Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
17. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

17. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

17. редовна сједница Скупштине општине Братунац заказана је за дан 27.12.2018, године (четвртак) са почетком у 10 часова у згради ЈУ "Дом културе" Братунац

Материјал за 17.редовну сједницу Скупштине општине Братунац:

1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

2. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ПО ЗОНАМА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТ У 2019.ГОДИНИ

5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ У 2019. ГОДИНИ

6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ НА ЛОКАЛИТЕТУ К.Ч.1950/1 У КО БРАТУНАЦ

7.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА

8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈЕ У СИСТЕМ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ

10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРВЉА" БРАТУНАЦ

11.  ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

12. ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

13. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ