Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Одлуке за 2017. годину

Одлуке за 2017. годину

Аутор Администратор дана .

Р. Б

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ

1. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-дигитални, бежични, фиксни телефони 16.01.2017.
2. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац у 2017.год. 17.01.2017.
3. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- гума за грађевинску машину комбиновани ровокопач  27.01.2017.
4. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине Општинске управе Братунац 27.01.2017.
5. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника Општинске управе Братунац 30.01.2017.
6. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада из просторија зграде општине Братунац и зграде ТВЈ Братунац 30.01.2017.
7. Одлука и избору најповољнијег понуђача за набавку роба-средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и нбавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и слично 31.01.2017.
8. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац 31.01.2017.
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усаврашавања службеника Општиснке управе Братунац 09.02.2017.
10.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-електричних конвектора за потребе Општинске управе Братунац  16.02.2017.
11. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке грејних топова 16.02.2017.
12. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила Општинске управе Братунац 16.02.2017.
13. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања и техничког прегледа  моторних возила Општинске управе Братунац 24.02.2017. 
14. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за потребе Територијалне ватрогасне јединице Братунац 27.02.2017.
15. Одлуа о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга надзора над израдом шумско привредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Братунац за период од 01.01.2017. до 31.12.2026. године 02.03.2017.
16. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одобравања кредита за кредитно задужење општине братунац у сврху финансирања капиталних пројеката  02.03.2017.
17. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног огласа у дневном листу  02.03.2017.
18. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга обајве Јавног конкурса у дневном листу 02.03.2017.
19. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем телевизије 13.03.2017.
20. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 13.03.2017.
21. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправки моторних возила у власништву Општинске управе Братунац 17.03.2017.
22. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац  20.03.2017.
23. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праења значајних активности и догађаја путем локалног радија 27.03.2017.
24. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних услуга -ангажовање адвоката за потребе Општинске управе Братунац 05.04.2017.
25. Одлука оизбору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи темеља за постављање монтажне куће за породицу Николић из Факовића  05.04.2017.
26. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изради хоризонталне сигнализације на градским улицама у Братунцу 05.04.2017.
27. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-фотокопир апарата за потребе Општиснке управе Братунац 07.04.2017.
28. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова и услуга текућег и зимског одржавања путева на подручју општине Братунац 21.04.2017.
29. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга коришћења и одржавања WIRELESS интернета  03.05.2017.
30. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за славу општине Братунац 04.05.2017.
31. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања 12.05.2017.
32. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку промотивног материјала за сајам "Дани малине 2017". 15.05.2017.
33. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 16.05.2017.
34. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће службеника Општинске управе на семинару   16.05.2017.
35. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службеника Општиснке управе Братунац  16.05.2017.
36. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга опремања спортске дворане са сајамским штандовима и изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора 16.05.2017. 
37. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац  19.05.2017.
38. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга изнајмљивања бине са освјетљењем и разгласом 25.05.2017.
39. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -потрошног материјала за компјутере и копир апарате  07.06.2017.
40. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања промотивног материјала за Сајам малине Братунац 2017. 12.06.2017.
41. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица на подручју општине Братунац 14.06.2017.
42. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-грађевинског материјала за потребе расељених лица, повратника и социјалних корисника на подручју општине Братунац 15.06.2017.
43. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације ријечних корита на подручју општине Братунац 21.06.2017.
44. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења одржавања Сајма малине Братунац 2017.год. 21.06.2017. 
45. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац  21.06.2017.
46. Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга рада виљушкара на утовару и истовару опреме за одржавање Сајма малина Братунац 2017. 21.06.2017.
47. Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку угоститељских услуга поводом одржавања Сајма малина Братунац 2017 21.06.2017.
48. Одлука о избору најповољнјијег понуђач за набавку посудица за воће за потребе Сјма "Дани малине Братунац 2017" 22.06.2017.
49. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра за потребе општине Братунац 22.06.2017. 
50. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда за Сајам 2Дани малине Братунац 2017" 22.06.2017. 
51. Одлука о избору најповољнијег понуђача за  набавку услуга штампања D-HOPE каталога   23.06.2017. 
52. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-грађевинског материјала за санацију спортске дворане СШЦ Братунац 30.06.2017.
53. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга изнајмљивања разгласа и освјетљења за одржавање концерта 30.06.2017.
54. Одлука о избору најповљнијег понуђача за набавку роба-дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац 09.08.2017.
55. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног огласа у дневном листу 16.08.2017.
56. Одлука о избору нјповољнијег понуђача за набавку услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац  21.08.2017.
57. Одлука о поништењу поступка набавке роба-опреме и дидактичког материјала за ОШ "Бранко Радичевић" Братунац  30.08.2017.
58. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног конкурса у дневном листу  31.08.2017.
59. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика  01.09.2017. 
60. Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба специјалне ватрогасне опреме за ТВЈ Братунац  13.09.2017.
61. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -униформе и обуће за раднике ТВЈ Братунац 13.09.2017.
62. Одлука о поништењу поступка набавке радова-изградња гараже за ватрогасна возила ТВЈ Братунац 13.09.2017.
63. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 15.09.2017.
 64. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на 21 Међународном конгресу Савеза рачуновођа и ревизора РС 15.09.2017.
65. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-опреме и дидактичког матаријала за ОШ "Бранко Радичевић" Братунац 19.09.2017.
66. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде признања која се додјељују за Дан општине Братунац  25.09.2017. 
68. Одлука о избору најповољнијег понуђач за набавку услуга објаве Јавног огласа у дневном листу 26.09.2017.
69. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње и реконструкције путева на подручју општине Братунац 29.09.2017.
70. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње гараже за ватрогасна возила ТВЈ Братунац 16.10.2017.
71. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга платног промета за потребе Општинске управе Братунац  19.10.2017.
72. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на семинару службеника Општинске управе Братунац 19.10.2017.
73. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде главног пројекта за изградњу пјешачке стазе у МЗ Глогова 25.10.2017. 
74.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга преноса металних конструкција-надстрешница,израде и постављања металних знакова и лежећих полицајаца  27.10.2017.
75. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње приступне саобраћајнице за нови мост 10.11.2017.
76. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учшће на семинару службеника Општинске управе Братунац 15.11.2017.
77. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 15.11.2017.
78. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног мишљења геолога 27.11.2017.
79. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-половног путничког аутомобила за потребе Општинске управе Братунац 15.12.2017.
80. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- рекламног новогодишњег материјал аза потребе општине Братунац 19.12.2017.
81. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирање и поправка копир апарата и штампача Општинске управе Братунав 19.12.2017.
 82. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -зидних календара за потребе Општинске управе Братунац 19.12.2017. 
83.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац 19.12.2017.
84. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова - уређење локалних путева и обала ријечних корита од локалних непогода 19.12.2017.
85. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде идејног пројекта за стамбени објеката у пројекту ЦЕБ II 26.12.2017.
86.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - опреме за нове просторије Општинске управе Братунац 27.12.2017. 
87. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања рекламног материјала и награда за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу  27.12.2017.
88. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба з организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу Братунц 2017 29.12.2017.
89. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова-изградња јавне расвјете на подручју општине Братунац 03.01.2017.

 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум


Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/src/User/UserHelper.php on line 620
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници