Млади

Аутор Администратор дана .

На подручју општине Братунац живи око 21.800 становника, а број младих старосне доби од 14 до 30 година је цца 5.300.

Управо овај податак је утицао да општина Братунац препозна потенцијал младих и прихвати обавезу да успостави и води системску бригу о њима. Млади наше општине у доби од 14 до 30 година, чине више од четвртине укупног становништва и узимајући у обзир чињеницу да од ресурса које нуде млади људи зависи будућност наше заједнице, Општина Братунац жели створити средину која ће омогућити квалитетан живот ове популације, али и утицати да се млади људи активно укључе у рјешавање свих друштвених проблема.Потребно је омогућити младим људима да представе своје креативне идеје и подржати оне које доприносе унапређењу живота на овим просторима.

На развоју Омладинске политике у Братунцу и изради Стратегије за младе,партнерски су учествовали активни млади, експерти из разних области, извршна и законодавна власт.

Стратегија за младе је документ који дефинише:

  • Пресјек тренутног стања и положаја младих у општини Братунац и анализу проблема са којима се млади најчешће срећу ( Омладинска политика )
  • Формулисање мјера ( програма за рјешавање дефинисаних проблема младих људи ( Акциони план)

Од јануара 2006.године  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста административне службе општине Братунац, систематизовано је радно мјесто Службеника за питања младих који остварује редовну комуникацију са омладинским организацијама, савјетима ученика, неформалним групама младих људи и успјешним појединцима, Комисијом за младе, те другим владиним структурама  и међународним организацијама које се баве  питањима младих

На подручју општине Братунац функционишу 2 омладинске организације : „ ОДИСЕЈ“ И „ БОГУМИЛ“ и Савјет ученика средње школе.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници