Александар Стевић

дипломирани инжењер пољопривреде

Опис посла

Врши координацију у раду кабинета начелника општине и Општинске управе, прима странке, одговара на захтјеве странака, као и друге послове везане за рад начелника општине. Даје стручна мишљења у вези послова из дјелокруга начелника општине, израђује поједине нацрте одлука, односно општих аката из надлежности начелника општине, обавља организационе и техничке послове за одржавање сједница Колегијума начелника општине, припрема материјале за сједнице Колегијума, као и друге послове везане за рад начелника општине, укључујући и међународну сарадњу у складу са инструкцијама начелника, координацију рада са другим организационим јединицама, послове протокола, послови организовања презентације општине у земљи и иностранству, обезбијеђује документациону основу и чување информација и података о активностима органа општине, послове праћења реализације стратегије развоја општине и других стратешких планова и програм посебно у дијелу координацију активности прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја живота и рада у општини, припреме кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој општине, обавља стручне и административне послове за потребе начелника, као и друге послове које му начаелник стави у дјелокруг рада.

Биографија

 1. Александар Стевић, рођен 22.07.1988. године у Љубовији – Република Србија. Основну школу и средњу електротехничку школу завршио у Братунцу гдје и данас живи.

  1. 2012. године дипломирао на Пољопривредном Факултету Универзитета у Источном Сарајеву са просјечном оцијеном оствареном током студија 8,90 чиме је стекао звање дипломирани инжењер пољопоривреде. Током студирања учествовао је у изради бројних научних радова из области воћарства и агроекономије који су објављивани у међународним зборницима. Добитник је плакете Универзитета за постигнут успјех током студија, а био је и стипендиста Владе Републике Српске из категорије успјешних студената. У периоду 2013-2015 година обављао је послове агронома-стручног сарадника у ПЗ Агрос ДС из Братунца. Током 2015. године радио је у Пословном савјетовалиштву УПС-а из Сребренице, гдје је био ангажован на креирању и извођењу тренинга и обуке за START-UP предузетнике из области пољопривреде, туризма и занатских дјелатности, као и радионице из области управљања људским ресурсима, те појединим пословима из области журналистике.

  2015-2016. године ангажован у предузећу Drina Fruit д.о.о. из Братунца на пословима увоза, дистрибуције, велепродаје и малопродаје репроматеријала и технике из области пољопривреде, као и на савјетодавном раду са произвођачима. Од 2016-2021. запослен је у предузећу ''Малина-Братунац'' д.о.о. на пословима Стручног сарадника за пољппоривредну производњу и Руководиоца расадничке  производње. У периоду 2019-2021. био је ангажован у компанији Green Group Bosnia д.о.о. на пословима стручног сарадника за пољопривреду, гдје је обављао послове мониторинга и контроле производње кромпира у коопреацији, изради калкулација и трошкова производње и прераде кромпира, изради планова за производњу и откуп пољопривредних производа и остале послове из дјелатности.

  2021-2022. обављао је функцију директора ЈУ ''Туристичка организација Братунац''. Предсједник је и један од оснивача Планинарског друштва ''КИК'' из Братунца.

  Од децембра 2022. године обавља послове шефа кабинета начелника општине Братунац.Дугогодишњи је добровољни давалац крви.

  Ожењен је и отац два дјетета.