Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Комуналне таксе

Обавјештење - нова Одлука о комуналним таксама

Аутор Администратор дана .

На основу члана 7. Закона о комуналним таксама ( „ Службени гласник РС“ број 4/12 ) члана 30.став1. алинеја 9. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 , 118/05 ),и члана 33. Статута Општине Братунац – пречишћени текст ( „ Службени билтен Општине Братунац“ број 04/05 ), Скупштина општине  Братунац на 18.редовној сједници ,одржаној 07.05.2012.године, донијела је ОДЛУКУ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА чији је сатавни дио ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престала је да важи Одлука о комуналним таксама ( Сл.билтен општине Братунац“ број 1/2003, 3/2003, 1/2004, 4/2006, 3/2007 и 6/2009.

Сви порески обвезници који су поднијели Пореску пријаву за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама до 15.маја, осмог дана након што је Одлука објављена у Сл.билтену општине Братунац, нису у обавези подносити измјенјену пореску пријаву, док ће порески обвезници који то нису учинили у поменутом року или су се регистровали након 15.маја 2012, пореску пријаву подносити у складу са новом одлуком.

Такса се уплаћује на рачун општинских јавних прихода , жиро рачун бр.562 0098093322997, врста прихода 722 312, шифра општине 015

Одлуку о комуналним таксама можете преузети овдје

Тарифе комуналних такси