Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Проведени поступци по ЗЈН за 2019. годину

Проведени поступци по ЗЈН за 2019. годину

Аутор Администратор дана .

Поштовани грађани,

          У складу са одредбама  Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ бр.56/15), који је донио Савјет министара БиХ, на приједлог Агенције за јавне набавке БиХ, општина Братунац ће након доставе извјештаја о поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке БиХ, на овој интернет страници објављивати основне елементе уговора за поступке јавних набавки, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.

             Објаве основних елемената уговора вршиће се на прописаном обрасцу.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Редни број

Опис и ознака по ЈРЈН

Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму

1.назив,

2.ИД број,

3. мјесто

Основни елементи уговора/оквирног споразума 1.вриједност,

2.период трајања

3.рок извршења,

4.рок плаћања,

5.гарантни период

Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

Датум закључивања уговора/оквирног споразума

Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

Напомена

(образложење)

1.

 60000000-8

превозне услуге 

услуге превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи- Жлијебац

133-8-2-6/19

директни споразум

1.ДОО "Роћко" 

2. 4401438150004

3. Братунац

1. 1.709,40 КМ

2. 5 мјесеци

3. 5 мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваког појединчног рачуна

5.

     16.01.2019.

 04.07.2019.

1709,40 KM

 
2.

66510000-8

услуге осигурања

осигурање радника и имовине Општинске управе Братунац 

133-8-2-7/19

директни споразум

1. Атос осигурање АД

2. 4400423690006

3 Бијељина

1. 1.452,64 КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4.30 дана од дна испостављања рачуна за полису

5.

    31.01.2019.

 04.03.2019.

1452,66 KM

 
3. 

79341000-6

услуге оглашавања

објава јавног конкурса у дневном листу

133-8-2-5/19

директни споразум

1. Глас Српске АД

2. 4401702350009

3.Бања Лука

1. 315,00 КМ

2.1 дан

3.1 дан

4.прије извршене објаве

5.

     16.01.2019.

 04.01.2019.

315,00KM

 
4.

79341000-6

услуге оглашавања

објава јавног конкурса у дневном листу

133-8-2-11/19

директни споразум

1. Глас Српске АД

2. 4401702350009

3.Бања Лука

1.495,00 КМ

2.1 дан

3.1 дан

4.прије извршене објаве

5.

     11.02.2019.

 01.02.2019.

495,00 KM

 
5.

90620000-9

услуге чишћења снијега

чишћење сњежних падавина на локалним путевима и градским улицама општине Братунац

133-8-2-10/19

директни споразум

1. ДОО "ТРЕНД"

2.4401888350003

3.Братунац

1.5.994,00 КМ

2.30 дана

3.30 дана

4.30 дана од дана пријема рачуна

5.

    24.01.2019.

 01.03.2019.

5.993,94 KM

 
6.

50312000-5

одржавање и поправка рачунарске опреме

сервисирање и поправке копир апарата и штампача Општинске управе Братунац

133-8-2-8/19 

директни споразум

1. доо "Копитрејд"

2.4400430120002

3. Бијељина

1. 6.000,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 2 дана од дана добијања сваке појединачне наруџбенице

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. за сервисирање штампача и копир апарата гаранција је на сервисни интервал од 10.000 копија, за уграђене дијелове рок у складу са спецификацијом произвођача уградних дијелова

    01.02.2019.

 28.01.2020.

5.684,32 KM

 
7.

65000000-3

комуналне услуге

услуге одвоз отпада из просторија зграде општине Братунац и зграде ТВЈ Братунац 

133-8-2/19

директни споразум

1. АД "Градска чистоћа" 

2. 4401438580009

3. Братунац

1. 3.776,40 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 

    01.02.2019.

 

 31.01.2020.

3.776,40 KM

 
8.

03121210-0

цвијетни аранжмани

набавка и испорука природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац

133-8-1-14/19

директни споразум

1. СЗТР Цвјећара "Мимоза

2.4500868100009

3. Братунац

1.1.250,00КМ

2. 12 мјесеци

3.2 дана од дана достављања сваког појединачног захтјева 

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    25.02.2019.

 03.02.2020

1050,00 КМ

 
9.

66514110-0 услуге осигурања моторних возила

71631200-2  услуге техничког прегледа моторних возила

осигурање и технички преглед возила Општинске управе Братунац

133-8-2-15/19

директни споразум

1. АД "Атос осигурање"

2. 4400423690006

3 Бијељина

 

1. 4.881,83  КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4.30 дана од дна испостављања сваког појединачног рачуна 

5.

     01.03.2019.

 11.12.2019.

4881,43 KM

 
10.

79341000-6 услуге оглашавања

објава Јавног конкурса у дневном листу

133-8-2-18/19 

директни споразум

1. АД Глас Српске

2.4401702350009

3.Бања Лука 

1.315,00 КМ

2.1 дан

3.1 дан

4.прије извршене објаве

5.

 

     20.03.2019.

 12.03.2019.

315,00 KM

 
11.

98371111-5

услуге одржавања гробља

набавка услуга одржавања војничког гробља

133-8-2-17/19

директни споразум

 

1. АД "Градска чистоћа" 

2. 4401438580009

3. Братунац

1.427,35 КМ

2. 1 мјесец

3. 1 мјесец

4. 30 дана од дна испостављања  рачуна 

5.

     05.03.2019.

 31.03.2019.

427,35 KM

 
12.

30192000-1

канцеларијске потрепштине

набавка материјала за потребе организације братимљења општине Братунац и Московске области Руске федерације Рошаљ

133-8-1-16/19

директни споразум

1.ЗР "Графо Сунце"

2.4506400270002

3.Братунац

1.1073,00КМ

2. 5 дана

3.5 дана

4. 30 дана од дна испостављања  рачуна 

5.

     04.02.2019.

 04.03.2019.

1073,00 KM

 
13.

98390000-3 остале услуге

услуге пресвлачења столица у скупштинској сали општине Братунац

133-8-2-19/19

директни споразум

1.ЗТР "AS Style"

2. 4506533740010

3.Сребреница

1.1200,00 КМ

2.10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    14.03.2019.

 21.03.2019.

1200,00 KM

 
14.

34144213-4

возила за гашење пожара

Набавка ватрогасног возила за ТВЈ Братунац

133-1-1-3-3-7/19

отворени поступак

1. ПД "Гасоп" ДОО

2. 100164491

3. Београд, Србија

1. 271.000,00 КМ

2.150 дана

3. 150 дан

4. Аванско 60% у року од 7 дана од дана достављања гаранције за аванско плаћање и 40% у року од 30 дана од дана испоруке

5. две године

    18.03.2019.

 01.10.2019.

271.000,00 KM

 
15.

ЛОТ 1. 45233141-9 радови на одржавању путева

ЛОТ 2.

90620000-9 услуге чишћења снијега 

Радови на текућем и зимском одржвању путева на подручју општине Братунац 

133-7-3-12/19

конкурентски захтјев

1. ДОО "ТРЕНД"

2.4401888350003

3.Братунац

1.ЛОТ1:59340,00КМ 

    ЛОТ 2:12800,00 КМ

2. ЛОТ 1: 12 мјесеци

     ЛОТ 2:5 мјесеци

3.  24 сата од добијања сваког појединачног рачуна

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

     25.03.2019.

 LOT 1.

04.10.2019.

59.333,70 KM

 
16.

90511000-2 услуге сакупљања отпада

90611000-3 услуге чишћења улица

77310000-6 услуге садње и одржавање зелених површина

Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац

133-1-2-13-3-10/19

отворени поступак

1. АД "Градска чистоћа" 

2. 4401438580009

3. Братунац

1. 77.733,72 КМ

2. 12 мјесеци

3.свакодневно пружање услуга 12 мјесеци

4. 30 дна од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    25.03.2019.

 

 

17.

50112300-6 прање аутомобила и сличне услуге

50116500-6 услуге поправака гума, укључујући монтажу и центрирање

Вулканизерске услуге и услуге прања моторних возила 

133-8-2-21/19

директни споразум

1.ЗР "Пнеуматик плус"

2. 4500854060004

3. Братунац

1.1.370,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    01.04.2019.

 

 
18.

71320000-7 услуге техничког пројектовања

Израда  Главног пројекта опремања вишепородичног стамбеног објекта у пројекту Цеб II

133-8-2-22/19

директни споразум

1. ДОО "Арс студио"

2. 4404555200004

3. Бања Лука

1. 4.400,00 КМ

2. 30 дана

3.30 дана.

4. 30 дана од дана завршетка и примопредаје пројекта

5.

    04.04.2019.

 24.04.2019.

4.400,00 КМ

 
19.

98390000-3 остале услуге

Израда Студије оправданости и ИМП за 6 пројеката ЕПИ Братунац

133-8-2-28/19

директни споразум 

1. УГ "Wigwam"

2. 4200642770008

3. Сарајево Центар 

1.6.000,00 КМ

2.30 дана

3.30 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    28.03.2019.

 28.03.2019.

6.000,00 KM

 
20.

71320000-7услуге техничког пројектовања

израда главног пројекта вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на градском подручју општине Братунац 

133-8-2-27/19 

директни споразум 

1. ДОО "ПРО-ВИА"

2.4402823600009

3. Бијељина

1.5.400,00 КМ

2.  45 дана

3. 45 дана

4. 30 дана од дана завршетка пројекта и испостављања рачуна

5.

    15.04.2019.

 14.06.2019.

5.400,00 KM

 
 21.

15000000-8 храна, пиће, дуван и сродни производи

39830000-9-производи за чишћење

набавкаа и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братзунац 

133-8-1-26/19

директни споразум

1. ТР "Роле"

2.4507940590002

3. Братунац

1. 3.419,34 КМ

2.15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    12.04.2019.

 19.04.2019.

3.419,34 KM

 
22.

18100000-0 радна одјећа, специјална радна опрема и пробор

набавка службене униформе за комуналну полицију Општинске управе Братунац  

133-8-1-25/19

директни споразум

1.ДОО "Astorija Company"

2. 4400760000003

3. Нови Град 

 1. 1.760,60 КМ

2. 60  дана

3.60 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна за испоручену робу

5.

     19.04.2019.

 12.06.2019.

1760,60 KM

 
23.

35811100-3 втрогасна униформа

набавка униформе и обуће за раднике ТВЈ Братунц

133-8-1-24/19

директни споразум

1. ДОО "Miltex"

2. 4400981780003

3. Бања Лука

1. 1.532,00 КМ

2.  45 дана 

3. 45 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    19.04.2019.

 29.05.2019.

1531,99 KM

 
24.

34100000-8 моторна возила

набавка возила за потребе Општинске управе Братунац

133-7-1-20/19

конкурентски захтјев 

1. ДОО "Тимко"

2.4600045280006

3. Брчко Дистрикт

1.32.905,98 КМ

2. 7 дана

3. 7 дана

4. 30 дана од дана испоруке робе

5.7 година од дана испоруке 

    19.04.2019.

 15.05.2019.

32.905,98 KM

 
24.

50232100-1 услуге одржавања уличне расвјете

одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац

133-7-2-2/19

конкурентски захтјев 

1.ЗР "Дан" 

2.4508332910009

3. Братунац

1. 20.353,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна 

5. 12 мјесеци од дана уградње

    03.05.2019.

 

 
25.

44480000-8  разна опрема за противпожарну заштиту

набавка опреме за потребе ТВЈ Братунац

133-8-1-36/19

директни споразум

1.ДОО "ВиЗ Заштита"

2.4400872220006

3. Бања Лука

1.3.190,00 КМ

2.30 дана

3. 30 дана

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5. 24 мјесеца од дана испоруке

    19.06.2019.

 16.07.2019.

3.190,00KM

 
26.

72400000-4 услуге интернета

пружање услуга одржавања и коришћења интернета

133-8-2-32/19

директни споразум

1 ДОО "ОНДИ"

2.4210121490004

3.Тузла

1.3.000,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    08.05.2019.

 

 
27.

66514110-0 услуге осигурања моторних возила

71631200-2

услуге техничког прегледа возила

услуге осигурања и техничког прегледа аута DACIA DUSTER

133-8-2-35/19

директни споразум

1.АД "Атос осигурање"

2.4400423690006

3.Бијељина

1. 1.670,00 КМ

2.5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    16.05.2019.

 20.05.2019.

1.670,00 KM

 
28.

30230000-0 рачунарска опрема

набавка потрошног материјала за компјутере и копир апарате

133-8-1-37/19

директни споразум

1. ДОО "Copitradе"

2.4400430120002

3.Бијељина

 

1. 5.998,70 КМ

2. 12 мјесеци

3. 2 дана од дана добијања захтејва

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    03.06.2019.

 21.04.2020.

5.983,09 КМ

 
29.

71320000-7 услуге техничког пројектовања

услуге израде измјене и допуне Главног пројекта зграде општине Братунац

133-8-2-38/19

директни споразум

1. ДОО "АRT-Ing"

2. 4404190710007

3. Братунац

 

1. 5.998,00 КМ

2. 30 дана

3. 30 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    10.06.2019.

 10.07.2019.

5998,00 KM

 
30.

50000000-5 услуге поправака и одржавања

Пружање услуга поправки расхладних уређаја Општинске управе Братунац

133-8-2-45/19

директни споразум

1.ЗТР "Елим"

2. 4504281920009

3. Братунац

1. 1.560,00 КМ

2. ОД 17.07. до 31.12.2019.год.

3. 

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    17.07.2019.

 31.12.2019.

1310,00 KM

 
31

71200000-0 архитектонске и сродне услуге

услуге ревизије измијењеног и допуњеног Главног пројекта зграде општине Братунац

133-8-2-40/19 

директни споразум

1.ДОО "Мега-пројект"

2. 4400264870006

3. Братунац

1. 4.009,09 КМ

2. Уговорени период израде измјена и допуна Главног пројекта

3. три дана од дана добијања захтјева 

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 

    03.07.2019.

 18.09.2019.

4009,09 KM

 
32.

50000000-5 услуге поправака и одржавања

одржавање и санација ријечних корита на подручју општине Братунац

133-7-2-31/19

конкурентски захтјев

1. ДОО "МВД" 

2.4400262660004

3. Братунац

1.38.350,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    05.06.2019.    
33.

30000000-9 канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрепштине осим намјештаја и пакета програмске подршке

набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе Општинске управе Братунац

133-7-1-29/19

конкурентски захтјев

1.ДОО "ЕЛУР"

2.4236010950005

3. Кисељак

1.12.820,00 КМ

2. 15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 

 

 

    06.06.2019.

 29.08.2019.

12820,00 KM

 
34.

15000000-8 храна, пиће,дуван и сродни производи

набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.

133-7-1-4/19

конкурентски захтјев

1.ТР "РОЛЕ"

2.4507940590002

3. Братунац

1.16.993,30 КМ

2. 12 мјесеци

3. 24 часа од дана добијања појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    14.06.2019.    
35.

79956000-0 услуге организовања изложби и сајмова

опремање спортске дворане са сајамским штандовима и изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора

133-7-2-33/19 

конкурентски захтјев

1.ДОО "Тузлански сајам"

2.4209990980005

3. Тузла

1. 8.999,99 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    02.07.2019.

 27.08.2019.

8990,.00 KM

 
36.

22900000-9 разни штампани материјал

набавка и испорука промотивног материјала за одржавање 13 Међународног сајма пољопривреде, прехрамбене идустрије и туризма "Дани малине Братунац 2019"

133-7-2-34/19

конкурентски захтјев

1.Агенција ВИП Рекламе

2. 4507132960005

3. Зворник

1. 6.990,00 КМ

2. 15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    03.07.2019.

 10.09.2019.

6989,74 KM

 
37.

39295100-7 сунцобрани

израда и испорука телескопских сунцобрана за потребе сајма "Дани малине Братунац 2019"

133-8-2-41/19 

директни споразум

1. ДОО "SUMAN" 

2. 4209146880003

3. Грачаница

1. 4.430,34 КМ

2. 20 дана

3. 20 дана

4. три дана од дана испостављања авансног рачуна

5.

    10.07.2017.

 16.07.2019.

4.430,34 KM

 
38.

 45000000-7 грађевински радови

каменорезачки радови на спомен обиљежју у МЗ Јежестица

133-8-3-49/19 

директни споразум 

1. ДОО "Новаковић-компани" Лончари

2.4400476030008

3.Брчко Дистрикт

 

1. 1.500,00 КМ

2. 30 дана

2. 30 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна 

5. 12 мјесеци

    22.07.2019.

 17.09.2019.

1500,00 KM

 
 39.

79341000-6 услуге оглашавања

објава Јавног огласа у дневном листу 

133-8-2-42/19 

директни споразум 

1. АД "Глас Српске"

2. 4401702350009

3.Бања Лука

1. 495,00КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4. прије објаве јавног огласа

5.

     13.07.2019.

 20.06.2019.

495,00KM

 
40.

50413200-5 услуге поправки и одржавања

услуге сервисирања противпожарних апарата у Општинској управи Братунац

133-8-2-46/19 

директни споразум

1.ДОО "ВиЗ Заштита"

2. 4400872220006

3. Бања Лука

1. 854,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    18.07.2019.

 03.03.2020.

840,00 KM

 
41.

98390000-3 остале услуге

израда награда за одржавање Сајма Дани малине Братунац 2019

133-8-2-61/19

директни споразум

1.ДОО "EUROFER"

2.4209294210009

3. Тузла

`1. 480,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна за извршене услуге

5.

    17.09.2019.

 12.08.2019.

480,00 KM

 
42.

98390000-3 остале услуге 

израда сувенира за сајам "Дани малине Братунац 2019"

133-8-2-52/19

директни споразум

1.Хуманитарна организација "LOTOSICE"

2. 4209205480006

3. Тузла

1. 457,50 КМ

2. 5 дана 

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    11.08.2019.

 26.07.2019.

457,50 KM

 
43.

39221240-1 здјелице

набавка посуда за воће за сајам "Дани малине Братунац 2019" 

133-8-1-53/19

директни споразум

1.ДОО "Пропак"

2. 4209816870004

3. Тузла

1.81,50 КМ

2. 3 дана

3. 3 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    11.08.2019. 

 08.08.2019.

81,50 KM

 
44.

98390000-3остале услуге

услуге рада виљушкара за потребе Сајма "Дани малине Братунац 2019"

133-8-2-64/19

директни споразум

1.ДОО "Дрина фруит"

2. 4403771070002

3. Братунац

1. 400,00 КМ

2.3 дана 

3. 3 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    22.09.2019.

 15.08.2019.

400,00 KM

 
45.

45000000-7 грађевински радови

завршни радови на изградњи дјечијег игралишта 

133-7-3-39/19

конкурентски захтјев за достављање понуда 

1.ДОО "Гловис"

2. 4218750230008

3. Зеница

1.14.358,00 КМ

2. 30 дана

3. 30 дана од дана увођења извођача у посао

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5. 12 мјесеци 

    19.08.2019.    
46.

79341000-6 услуге оглашавања

објава огласа о продаји земљишта у дневном листу

133-8-2-55/19

директни споразум

1. АД "Глас Српске"

2 4401702350009

3. Бања Лука

1. 630,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан 

4. прије објаве огласа 

5.

    11.08.2019.

 02.08.2019.

630,00 KM

 
47.

79341000-6 услуге оглашавања

објава огласа о продаји земљишта у дневном листу

133-8-2-54/19

директни споразум

1. АД "Глас Српске"

2 4401702350009

3. Бања Лука

1. 225,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан 

4. прије објаве огласа 

5.

    22.08.2019.

 16.08.2019.

225,00 KM

 
48.

72400000-4 услуге интернета

услуге поправке интернета на Рајској плажи и мосту

133-8-2-56/19

директни споразум

1. ДОО "Онди"

2. 4210121490004

3. Тузла

1. 5.301,70 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.12 мјесеци

 

    28.08.2019.

 30.08.2019.

5.301,70 KM

 
49.

45214210-5 грађевински радови на основним школама

радови на санацији учионице и ходника у Основној школи у Бјеловцу 

133-8-3-57/19 

директни споразум

1.ЗТР "Бобан-Д"

2. 4509567500009

3. Братунац

1. 5.950,00 КМ

2.  10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 

    29.08.2019.

 05.09.2019.

5.950,00 KM

 
50.

22900000-9 разни штампани материјал

набавка пакетића за првачиће

133-8-1-60/19

директни споразум

1. "Буцкова кућа" с.п.

2. 4509831880001

3. Бања Лука

`1. 600,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    09.09.2019.

 30.08.2019.

600,00 KM

 
51.

90923000-3 услуге дератизације

услуге систематске дератизације на подручју општине Братунац

133-8-2-59/19

директни споразум

1. ДОО "Санитарац"

2. 4400272380000

3. Власеница

`1.2.880,00 КМ

2. 7 дана

3. 7 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    03.09.2019.

 11.09.2019.

2.880,00 KM

 
52.

31500000-1 расвјетна опрема и електричне свјетиљке

набавка и испорука електро материјала за потребе електрификације МЗ Суха

133-8-1-58/19

директни споразум

1. ЗР "ДАН"

2. 4510901440002

3. Бијељина 

1. 1486,00 КМ

2. 10 дана

3. 10 дана 

4. 30 дана од дана закључења уговора

5. 12 мјесеци

    02.09.2019.

 06.09.2019.

1486,00 KM

 
53.

60000000-8 превозне услуге

услуге превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац 

133-8-2-66/19

директни споразум

1. ДОО "Роћко" 

2. 4401438150004

3. Братунац

1. 1.367,52 КМ

2. 4 мјесеца

3. 4 мјесеца

4. 30 дана од дана испостављања сваке мјесечне фактуре

5. 

    23.09.2019.

 31.12.2019.

1.367,52 KM

 
54.

71355200-3 катастарски премјери 

услуге геометра за потребе Општинске управе Братунац

133-8-2-65/19 

директни споразум

1.ЗР "Геосим"

2.4501609470023

3. Братунац

1.5.798,08 КМ

2. од 06.09. до 31.12.2019.

3. 31.12.2019.год.

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    22.09.2019.

 31.12.2019.

3.569,00

 
55.

45000000-7 грађевински радоваи

уклањање зграде и магацина општине Братунац

133-7-3-51/19 

конкурентски захтјев за достављање понуд

1. Група понуђача ДОО "Калиман компани" и АД "Зворник-путеви"

2.4400300690001; 

   4400238870006

3. Сребреница, Зворник

1. 25.400,00 КМ

2. 15 дана 

3. 15 дана

4. 30 дана од испостављања фактуре за завршене радове

5. 

    25.09.2019.

 10.10.2019

25.400,00 KM

 
56.

98390000-3 остале услуге

занатске услуге на одржавању металних конструкција и објеката општине Братунац 

133-8-2-68/19

директни споразум

1.Браварска радња"Челик"

2. 4511088920006

3.Братунац

 

1. 5.860,00 КМ

2.од 24.09. до                  31.12.2019.год.

3. 31.12.2019.год.

4. 30 дана од дана оспостављања сваке појединачне фактуре

    24.09.2019.

 

 31.12.2019.

2.940,00 КМ

 
57.

85200000-1 ветеринарске услуге

услуге хватања и збрињавања паса луталица

133-7-2-48/19 

конкурентски захтјев за достављање понуда

1. ЈКП "Глог"

2. 4403175380002

3. Источни Стари Град

 

1. 17.000,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    24.09.2019.    
58.

98390000-3 остале услуге

израда општинских признања и награда које се додјељују поводом Дана општине Братунац

133-8-2-67/19

директни споразум

1. ДОО "Еурофер" 

2. 4209294210009

3. Тузла

1. 1.680,00 КМ

2. 1 дан.

3. 1 дан 

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.

    24.09.2019.

 25.09.2019.

1.680,00 KM

 
60.

45000000-7 грађевински радови

уређење зелених површина, кошење траве на обалоутврдама ријека Дрине, Крижевице и Глоговке ријеке

133-8-3-70/19 

директни споразум

1. ДОО "ТРЕНД"

2.4401888350003

4. Братунац

1. 5.900,00 КМ

2. 15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    02.10.2019.

 17.10.2019.

6.903,00 KM

 
61.

03410000-7 дрво, 03413000-8 дрво за огрев.03411000-4 дрво четинара

набавка дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац

133-8-1-69/19 

директни споразум

 

1. ДОО "Гама пром"

2. 440026517000-8 

3. Братунац

1. 5.962,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 3'0 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 

 

    02.10.2019.    
62.

79341000-6 услуге оглашавања

објава Јавног конкурса за избор члана ОИК Братунац у дневном листу

133-8-2-73/19 

директни споразум

1. АД "Глас Српске"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1. 495,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4. прије објаве огласа

5.

    20.10.2019.

 10.10.2019.

495,00 KM

 
63.

79341000-6 услуге оглашавања

Објава Јавног огласа за избор члана Одбора за жалбе у дневном листу

 

133-8-2-72/19

директни споразум

 

1. АД "Глас Српске"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1. 495,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4. прије објаве огласа

5.

    20.10.2019.

 10.10.2019.

495,00 KM

 
64.

79341000-6 услуге оглашавања

објава Јавних конкурса за пријем радника у дневном листу

133-8-2-74/19 

директни споразум

1. АД "Глас Српске"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1. 1.125,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4. прије објаве огласа

5.

    20.10.2019.

 10.10.2019.

1.125,00 KM

 
65.

71410000-5 услуге урбанистичког планирања

услуге израде измјена и допуна Регулационог плана за насељено мјесто Братунац 

133-8-2-83/19 

директни споразум

1. ДОО "Урбис центар"

2. 4403168840006

3. Бања Лука

1. 6.000,00 КМ

2. 6 мјесеци

3. 6 мјесеци

4. 30 дана од дана сипостављања фактуре

5. 

    02.12.2019.    
66.

 34350000-5  гуме за тешка и лака возила

набавка и испорука гума за возила Општинске управе Братунац

133-8-1-76/19 

директни споразум

1. ТР "Буги"

2. 4500859450005

3. Братунац

1. 5.948,98 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 

    04.11.2019.    
67.

98390000-3 остале услуге

шпедитерске услуге за царињење ватрогасног возила за гашење пожара

133-8-2-71/19 

директни споразум

1- ДОО "Шпедико"

2. 440435730001

3. Зворник

1. 880,00 КМ

2. 30 дана

3. 30 дана од дана питписивања уговора

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5. 

    01.10.2019.

 31.10.2019.

880,00 KM

 
68.

 30100000-0 канцеларијске машине, опрема и потрепштине осим рачунара, штампача и намјештаја

набавка и испорука фолија и табли са натписимаза нове просторије Општинске управе Братунац

1. 133-8-1-77/19 

директни споразтум

1. ЗР "Графо сунце"

2. 4506400270002

3. Братунац

1.2.842,80 КМ

2.10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.

    12.11.2019.

 22.11.2019.

2.842,80 KM

 
69. 

39515100-6 завјесе

набавка и уградња тракастих завјеса за нове просторије Општинске управе Братунац

133-8-1-81/19

директни споразум

1. ПР "Роло тиме"

2. 

3. Севојно, Србија

1. 4.116,00 КМ

2. 10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 

    20.11.2019.

 21.11.2019.

4.116,00 KM

 
70.

 66110000-4 банкарске услуге

услуге платног промета за потребе Општинске управе Братунац

133-8-2-84/19

директни споразум

1. АД "НЛБ банка"

2. 4400949970003 

3. Бања Лука

1. 2,612,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5. 

    25.11.2019.    
71.

45316110-9 инсталација путне расвјете

радови на проширењу јавне расвјете на подручју општине Братунац, МЗ Красанпоље

133-8-3-85/19

директни споразум 

1. ЗР "Дан"

2. 4508332910009

3. Братунац

1. 5.946,00 КМ

2. 7 дана

3. 7 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5. 12 мјесеци 

    06.12.2019.

 12.12.2019.

5.946,00КМ

 
72.

31500000-1 расвјетна опрема и електричне свјетиљке

набавка, монтажа, одртжавање и демонтажа новогодишње расвјете

133-7-2-75/19 

конкурентски захтјев за достављање понуда

1. ЗР "Дан"

2. 4508332910009

3. Братунац

1.14.475,00 КМ

2.од 09.12. до                  21.01.2019.

3. 21.01.2019.год. 

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.

    09.12.2019.

 21.01.2020.

14.475,00 KM

 
73.

09111210-5

мрки угаља

набавка и испорука висококалоричног мрког угља 

133-8-1-87/19

директни споразум

1. ДОО "Хаведа МИ"

2.4209096250003

3. Тузла

1. 3.400,00 КМ

2. 10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.

    10.12.2019.

 17.12.2019.

3.400,00 KM

 
74.

31192000-1 канцеларијске потрепштине

набавка и испорука новогодишњег рекламног материјала

133-8-1-1/20

директни споразум

1. ЗР "Графо сунце"

2. 4506400270002

3. Братунац

1. 5.919,00 КМ

2. 15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.

    14.12.2019.

 30.12.2019.

5.919,00 KM

 
75.

44100000-1 грађевински материјал и придружени артикли

набавка и испорука грађевинског материјала за повратнике, социјалне и кориснике 

133-7-1-78/19

конкурентски захтјев за достављање понуда 

ЗТР "Бобан-Д"

2. 4509567500009

3. Братунац

 

1. 25.636,50 КМ

2. 12 мјесеци

3.12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 12 мјесеци

    25.12.2019.    
76.

37400000-2 производи за спорт и опрема

набавка и испорука роба за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу

133-8-1-2/20

директни споразум

1. ТРЗ "Рибоспорт 3Д"

2. 4510741810000-2

3. Братунац

1. 1.163,26

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дан испостављања фактуре

5.

    24.12.2019.

 30.12.2019.

1.163,26 KM

 
77.

45000000-7 грађевински радови

радови на измјештању канализационе цијеви  у сврху изградње зграде социјалног становања

133-8-3-3/20

директни споразум

1. ЈП "Рад"

2. 4400267110002

3. Братунац

1. 2.210,00 КМ

2. 7 дана

3.

7 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

 

    25.12.2019.

 30.12.2019.

2.210,00 KM

 
78. 

09000000-3 нафтни деривати, гориво, електрична енергија и пстали извори енергије

набавка и испорука горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила

133-1-1-62-5-1/20 

отворени поступак

1. ДОО "Хифа петрол" 

2. 4200999090005

3. Вогошћа

1. 57.410,50 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    26.12.2019.    
79.

50000000-5 услуге поправака и одржавања

поправка видео надзора инсталираног за заштиту површина и објеката од посебног значаја за безбиједност грађана, јавног реда и мира и превенције у области криминалитета

133-8-2-4/20

директни споразуим

1. ДОО "К-инел"

2.4500543240004

3. Источно Ново  Сарајево

1. 1.985,00 КМ

2. 10 дана

3.10 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5. 

    26.12.2019.

 27.01.2020.

1.985,00 KM

 
80.

359821000-5 заставе

набавка и испорука застава за обиљежавање Дана РС

133-8-1-5/20

директни споразум

1. Штампарија "Дњсигн"

2. 4503502150002

3. Челинац

1. 5.525,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    30.12.2019.

 21.01.2020.

5.525,00 КМ

 
81.

45000000-7 грађевински радови

асфалтирање локалних путева на подручју општине Братунац

133-1-80-5-2/20

отворени поступак

1. АД "Зворник путеви" 

2. 4400238870006

3. Зворник

1.112.351,03 КМ

2. 90 дана

3. 90 дана

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5. 12 мјесеци

    10.01.2020.

 21.04.2020.

112.350,86 КМ