Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Контакти

Одјељење за просторно уређење

Приказ #
Име Позиција Телефон Факс
Ранкић Петко Начелник Одјељења за просторно уређење и стамено-комуналне послове 056/410-512
Милица Лазић дипл. инг. арх Шеф одсјека за просторно уређење и урбанистичко планску документацију 056/411-388
Златина Мијатовић дипл. правник Шеф Одсјека за стамбено-комуналне послове 056/411-388
Стојан Илић спец.струк.инг.грађ. Самостални стручни сарадник за изградњу инфраструктурних система и грађевина 056/420-371 056/420-372
Радован Петровић,спец.струк.инг.грађ. Самост.стручни сарадник за грађење и контролу инвестиционо-техничке документације,обнову стамбених објеката и инвестиционо улагање 056/420-371
Милица Макитан дипл.правник Комунални полицајац 056/411-097
Винка Милошевић дипл.правник Виши стручни сарадник за правне послове из области просторног уређења и стамб.ком.послова 056/410-512
Невена Матић,грађ.техничар Стручни сарадник за припрему тех.документације,саобраћај, заједничку комуналну потрошњу и процјену стања грађ.објеката 056/420-371
Добрила Радивојевић,грађ.техн. Стручни сарадник за контролу тех.документације и грађење привремених објеката 056/411-085 lokal 128
Миладин Радић,грађ.техничар Стручни сарадник за припрему тех.документације,саобраћај, заједничку комуналну потрошњу и процјену стања грађ.објеката 056/411-388

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници