОНА ПРОДУЖЕНЕ ДО 17.АВГУСТА

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Општински штаб за ванредне ситуације у Братунцу одлучио је данас да, у складу са одлуком Републичког штаба, продужи све мјере које су предузете у циљу заштите људи од вируса корона. Штаб је на данашњој сједници констатовао да је епидемиолошка ситуација у овој општини задовољавајућа и да су томе, осим грађана који углавном поштују предузете мјере заштите, знатно допринијели локална полиција, комунална полиција и инспектори.
 
„Од почетка епидемије у Братунцу је регистровано укупно 45 лица позитивних на вирус корона,  35 лица је опорављено и тренутно је регистровано 10 позитивних на овај вирус. У  кућној изолацији, осим позитивних, налази се још 18 особа“, навео је начелник братуначке општине Недељко Млађеновић.
 
Једна од тема данашње сједнице штаба била је радлокалних трговачких и угоститељских објеката у ванредној ситуацији. Истакнуто је да се поштује радно вријеме у тим објектима, али да има проблема, када је у питању број особа које бораве у њима и да то треба   ријешити.
 
„Штаб је донио одлуку да се то уради у наредном периоду, а надамо се да ће и Републички штаб за ванредне ситуације размишљати о томе да се одреди број лица на основу површине простора у објектима. Институције, привреда, туризам и угоститељство морају функционисати, али се морају  поштовати све предузете мјере заштите од вируса корона, јер је то позитивно и за лица, која се баве одређеном дјелатношћу“, оцијенио је Млађеновић и додао:
„Најважније нам је да одржимо здравље становништва и да немамо велики број позитивних на вирус корона, као што је случај са неким општинама, које су мање од Братунца“. 
 
На данашњој сједници одлучено је да се одгоде све манифестације, које су претходних година организоване током августа. У складу са одлуком Општинског штаба за ванредне ситуације, ове године неће бити организована регата „Дрински слалом“, сајам „Дани малине“ и традиционални народни вашар Макивије. 
 

ОДЛУКА О отказивању Народног вашара „ Макавеји „ за 2020.годину

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-11/20
Дана, 06.08.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV.(„Службени Гласник РС“ бр.25/20) и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 06.08.2020.године, Начелник општине доноси:
 
 
О Д Л У К У
О отказивању Народног вашара „  Макавеји „ за 2020.годину
 
 
Члан 1.
 
Овом Одлуком отказује се одржавање Народног вашара „Макавеји“ за дане 13.08. и 14.08.2020.године на подручју општине Братунац, због епидемилошке ситуације изазване новим вирусом корона (COVID-19).
 
 
Члан 2.
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
 
 
                                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 
 

НАРЕДБА о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-10/20
Дана, 06.08.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), на основу тачке 9. Закључка Републичког штаба бр.50-1/20 од 03.08.2020.године и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 06.08.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац
 
 
Члан 1.
 
Ограничава се рад од 06,00 до 23,00 часа у периоду до 17.08.2020. године сваким радним даном и у дане викенда и то:
- Угоститељским објектима за исхрану, пиће и смјештај 
- Угоститељским објектима за исхрану и пиће са сједиштем у мјесту Красанпоље,локалитет Рајска плажа
- Приређивачима игара на срећу
 
Члан 2.
 
За трговинске и занатско предузетничке радње примјењује се радно вријеме прописано Одлуком о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама на подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/2011). 
 
Члан 3.
 
Рад у субјектима из члана 1.  и 2. организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 
Члан 4.
 
Забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту и у затвореном простору гдје није могуће обезбједити физичку дистанцу од минимум 1,5 метар до 17.08.2020.године.
Забрањују се сва организовања прослава и журки у угоститељским објектима и на отвореном простору на подручју општине Братунац до 17.08.2020.године.
 
Забрањује се унутар и ван угоститељских објеката до 17.08.2020.године и то:
- Извођење музике уживо
- Постављање барских столова и столица
- Стајање за шанком и другим мјестима у објекту
- Коришћење наргила
 
Столове и столице за сједење унутар и ван угоститељских објеката поставити на начин да удаљеност између истих не буде мања од 1,5 метра. 
 
За све оно што није регулисано овом Наредбом примјењиваће се мјере прописане одредбама Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.50-1/20 од 03.08.2020.године.
 
Члан 5.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
Члан 6.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 5. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.                              
 
Члан 7.
 
Даном доношења ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба бр.02-020-153-9/20 од 24.07.2020.године.
.
Члан 8.
 
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“
 
 
КОМАНДАНТ ШТАБА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.

26. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

НАЈАВА 26. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

 

26. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

заказана је за дан  11.08.2020. године (уторак)

са почетком у 10,00 часова, у Kино сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи

Д  Н Е В Н И   Р Е Д:             

  1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
  2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
  3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
  4. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ
  5. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОВЕДЕНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ
  6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УПИСА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ У СУДСКИ РЕГИСТАР ОКРУЖНОГ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БИЈЕЉИНИ
  7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ АКУМУЛИРАНОГ ГУБИТКА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ ИЗ НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ
  8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ
  9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ГОДИШЊЕ ПАУЗЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
  10. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА                                                

                                                                              

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Аутор Оља Чучић дана .

У Братунцу је данас одржана редовна сједница Општинског штаба за ванредне ситуације на којој је разматрана тренутна епидемиолошка ситуација и мјере које се предузимају с циљем да се локално становништво заштити од вируса корона. Начелник општине Недељко Млађеновић оцијенио је у изјави,коју је дао новинарима  након сједнице, да је епидемиолошка ситација у Братунцу задовољавајућа.

-Морамо бити задовољни, јер немамо велики број позитивних на вирус корона, нема нико са тежим симптомима и што је посебно важно,опоравила су се сва лица која су раније била позитивна и немају никакве  последице по здравље, истакао је Млађеновић.

Наводећи  да је у Братунцу тренутно регистровано 12 особа које су позитивне на вирус корона, он је нагласио да ниједна од њих нема теже симптоме болести и не налазе се на болничком лијечењу. Начелник је навео и да се у кућној изолацији налази  укупно  45 особа.

-Стање у дјечијем обданишту је добро. Радница, која је била позитивна на вирус корона, сада је негативна, као и остали запослени и дјеца која бораве у тој васпитно-образовној установи. Обданиште, ипак неће почети сада са радом, јер је од 1. до 15.августа предвиђен колективни одмор, а у том периоду извршиће седезинфекција просторија, како би се наставио нормалан рад након одмора, појаснио је Млађеновић истакавши да суу тој установи на вријеме предузете све мјере заштите од ширења вируса корона.

-Немамо проблема у другим установама, а очекујемо да ће бити организован рад и у Пореској управи, гдје је једно лице позитивно на вирус корона и предузете све мјере заштите од ширења вируса, рекао је Млађеновић.

Говорећи о епидемиолошкој ситуацији у Братунцу, он је изразио посебну захвалност грађанима ове општине који, како је истакао, у 99 одсто случајева поштују све мјере заштите од вируса корона, које доносе Републички и Општински штаб за ванредне ситуације.

-Морамо бити захвални и нашим људима који спроводе мјере заштите, а прије свега комуналној полицији, инспекцији и локалној полицији који су ангажовани викендом и свакодневно да касних вечерњих часова. Захвални смо и лицима која редовно врше дезинфекцију цијелог подручја општине, као и локалним комуналним предузећима и ватрогасној јединици. Показало се да све то и у најтежим временима може веома добро да функционише, закључио је начелник.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници