Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Надлежности одјељења

Надлежности Стручне службе општине

Аутор Администратор дана .

Стручна служба општине Братунац обавља стручне, административне и техничке послове за Начелника општине Братунац, Скупштину општине Братунац, скупштинска радна тијела, одборнике, клубове одборника, радна тијела које образује Начелник општине, као и друге послове које се овој служби ставе у надлежност. Послови Стручне службе утврђени су Статутом, Пословником скупштине, Одлукама Скупштине општине, актима Начелника општине и другим прописима.

            Стручна служба општине:

 • Учествује у припреми сједница Скупштине општине,
 • Учествује у припреми састанака Начелника општине,
 • Учествује у припреми састанака Предсједника и Подпредсједника Скупштине, скупштинских радних тијела, колегија Скупштине општине, кабинета Начелника општине и других тијела које образује Начелник општине,
 • Учествује у остваривању сарадње општине Братунац са другим општинама те другим органима и организацијама,
 • Даје стручна мишљења радним тијелима, одборницима, клубовима одборника у остваривању њихових права и обавеза Скупштине општине,
 • Даје стручна мишљења у вези послова из дјелокруга Начелника општине,
 • Учествује у припремању Програма рада Скупштине општине, Плана рада  Начелника општине, радних тијела и прати остваривање програма и планова,
 • Издаје публикације и гласила Скупштине општине,
 • Учествује у изради нацрта и приједлога аката које доноси Начелник општине и Скупштина општине,
 • Припрема акте које предлаже Начелник општине, а која нису у надлежности других одјељења,
 • Организује и обезбјеђује сарадњу са представницима штампе и других средстава информисања у вези са обавјештавањем о раду Скупштине општине, Начелника општине и Општинске управе,
 • Врши обраду аката са сједница Скупштине општине и кабинета Начелника општине,
 • Обавља послове у вези са радним односима радника у Стручној служби,
 • Стара се о припремању и чувању изворника  записника, других аката Скупштине, радних тијела Скупштине и Начелника,
 • ради и друге послове које се односе на финансијско-материјалне,техничке и друге послове за потребе Скупштине општине и Начелника општине.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум


Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/src/User/UserHelper.php on line 620
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници