Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Захтјеви

Захтјеви

Аутор Администратор дана .

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Захтјев за еколошку дозволу - нови објекти

Захтјев за издавање еколошке дозволе - постојећи објекти

Захтјев за заузимање јавне/приватне површине

Захтјев за издавање локацијских услова

Захтјев за издавање употребне дозволе

Захтјев за издавање одобрења за градњу

Захтјев за постављање рекламних паноа, мурала и свјетлосних реклама

Захтјев за издавање увјерења о години изградње стамбене јединице и зоне

Захтјев за издавање увјерења о непосједовању станарског права

Захтјев о издавању увјерења о статусу индивидуалног стамбеног објекта

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Захтјев за издавање одобрења за оснивање самосталне радње

Захтјев за наставак обављања  дјелатности

Захтјев за издавање лиценце за возило

Захтјев за издавање лиценце превозника Б, Ц, Д, Е

Захтјев за усклађивање - измјену рјешења

Захтјев за упис чамаца у регистар

Захтјев за наљепнице

Захтјев за издавање легитимације за возача такси возила

Захтјев за регистрацију припремних радњи Образац СП - 2

Уахтјев за регистрацију предузетника Образац СП - 1

Захтјев за издавање одобрења за превоз за властите потребе

Захтјев за промјену возила за вршење јавног, такси или властитог превоза