Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Надлежности старјешине Територијалне ватрогасне једиице Братунац

Надлежности старјешине Територијалне ватрогасне једиице Братунац

Аутор Администратор дана .

 • Руководи и организује рад Јединице и одговоран је за њен рад,
 • доноси планове и програме рада јединице и стара се о њиховој реализацији,
 • доноси општа и друга акта и стара се о њиховој доследној примјени,
 • обезбјеђује законитост рада и прописаних обавеза јединиц,
 • сарађује са органима Скупштине Општине Братунац, те другим органима, предузећима, правним и физичким лицима,
 • прати и проучава достигнућа из области заштите од пожара и даје смјернице за развој и унапређење оперативне службе,
 • даје информације за јавност о раду Јединице,
 • издаје наредбе о приправности јединице као и пробној мобилизацији,
 • предлаже Начелнику општине одређене мјере, у циљу већег нивоа оспособљености Ватрогасне јединице,
 • предлаже измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у дијелу који се односи на Ватрогасну јединицу,
 • даје приједлог за похвале, награде и друга признања за заслуге у области заштите од пожара,
 • прати реализацију плана и програма стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и остварује непосредни увид;
 • припрема и организује провјеру  знања и стручне оспособљености  и кондиционо-физичке припремљености припадника оперативне јединице;
 • остварује надзор у акцијама гашења пожара и по потреби преузима непосредно руковођење тим акцијама;
 • предлаже руководиоцу Службе и Начелнику општине мјере за унапређење развоја и опремање Ватрогасне јединице;
 • сарађује са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара,као и са Ватрогасним савезом Републике Српске, а у погледу рјешавања питања битних за унапређење рада ватрогасне јединице;
 • подноси извјештаје и информације о свом раду и раду Ватрогасне јединице, руководиоцу Службе и Начелнику општине;
 • обавља и друге послове и радне задатке из своје надлежности у својству Старјешине ТВЈ Братунац

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници