Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Stručna služba S. O.

Стручна служба С. О.

Аутор Администратор дана .

Стручна служба СО обавља слиједеће послове:

- врши стручне, организационе, административне и техничке послове за потребе Скупштине општине, предсједника и секретара Скупштине општине, комисије, одборе и савјете Скупштине   општине,

- припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине, а која предлажу радна тијела Скупштине општине,

- примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,

- припрема стручну и другу помоћ одборницима и клубовима одборника у остваривању њихових права и дужности,

- врши послове редакције, уређивања и издавања Службеног гласника и информисања јавности о раду Скупштине општине,

- врши послове протокола предсједника Скупштине општине,

- врши дактилографске послове, за потребе Скупштие општине, Начелника општине и Одјељења Административне службе,

- врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и одлукама Начелника општине.