Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Надлежности одјељења

Надлежности Одјељења за општу управу

Аутор Администратор дана .

Одјељење за општу управу има законом прописане надлежности у оквиру којих обавља стручне, управне и административно - техничке послове, а који се односе на:

 • послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве,
 • управно рјешавање у области грађанских стања,
 • управно рјешавање у области борачко-инвалидске заштите,
 • војне евиденције,
 • вођење матичних књига и издавање извода и увјерења из матичних књига,
 • обављање вјенчања,
 • отпрему и доставу поште,
 • овјере потписа, преписа и рукописа,
 • радне књижице,
 • издавање увјерења из јавних регистара,
 • израду предлога аката за Скупштину општине и Начелника општине,
 • управљање људским ресурсима,
 • персоналне послове, унос и ажурирање података о запосленим у електронску базу података,
 • пружање бесплатне правне помоћи грађанима,
 • стручно – техничке послове за потребе рада Одбора за жалбе
 • одржавање чистоће, обезбјеђење објекта, дактилографски и послови кафе куварице,
 • унапређење система управљања квалитетом из дјелокруга Одјељења,
 • извршавање закона, других прописа и општих аката Републике Српске, чије је извршење повјерено локалној самоуправи, а односе се на надлежност рада Одјељења и
 • друге послове из надлежности Одјељења.