Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
ЗАКЉУЧАК О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ У 2021.ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ У 2021.ГОДИНИ

Аутор Оља Чучић дана .

Број: 02-020- 256 /21

Датум: 10.06.2021.год.

               На основу члана 82.Став(3) Закон о локалној самоуправи ( “Сл.Гласник РС“бр.97/16 и 36/19) и члана 67.Статута општине Братунац („Сл.Гласник општине Братунац“ бр.10/2017 ),Начелник општине д о н о с и :

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.

                       На приједлог Комисије за расподјелу средстава за спорт која је именована Рјешењем Начелника бр.02-020-256/21. 20.05.2021.г. , распоредиће се новчана средстава спортским клубовима и удружењима општине Братунац за 2021,годину са ставке која је планирана буџетском позицијом – средства за спорт, како слиједи:

 1. Кошаркашки клуб „Братунац“                           50.000,00 КМ
 2. Женски одбојкашки клуб „Братунац“                25.000,00 КМ
 3. Фудбалски клуб „Братство“                               24.000,00 КМ
 4. Фудбалски клуб „Полет“ Кравица                     12.000,00 КМ
 5. Карате клуб „Милош Делић“                             10.000,00 КМ
 6. Боксерски клуб “Кум“ Братунац                          8.500,00 КМ
 7. Шаховски клуб „Братунац“                                  7.000,00 КМ
 8. Кошаркашки клуб „ТЕМПО“                                5.000,00 КМ
 9. Карате клуб“ЖЕЉА ИПОН ПЛУС“                     4.000,00 КМ
 10. Карате клуб „ТИГАР“                                           4.000,00 КМ
 11. Спортско удружење ветерана „Обилић“           4.000,00 КМ
 12. Спортско риболовно удружење“ДРИНА“          4.000,00 КМ
 13. ББК“Mountain Bike“                                             3.000,00 КМ
 14. Еко рафтинг клуб“РАЈСКА ПЛАЖА“                  2.500,00 КМ
 15. Планинарско друштво“КИК“                               1.500,00 КМ
 16. Тениски клуб“Братунац“                                     1.500,00 КМ

                               У К У П Н О :                               165.000,00 КМ

                                                                                              Члан 2.

Нераспоређена редовна средства за спорт у износу од 45.000 КМ распоредиће се за набавку опреме фитнес и боди-билдинг центрима у Братунцу,као и на ангажовање тренера и професионалних физиотерапеута који су неопходни за функционисање свих спортских клубова на подручју општине,а који ће се одобравати по захтјеву истих.

Члан 3.

Резерва за спорт (30% од укупно предвиђених 300.000 КМ ) у износу од 90.000 КМ ,у току године ће се искористити за инфраструктурна улагања на спортским теренима,за набавку спортске опреме спортистима,за награде најуспјешнијим спортистима и набавку енергената за загријевање спортске дворане.

                                                                                          Члан 4.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

                                                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                  Срђан Ранкић,дипл.правник   с.р.

                                                  

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници