Obrazac za praćenje realizacije ugovora za 2022. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma opštine Bratunac za period od 01.01. do 31.03.2022.god. 04.04.2022.

Obaveštenja za 2022. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl.“ 14.06.2022.
2 Obavještenje o nabavci za nabavku roba „Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl.“ 26.05.2022.
3 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga „Održavanje i sanacija javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 20.05.2022.
4 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga „Održavanje i čišćenje javnih površina na području opštine Bratunac“ 10.05.2022.
5 Obavještenje o dodjeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci za javnu nabavku radova „Dodatni radovi na izgradnji zgrade Opštinske uprave Bratunac“ 10.05.2022.
6 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za javnu nabavku roba „Opremanje novih prostorija Opštinske uprave Bratunac“ 27.04.2022.
7 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za javnu nabavku radova i usluga „Tekuće i zimsko održavanje puteva na području opštine Bratunac“ 21.04.2022.
8 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba - „Nabavka i isporuka ogrevnog drveta za potrebe Sportske dvorane u Bratuncu“ 19.04.2022.
9 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica 13.04.2022.
10 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga „Održavanje i čišćenje javnih površina na području opštine Bratunac“ 07.04.2022.
11 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Nabavka i isporuka uniforme za vatrogasce-spasioce“ 30.03.2022.
12 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za nabavku roba „Nabavka opreme za javni video nadzor na području opštine Bratunac“ 29.03.2022.
13 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za nabavku radova „Tekuće i zimsko održavanje puteva na području opštine Bratunac“ 29.03.2022.
14 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku radova „Izgradnja javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 23.03.2022.
15 Obavještenje o dodjeli ugovora u otvorenom postupku za nabavku usluga „Usluge prevoza učenika na području opštine Bratunac“ 17.03.2022.
16 Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci 11.03.2022.
17 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku javne nabavke roba „Opremanje novih prostorija Opštinske uprave Bratunac“ 11.03.2022.
18 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova „Rekonstrukcija i modernizacija lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Bratunac“ 04.03.2022.
19 Obavještenje o nabavci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga održavanja i sanacije javne rasvjete na području opštine Bratunac 03.03.2022.
20 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga „Usluge prevoza učenika na području opštine Bratunac“ 18.02.2022.
21 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za javnu nabavku roba "Nabavka opreme za javni video nadzor na području opštine Bratunac" 16.02.2022.
22 Obavještenje o nabavci u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga „Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu“ 13.01.2022.

Plan javnih nabavki opštine Bratunac za 2022. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki i izvod iz plan javnih nabavki za 2022.godinu 04.01.2022.

Odluke za 2022. godinu

Redni broj Naziv Datum Dokument
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Robne nagrade za učesnike i pobjednike manifestacije i repromaterijal potreban za organizaciju Međunarodnog sajama poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani maline Bratunac 2022“ 15.06.2022.
2 Odluka o poništenju postupka nabavke za nabavku roba „Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i namirnica za bife Opštinske uprave Bratunac i nabavka namirnica za potrebe organizovanja prijema, manifestacija i sl.“ 09.06.2022.
3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Nabavka štampanog konfekcijskog promotivnog materijala za održavanje Međunarodnog sajama poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani maline Bratunac 2022 07.06.2022.
4 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Održavanje i sanacija javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 06.06.2022.
5 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Nabavka štampanog promotivnog materijala za održavanje Međunarodnog sajama poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani maline Bratunac 2022“ 06.06.2022.
6 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka uniformi za vatrogasce-spasioce - LOT 2: Nabavka i isporuka intervencijske uniforme za vatrogasca-spasioca“ 06.06.2022.
7 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka uniformi za vatrogasce-spasioce - LOT 1: Nabavka i isporuka radne uniforme za vatrogasca-spasioca “ 06.06.2022.
8 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Nabavka i ugradnja opreme za napajanje električnom energijom javnog video nadzora na području opštine Bratunac“ 03.06.2022.
9 Odluka o izboru najpovoqnijeg ponuđača za nabavku usluga „Iznajmljivanje sajamskih pagoda za potrebe održavanja Međunarodnog sajama poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani maline Bratunac 2022“ 31.05.2022.
10 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Radovi na saniranju kvarova na elektroinstalacionoj mreži u objektima u vlasništvu opštine Bratunac“ 31.05.2022.
11 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Nabavka i isporuka sajamske zastave za održavanje sajma Dani maline Bratunac 2022“ 31.05.2022.
12 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila Opštinske uprave Bratunac 25.05.2022.
13 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja motornih vozila Opštinske uprave Bratunac 25.05.2022.
14 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga zstupanja i pravne pomoći za potrebe Opštinske uprave Bratunac 20.05.2022.
15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga obavljanja ljekarskog pregleda za radnike Opštinske uprave Bratunac 20.05.2022.
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba -Nabavka instalacije za potrebe napajanja električnom energijom novog objekta Opštinske uprave Bratunac 16.05.2022.
17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga usluga hotelskog smještaja za dva službenika Opštinske uprave Bratunac 16.05.2022.
18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja- kotazacije za dva službenika Opštinske uprave Bratunac 16.05.2022.
19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu“ 16.05.2022.
20 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-монтажни контејнер 10.05.2022.
21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za obilježavanje slave opštine Bratunac 05.05.2022.
22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- „Nabavka i isporuka ogrevnog drveta za potrebe Sportske dvorane u Bratuncu“ 05.05.2022.
23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica 28.04.2022.
24 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i čišćenja javnih površina na području opštine Bratunac 27.04.2022.
25 Odluka o poništenju postupka nabavke usluga „Održavanje i sanacija javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 27.04.2022.
26 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Opremanje novih prostorija Opštinske uprave Bratunac“ 21.04.2022.
27 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova i usluga „Tekuće i zimsko održavanje puteva na području opštine Bratunac“ 15.04.2022.
28 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih radova na izgradnji zgrade Opštinske uprave Bratunac 14.04.2022.
29 Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke usluga „Održavanje i sanacija javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 14.04.2022.
30 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Izgradnja javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 14.04.2022.
31 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba – saksijskog rasada cvijeća za uređenje zelenih površina 08.04.2022.
32 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Izrada Programa sanitarne zaštite izvorišta pitke vode Bjelovac“ 07.04.2022.
33 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka presadnica za plasteničku proizvodnju povrća“ 05.04.2022.
34 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Taksi prevoz lica za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 04.04.2022.
35 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga na realizaciji projekta „Uspostava poslovne zone „Bratunac“ u opštini Bratunac“ 23.03.2022.
36 Oduka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Održavanje i sanacija javne rasvjete na području opštine Bratunac“ 22.03.2022.
37 Oduka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Rekonstrukcija i modernizacija lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Bratunac“ 17.03.2022.
38 Oduka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cvijeća i cvijetnih aranžmana za potrebe Opštinske uprave Bratunac 11.03.2022.
39 Odlukao izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga „Nabavka toplih napitaka za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 11.03.2022.
40 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Usluge prevoza učenika na području opštine Bratunac“ 10.03.2022.
41 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za javni video nadzor na području opštine Bratunac 07.03.2022.
42 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izradi zaštitne ograde na vanjskim tribinama sportskih terena ispred objekta SŠC Bratunac 02.03.2022.
43 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke pumpe i crijeva visokog pritiska za potrebe TVSJ Bratunac 02.03.2022.
44 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu 02.03.2022.
45 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i popravke motornih vozila u vlasništvu Opštinske uprave Bratunac 01.03.2022.
46 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga medijsko praćenje značajnih aktivnosti i događaja na području opštine Bratunac putem radija 25.02.2022.
47 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Izvođenje radova na napajanju električnom energijom bazena za navodnjavanje u Gornjem Repovcu“ 18.02.2022.
48 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Izrada elaborata ekspoprijacije u industrijskoj i poslovnoj zoni u naselju Pobrđe“ 15.02.2022.
49 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Opštinske uprave Bratunac 10.02.2022.
50 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Izrada elaborata o kvalitetu i rezervama pitke podzemne vode i izvorišta Bjelovac“ 07.02.2022.
51 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Pripremni radovi na postavljanju javnog video nadzora na području opštine Bratunac“ 08.02.2022.
52 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Usluge geometra za potrebe Opštinske uprave Bratunac“ 04.02.2022.
53 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Izrada elaborata za čišćenje korita Glogovske rijeke u opštini Bratunac “ 04.02.2022.
54 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba „Nabavka potrošnog materijala za kompjutere i kopir aparate“ 04.02.2022.
55 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Objava Javnog oglasa za prodaju pokretne imovine (vozila) u svojini Opštine Bratunac putem usmenog javnog nadmetanja u dnevnom listu“ 28.01.2022.
56 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja radnika i imovine opštine Bratunac 28.01.2022.
57 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Sanacija stubišnog prostora u požaru oštećenom višespratnom stambenom objektu Lamele“ 17.01.2022.
58 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku peleta za potrebe zagrijavanja objekta Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Bratunac 05.01.2022.