Општинска управа Братунац омогућава лицима чије се матичне књиге воде у Општини Братунац, да путем интернет странице „е-Матичар“ могу поручити извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге вјенчаних, извод из матичне књиге умрлих и увјерење из књиге држављана.

Попуњавањем електронског обрасца за жељени извод, наручиоц се обавезује на унос тачних података о траженом изводу, те уносу тачне поштанске адресе за доставу извода, а пошиљке ће се слати препоручено са доставницом (непосредна достава) на адресу назначену у обрасцу, након провјера, добијене потврде о плаћању.

Захтјев могу поднијети: лица на које се подаци односе, његов пуномоћник, члан његове уже породице, усвојилац или старалац - члан 54. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09, 43/13 и 66/18).

Свакa злоупотреба ове услуге је законски кажњива.

Молимо Вас да изаберете документ који наручујете, попуните и пошаљете образац и да поступите по упуству које ћете добити на електронску адресу коју сте навели на обрасцу.

Након што поступите по упуству, Одјељење за општу управу послаће Вам тражена документа поштом на адресу коју сте навели у обрасцу. Молимо Вас да имате у виду да брзина којом ћете добити пошиљку са траженим документима не зависи од Општинске управе општине Братунац.

У случају одбијања захтјева, бићете контактирани електронском поштом.

За све информације можете се обратити на е-mail адресу ematicar@opstinabratunac.com или позивом на број телефона: +387 (0)56/420-381 (Матични уред Општинске управе Братунац).

Подаци о документу
Врста документа
Врста извода
Писмо документа
Подаци о особи
ЈМБГ Име и презиме Име оца Име мајке Дјевојачко презиме мајке Мјесто рођења Општина рођења
Подаци о наручиоцу
Име и презиме Улица и број Град Држава Поштански број Број телефона Адреса електронске поште