Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Надлежности одјељења

Надлежности Одјељења за општу управу

Аутор Администратор дана .

Одјељење за општу управу има законом прописане надлежности у оквиру којих обавља стручне, управне и административно - техничке послове, а који се односе на:

 • послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве,
 • управно рјешавање у области грађанских стања,
 • управно рјешавање у области борачко-инвалидске заштите,
 • војне евиденције,
 • вођење матичних књига и издавање извода и увјерења из матичних књига,
 • обављање вјенчања,
 • отпрему и доставу поште,
 • овјере потписа, преписа и рукописа,
 • радне књижице,
 • издавање увјерења из јавних регистара,
 • израду предлога аката за Скупштину општине и Начелника општине,
 • управљање људским ресурсима,
 • персоналне послове, унос и ажурирање података о запосленим у електронску базу података,
 • пружање бесплатне правне помоћи грађанима,
 • стручно – техничке послове за потребе рада Одбора за жалбе
 • одржавање чистоће, обезбјеђење објекта, дактилографски и послови кафе куварице,
 • унапређење система управљања квалитетом из дјелокруга Одјељења,
 • извршавање закона, других прописа и општих аката Републике Српске, чије је извршење повјерено локалној самоуправи, а односе се на надлежност рада Одјељења и
 • друге послове из надлежности Одјељења.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници