Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Аутор Оља Чучић дана .

       На основу члана 3. Правилника о стипендирању студената број 02-020-38 /21, од 15.01.2021.године, Начелник општине Братунац расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У АКАДЕМСКОЈ 2020/2021.ГОД.

                                                               1.

       Расписује се јавни конкурс за додјелу стипендија у академској 2020/21 години сљедећим категоријама студената

         Средства која буду одобрена у буџету Општине Братунац за 2021.годину распоредиће се на :

1.Суденти прве године који су све разреде средње школе завршили са просјечном оцјеном 5,00

2. Остали студенти прве године                 (15 стипендија )

3. Студенти старијих година без обзира на годину студија и социјални статус (85 стипендија)

                                                                           

Стипендије се додјељују за академску 2020/21 годину и исплаћиваће се у 10 (десет ) једнаких мјесечних рата.

У случају да се за одређене категорије стипендиста не пријави довољан број кандидата,Комисија ће преостали дио средстава преусмјерити на неке од других категорија стипендиста.

        2.

       Висина стипендије за студенте свих година студија износи 100,00 КМ.

     3.

       Конкурс је отворен од 15.01.2021. год. до 15.02.2021 .године.

    4.

Право пријаве на Конкурс за додјелу стипендија имају редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

  1. да имају стално пребивалиште на подручју општине Братунац
  2. да су у статусу редовног студента првог циклуса државног факултета
  3. да нису у статусу апсолвента
  4. да су први пут уписани на годину студија за коју конкуришу за стипендију
  5. да не примају стипендију од другог даваоца или студентски кредит
  6. да нису старији од 26 година
  7. да студент није већ стекао диплому (240 етц ) на високошколској установи

    

Стипендија се може додијелити за највише два студента из истог породичног

домаћинства

                                                                              5.

Пријаве на Конкурс за додјелу стипендије подносе се искључиво на посебном обрасцу који се може преузети у Шалтер сали општине Братунац,у улици Трг Милоша Обилића бб .

Кандидати су обавезни да у обрасцу захтјева попуне за коју категорију се пријављују, односно:

1.студенти прве године који су средњу школу завршили са просјечном оцјеном 5,00

2. остали студенти прве године

     3.остали студенти без обзира на годину студија и социјални статус

6.

1.Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедеће документе:

1.Увјерење факултета о уписаној години студија ( за све студенте)

2.Фотокопију прве стране индекса ( за све студенте )

3.Фотокопије свједочанстава свих разреда средње школе(за све студенте прве године)

4. Увјерење о положеним испитима за све претходне године , оцјена за сваки предмет,са изведеном просјечном оцјеном током студирања ( за студенте друге или старијих година студија )

     5.Увјерење из евиденције незапослених лица ( само за студенте

     чија су оба родитеља незапослена )

6.За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од прве до четврте категорије,неопходни докази (Извод из матичне књиге умрлих ,Рјешење надлежног општинског органа о статусу члана породице ратног војног инвалида од прве до четврте категорије )

7. доказ да кандидат припада породици са троје или више дјеце (Извод из МКР за свако дијете)

8. доказ да у породици има још редовних студената ( само за кандидате чији родитељи имају још неко дијете на редовним студијама ,Увјерење факултета о статусу студента )

9.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

7.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева

8.Изјава о заједничком домаћинству ( за све студенте,осим за студенте прве године са просјечном оцјеном 5,00 )

                                                                                                    7.

     Критерији за додјељивање стипендија студентима у академској 2020/21 години су:

-       да су редовни студенти првог циклуса државних факултета и да нису обнављали годину за коју подносе захтјев за додјелу стипендије

-  према успјеху свих разреда средње школе, просјечна оцјена успјеха множи се са коефицијентом 3,5 за студенте прве године

-     За студенте виших година, просјечна оцјена из претходних година студија се множи са коефицијентом 2. Пренијети испити из предходних година ће се рачунати у просјеку оцјена,као оцјена 5.

-          За сваку завршену годину студија                                                   1 бод

-      за студенте без једног родитеља                                                    1 бод

-      за студенте без оба родитеља                                                        2 бода

-   за студенте чији су родитељи инвалиди од 1. до  4.категорије       1 бод

-   за студенте у вишечланој породици,са троје или више дјеце        1 бод

-   за оба незапослена родитеља                                                         1 бод

-  за више студената у породици                                                          1 бод

               

                                                                                                 8.

             Пријаве на Конкурс са приложеном документацијом подносе се у Шалтер сали општине Братунац , са назнаком за Комисију за додјелу студентских стипендија или на адресу Општина Братунац, улица Трг Милоша Обилића бб.

Рок за подношење пријава је 30 ( тридесет) дана од дана објављивања Конкурса.

Све додатне информације заинтересовани могу добити у Одсјеку друштвених дјелатности       ( канцеларија бр. 23 )тел: 056/420-373             , и на web страници Општине Братунац www.opstinabratunac.com

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                Срђан Ранкић,дипл.правник  с.р.

Број: 02-020-    38 -1 /21                                                     

Братунац, 15.01.2021 .год.

 

Пријаву за стипендију можете преузети овде

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници