Обавjештења за 2023. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за набавку радова „Санација локалних путева, водотока и клизишта у повратничким насељима на подручју општине Братунац“ 22.09.2023.
2 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка опреме за потребе Општинске управе Братунац 01.09.2023.
3 Обавјештење о поништењу поступка набавке у отвореном поступку набавке „Изградња и санација инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 1 „Набавка и уградња водоводне пумпе у Мјесној заједници Хранча-Реповац“ 30.08.2023.
4 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку радова „Изградња и санација инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац“ 30.08.2023.
5 Обавјештење о поништењу поступка набавке у отвореном поступку набавке радова „Обнова и изградња инфраструктуре на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 3 „Проширење водоводне мреже за мјесне заједнице Глогова и Кравица“. 30.08.2023.
6 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку набавке радова „Обнова и изградња инфраструктуре на подручју општине Братунац“. 30.08.2023.
7 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку радова „Набавка и уградња водоводне пумпе у Мјесној заједници Хранча-Реповац“ 17.08.2023.
8 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку роба „Проширење водоводне мреже за мјесне заједнице Глогова и Кравица“ 16.08.2023.
9 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Набавка интернет услуга“ 07.07.2023.
10 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга опремања сајамског простора штандовима, климатизационим уређајима и расхладним витринама за потребе одржавања Сајма “Дани малине Братунац 2023” 16.06.2023.
11 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова на изградњи и санацији инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац 13.06.2023.
12 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку услуга “Набавка енергетске услуге” 09.06.2023.
13 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова „Радови на обнови и изградњи инфраструктуре на подручју општине Братунац“ 24.05.2023.
14 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуде за набавку роба „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе спортске дворане у Братунцу“ 18.05.2023.
15 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 11.05.2023.
16 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку радова „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 11.05.2023.
17 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за набавку услуга „Опремање сајамског простора штандовима, расхладним витринама и климатизационим уређајима за потребе одржавања Сајма пољопривреде, привреде и туризма Дани малине Братунац2023“ 08.05.2023.
18 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе Спортске дворане у Братунцу“ 24.04.2023.
19 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 05.04.2023.
20 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Хватање и збрињавање паса луталица са градских улица и насеља општине Братунац 04.04.2023.
21 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова и услуга „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 03.04.2023.
22 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 31.03.2023.
23 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 28.03.2023.
24 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 06.03.2023.
25 Обавјештење о набавци у отвореном поступку набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 02.03.2023.
26 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 27.02.2023.
27 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 16.02.2023.
28 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Хватање и збрињавање паса луталица“. 15.02.2023.
29 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“. 14.02.2023.
30 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 16.01.2023.

Одлуке за 2023. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге обезбјеђења зграде Општинске управе Братунац 18.08.2023.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Изнајмљивање мобилног еколошког тоалета/кабине“ 09.08.2023.
3 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Набавка интернет услуга за потребе јавног видео надзора на подручју општине Братунац“ 20.07.2023.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Изградња и санација инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 3: Проширење изградње тротоара Братунац-Михаљевићи у МЗ Михаљевићи и ЛОТ 4: Санација пута у МЗ Подчауш 13.07.2023.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Изградња и санација инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 2: Изградња подзиде на локалном путу у Мјесној заједници Хранча 13.07.2023.
6 Одлука о поништењу поступка набавке радова „Изградња и санација инфраструктурних и других објеката на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 1: Набавка и уградња водоводне пумпе у Мјесној заједници Хранча-Реповац 13.07.2023.
7 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку уређаја за телекомуникационе услуге у новој згради Општинске управе Братунац 07.07.2023.
8 Обдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправки опреме Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Братунац 26.06.2023.
9 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Чишћење и одржавање постојећих сливника, сливних решетки и кишних колектора на јавним повшинама на подручију општине Братунац“ 23.06.2023.
10 Одлука о поништењу поступка набавке услуга „Израда измјене и допуне регулационог плана за насељено мјесто Братунац“ 23.06.2023.
11 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Радови на одржавању објеката у власништву општине Братунац“ 22.06.2023.
12 Одлука о поништењу поступка набавке за набавку радова и роба „Обнова и изградња инфраструктуре на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 3: Проширење водоводне мреже за мјесне заједнице Глогова и Кравица 20.06.2023.
13 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Обнова и изградња инфраструктуре на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 2: Изградња тротоара према повратничким мјесним заједницама Моштанице и Михаљевићи,општина Братунац 20.06.2023.
14 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Обнова и изградња инфраструктуре на подручју општине Братунац“ за ЛОТ 1: Изградња тротоара према повратничким мјесним заједницама Вољавица, општина Братунац 20.06.2023.
15 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга кетеринга за потребе одржавања Сајма ''Дани малине Братунац 2023'' 07.06.2023.
16 Одлука о поништењу поступка набавке услуга „Чишћење и одржавање постојећих сливника, сливних решетки и кишних колектора на јавним повшинама на подручију општине Братунац“ 06.06.2023.
17 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за потребе надоградње интернет мреже и видео надзора за нову зграду Општинске управе Братунац 06.06.2023.
18 Одлука о поништењу поступка набавке услуга кетеринга за потребе одржавања Сајма ''Дани малине Братунац 2023'' 05.06.2023.
19 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга лијепљења и постављања банера, надстрешнице, билборда и лимених табли за потребе Сајма ''Дани малине Братунац 2023'' 02.06.2023.
20 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга редарске и хигијенске службе и услуга обезбјеђења током одржавања Сајма ''Дани малине Братунац 2023“ 02.06.2023.
21 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга смјештаја за госте на сајму „Дани малине Братунац 2023“ 02.06.2023.
22 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за сајам „Дани малине Братунац 2023“ 02.06.2023.
23 Одлука о поништењу поступка набавке услуга „Чишћење и одржавање постојећих сливника, сливних решетки и кишних колектора на јавним повшинама на подручију општине Братунац“ 30.05.2023.
24 Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга лијепљења и постављања банера, надстрешнице, билборда и лимених табли за потребе Сајма ''Дани малине Братунац 2023'' 29.05.2023.
25 Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга лијепљења и постављања банера, надстрешнице, билборда и лимених табли за потребе Сајма ''Дани малине Братунац 2023'' 23.05.2023.
26 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Технички преглед моторних возила Општинске управе Братунац“ 25.05.2023.
27 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Осигурање моторних возила Општинске управе Братунац“ 23.05.2023.
28 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Извођење радова на санацији амбуланте у МЗ Коњевић Поље“ 22.05.2023.
29 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Штампање промотивног материјала за сајм Дани малине Братунац 2023“ 22.05.2023.
30 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Опремање сајамског простора штандовима, расхладним витринама и климатизационим уређајима за потребе одржавања Сајма пољопривреде,привреде и туризма Дани малине Братунац 2023.“ 22.05.2023.
31 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе спортске дворане у Братунцу“ 10.05.2023.
32 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“ 27.04.2023.
33 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова и услуга „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 27.04.2023.
34 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац 27.04.2023.
35 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 24.04.2023.
36 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и поправка моторних возила у власништву Општинске управе Братунац“ 24.04.2023.
37 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку природног цвијећа 19.04.2023.
38 Одлука о поништењу поступка набавке услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац 18.04.2023.
39 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Набавка материјала и услуга за потребе означавања и истицање симбола, назива служби и одјељења као и опремање ''пресс'' простора унутар и изван нове зграде Општинске управе Братунац“ 05.04.2023.
40 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 22.03.2023.
41 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 15.03.2023.
42 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 06.03.2023.
43 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица са градских улица и насеља општине Братунац 01.03.2023.
44 Одлука о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 28.02.2023.
45 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Набавка енергетске услуге“ 24.02.2023.
46 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка потрошног материјала за компјутере и копир апарате“ 16.02.2023.
47 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда и поправка металних конструкција за потребе Општинске управе Братунац“ 15.02.2023.
48 Одлука о поништењу поступка набавке услуга „Израда и поправка металних конструкција за потребе Општинске управе Братунац“ 07.02.2023.
49 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 07.02.2023.
50 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Такси превоз лица за потребе Општинске управе Братунац“ 03.02.2023.
51 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга oсигурањa радника и имовине Општинске управе Братунац 31.01.2023.
52 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга маркетиншког савјетовања 30.01.2023.
53 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка пелета за потребе загријавања објекта ТВСЈ Братунац“ 30.01.2023.
54 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка опреме за реконструкцију и проширење електро-енергетске мреже на подручју општине Братунац“ 25.01.2023.
55 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга празничног украшавања града 13.01.2023.