Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Одлуке за 2019. годину

Одлуке за 2019. годину

Аутор Администратор дана .

Р. Б

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ

 1. Одлук о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве Јавног конкурса у дневном листу  06.01.2019. 
2.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац - факовићи-Жлијебац 11.01.2019.
3. Одука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине Општинске управе Братунац 30.01.2019.
4. Одлука о избору најповољнијег пнуђача за набавку услуга објаве Јавног конкурса у дневном листу  30.01.2019. 
5. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга чишћења сњежних падавина на локалним путевима и градским улицама  30.01.2019.
6. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и поправки копир апарата и штампача Општинске управе Братунац 31.01.2019.
7. Одлука о избору најповљнијег понуђача за набавку сулуга одвоза отпада из просторија зграде општине Братунац и зграде ТВЈ Братунац 31.01.2019.
 8. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набвку услуга осигурања и техничког прегледа моторних возила 27.02.2019. 
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-природног цвијећа 27.02.2019.
10. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ватрогасног возила за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 13.03.2019.
11. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга 13.03.2019.
12. Одлука о избору најповољијег понуђача за набавку роба за потребе Општинске управе Братунац 13.03.2019.
13. Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку услуга пресвлачења столица у скупштинској сали општине Братунац 14.03.2019.
14. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника 14.03.2019.
15. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног конкурса у дневном листу  14.03.2019.
16. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова и услуга текућег и зимског одржавања путева на подручју општине Братунац 20.03.2019. 
17. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац 20.03.2019.
18. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде Студије оправданости и идејног маркетинг плана за 6 пројеката Економско-привредне иницијативе  25.03.2019.
19. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних услуга- пружање услуга заступања и праве помоћи 25.03.2019.
20. Одлука о избору најповољнијег понуђач за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила у власништву Општинске управе Братунац 29.03.2019.
21. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде Главног пројекта опремања вишепородичног стамбеног објекта у Пројекту Цеб 2 02.04.2019.
22. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-набавка возила за потребе Општинске управе Братунац  15.04.2019.
23. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде Главног пројекта вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на градском подручју општине Братунац  15.04.2019.
24. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку уноформе за комуналну полицију Општинске управе Братунац 17.04.2019.
25. Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку службене униформе за ватрогасце Територијалне ватрогасне јединице Братунац 17.04.2019.
26. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за службеника Општинске управе Братунац  18.04.2019.
27. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања-котизације за службенике Општинске управе Братунац 18.04.2019.
28. Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац  30.04.2019.
29. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за обиљежавање славе општине 30.04.2019.
30. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга коришћења и одржавања интернета  06.05.2019.
31. Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку рачунарске и мрежне опреме за потребе Општинске управе Братунац 14.05.2019.
32. Одлука о избору нповољнијег понуђча за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунц 14.05.2019.
33. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набваку услуга стручног усаврашавања за службенике Општинске управе Братунац  14.05.2019.
34.  Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братзунац 10.06.2019. 
35. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања возила DACIA DUSTER 16.05.2019.
36. Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службеника Општинске управе Братунац  
37. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-потрошног материјала за компјутере и копир апарате 30.05.2019.
38. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде измјене и допуне главног пројекта зграде општине Братунац 07.06.2019.
39. Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку услуга поправки расхладних уређаја Општинске управе Братунац 16.07.2019.
40. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ревизизије измијењеног и допуњеног Главног пројекта зграде општине Братунац 03.07.2019.
41. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 03.07.2019.
42. Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 03.07.2019
43. Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услугу објаве Јавног огласа у дневном листу 03.07.2019.
44. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - телескопски сунцобрани за потребе одржавања сајма "Дани малине Братунац 2019" 09.07.2019.
45. Одлука о избoру најповољнијег понуђача за набавку каменорезачких радова за Спомен обиљежје у МЗ Јежестица 18.07.2019.
46. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања радника 18.07.2019.
47. Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и одржавања противпожарних апарата Општинске управе Братунац 18.07.2019.
48. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда за сајам "Дани малине Братунац 2019. 29.07.2019.
49. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израда сувенира за сајам "Дани малине  Братунац 2019. 29.07.2019.
50. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-посуда за воће за сајам "Дани малине Братунац 2019" 08.08.2019.
51. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за сајам "Дани малине Братунац 2019" 08.08.2019.
52. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дрвених столова са клупама за потребе сајма "Дани малине Братунац 2019" 08.08.2019.
53. Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку услуга рада виљушкара за потребе сајма "Дани малине Братунац 2019" 08.08.2019.
54. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи фдјечијег игралишта  08.08.2019.
55. Одлука о избиру најповбољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања у дневном листу  08.08.2019. 
56. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања у дневном листу 16.08.2019.
57. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке опреме за интернет на Рајској плажи и мосту 27.08.2019.
58. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 27.08.2019. 
59. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на санацији учионице и ходника у ОШ у Бјеловцу  28.08.2019.
60. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-пакетића за првачиће  29.08.2019.
61. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац за јесен 2019 02.09.2019.
62. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електро материјала за потребе електрификације МЗ Суха 02.09.2019.
63. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-жлијебац 02.09.2019.
64. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац 04.09.2019.
65. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника Општинске управе Братунац  06.09.2019.
66. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уклањању зграде и магацина општине Братунац  13.09.2019.
67. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица на подручју општине Братунац 13.09.2019.
68. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања металних конструкција и објеката општине Братунац 23.09.2019.
69. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица  23.09.2019.
70. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника Општинске управе Братунац 
23.09.2019. 
71. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службеника Општинске управе Братунац  23.09.2019. 
72. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда и признања која се додјељују за Дан општине 24.09.2019.
73. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга 24.09.2019.
74. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга уређења зелене површине, кошења траве на обалоутврдама ријека Дрине, Крижевице и Глоговске ријеке 01.10.2019.
75. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац 01.10.2019.
76. Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за службенике општинске управе Братунац 01.10.2019. 
77. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања –објава огласа за избор члана Изборне комисије  02.10.2019.
78. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања –објава огласа за избор члана Одбора за жалбе  10.10.2019.
79. Одлуак о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања- објава јавног конкурса за пријем радника  10.10.2019.
80. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга царињења ватрогасног возила  10.10.2019.
81. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-гума за моторна возила Општинске управе Братунац 28.10.2019.
82. Одлуа о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за раднике Општинаске управе Братунац   
83. Одлука о поништењу поступка набавке роба-грађевинског материјала за повратнике, расељена лица и социјалне кориснике  31.10.2019.
 84. Одлуа о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за раднике Општинаске управе Братунац 04.11.2019.
85. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-фолија и табли са натписима за нове просторије Општиснке управе Братунац 12.11.2019.
86. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-тракастих завјеса за нове просторије Општинске управе Братунац 19.11.2019.
87. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга платног промета за потребе Општиснке управе Братунац 22.11.2019.
88. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за службенике Општинске управе Братунац 22.11.2019.
89. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде измјене регулационог плана насељеног мјеста Братунац 22.11.2019. 
90. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за службенике Општинске управе Братунац 27.11.2019.
91. Олука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за службенике Општиснке управе Братунац 27.11.2019.
92. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за службеника Општиснке управе Братунац 03.12.2019.
93. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга набавке, монтаже, одржавања и демонтаже новогодишње расвјете 03.12.2019.
94. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи јавне расвјете у МЗ Красанпоље
05.12.2019.
95. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угља за потребе за Спортску дворану СШЦ Братунац 09.12.2019.
96. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рекламног материјала за потребе Општинске управе Братунац 09.12.2019.
97. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба набавка и испорука грађевинског материјала за расељена лица, повратнике и социјалне кориснике на подручју општине Братунац 16.12.2019.
98. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу 23.12.2019.
99. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на измјештању канализационе мреже  24.12.2019.
100. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке видео надзора инсталираног за заштиту површина и објеката од посебног значаја за безбиједност грађана, јавног реда и мира и превенције у области криминалитета 25.12.2019.
101. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку застава з апрославу Дана републике Српске 30.12.2019.
102. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на асфалтирању локалних путева на подручју општине Братунац 03.01.2020.