Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Набавке изузете од ЗЈН за 2019. годину

Набавке изузете од ЗЈН за 2019. годину

Аутор Администратор дана .

Број набавке  Врста уговора  Назив предмета уговора  Услови из Закона за примјену изузећа Назив и сједиште понуђача коме је додијељен уговор  Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ Датум закључења уговора/доставе рачуна
 1. услуге  објава обавјештења о додјели уговора у Службеном Гласнику БиХ члан 10. став 1. тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево  83,76 КМ

13.01.2019.

2. робе Годишња претплата на часопис "Финрар" за 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) ДОО "Финрар" Бања Лука 252,14 КМ 25.01.2019.
3. услуге издавање извода из катастра непокретности  члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 30,00 КМ 30.01.2019.
4. услуге идавње извода из катастра непокретности члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 15,00 КМ 30.01.2019.
5. услуге Услуга објаве јавног конкурса у Службеном гласнику РС члан 10. став 1. тачка д) ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука 316,24 КМ 23.01.2019.
6. услуге услуге обнове лиценце за сертификоване рачуновође члан 10. став 1. тачка д) Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске  68,38 КМ 24.01.2019.
7. услуге услуге противградне заштите за 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) ЈП Противградна превентива РС АД Градишка 18.000,00 КМ 22.01.2019.
8. услуге  Телекомуникационе услуге за мјесец  јануар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Мтел АД Бања Лука 1.629,18 КМ 26.02.2019.
9. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  јануар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д)

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина

РЈ "Електродистрибуција" Братунац

21.562,76 КМ 07.02.2019.
10. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  јануар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) ЈП "Рад" Братунац 154,46 КМ 08.02.2019.
11. услуге Поштанске услуге за мјесец јанур 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 504,30 КМ 27.02.2019.
12. услуге Издавање листова непокретности, земљишно књижних извадака и идентификација парцела члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 349,00 КМ 12.02.2019.
13. услуге Објава обавјештења о набавци у Службеном Гласнику БиХ  члан 10. став 1. тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево  83,76 КМ 11.02.2019.
14. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  фебруар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д)

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина

РЈ "Електродистрибуција" Братунац

18.231,13 КМ 11.03.2019.
15. услуге Телекомуникационе услуге за мјесец  фебруар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Мтел АД Бања Лука 1556,35 КМ 15.03.2019.
16. услуге Поштанске услуге за мјесец фебруар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Поште Српске АД Бања Лука  345,00 КМ 07.03.2019.
17. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  фебруар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) ЈП "Рад" Братунац 144,49 КМ 07.03.2019.
18. услуге Издавање копије катастарског плана и посједовних листова члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 62,00 КМ 13.03.2019.
19. услуге Услуге књижења у катастарском операту члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 59,82 КМ 13.03.2019.
20. услуге Објава обавјештења о набавци за поступак јавне набавке у Службеном Гласнику БиХ члан 10. став 1. тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево  83,76 КМ 20.03.2019.
21. робе Набавка штампаног и интернет издања Службеног Гласника Републике Срспке -годишња претплата за 2019 члан 10. став 1. тачка д) ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука 1.722,22 КМ 25.03.2019.
22. услуге Телекомуникационе услуге за мјесец  март 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Мтел АД Бања Лука 1.647,83 КМ 16.04.2019.
23. услуге Поштанске услуге за мјесец март  2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Поште Српске АД Бања Лука  306,10 КМ 08.04.2019.
24. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  март 2019.год. члан 10. став 1. тачка д)

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина

РЈ "Електродистрибуција" Братунац

17.748,30 КМ 10.04.2019.
25. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  март 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) ЈП "Рад" Братунац 234,48 КМ 08.04.2019.
26. услуге Израда историјата ктастарских прцела члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 30,00 КМ 19.04.2019.
27. услуге Израда историјата ктастарских прцела члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 196,00 КМ 15.04.2019.
28. услуге услуге издавања листа непокретности и копије плана члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 29,00 КМ 15.04.2019.
29. услуге израда копије катастарског плана члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 14,00 КМ 26.03.2019.
30. услуге услуге коришћења података премјера и катастра земљишта и вршење услуга члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 31,00 КМ 26.03.2019.
31. услуге услуге изрде копије катастарског плна
 члан 10. став 1. тачка д)
 
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 14,00 КМ 27.03.2019.
32. услуге услуге израде историјата катастсрских парцела члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 84,00 КМ 02.04.2019.
33. услуге објава обавјештења о додјели уговора у Службеном Гласнику БиХ члан 10. став 1. тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево 83,76 КМ 08.04.2019.
34. услуге објава обавјештења о додјели уговора у Службеном Гласнику БиХ члан 10. став 1. тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево 83,76 КМ 08.04.2019.
35. услуге објава Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Туристичка организација Братунац у Службеном Гласнику РС члан 10. став 1. тачка д) ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука 329,06 КМ 03.04.2019.
36. услуге Поштанске услуге за мјесец април  2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 395,50 КМ 13.05.2019.
37. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  април 2019.год. члан 10. став 1. тачка д)

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина

РЈ "Електродистрибуција" Братунац

14.438,92 КМ 13.05.2019.
38. услуге Телекомуникационе услуге за мјесец  април 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Мтел АД Бања Лука 1551,59 КМ 17.05.2019.
39. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  април 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) ЈП "Рад" Братунац 214,39 КМ 13.05.2019.
40. услуге Услуге теренске припреме за уплањење објекта  члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 53,00 КМ 30.05.2019.
41. услуге Услуге формирања грађевинских парцела члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 2077,00 КМ 30.05.2019.
42. услуге Услуге уписа права власништва у катастарском операту члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 50,00 КМ 04.06.2019.
43. услуге Упис права власништва у катастарски операт  члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 50,00 КМ 04.06..2019.
44. услуге услуге теренске припреме заа уплањење објекта члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 33,00 КМ 10.05.2019.
45. услуге  Услуге снимања објекта, уплањења и исплањења објеката члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 260,00 КМ 10.05.2019.
46. услуге Услуге објаве извјештаја о стању дуга и гаранцијама општине Братунац на дан 21.12.2018.год. члан 10. став 1. тачка д) ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука 76,92 КМ 08.05.2019.
47. услуге  Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  мај 2019.год. члан 10. став 1. тачка д)

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина

РЈ "Електродистрибуција" Братунац

12517,62 КМ 10.06.2019.
 48. услуге  Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  мај 2019.год. 
члан 10. став 1. тачка д) ЈП "Рад" Братунац 161,05 КМ  06.06.2019. 
49. услуге Поштанске услуге за мјесец мај  2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 496,86 КМ 07.06.2019.
50. услуге  Телекомуникационе услуге за мјесец мај 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Мтел АД Бања Лука 1694,61 КМ 18.06.2019.
51. услуге услуге израде копије катастсрског плана  члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 19,00 КМ 17.06.2019.