Обавjештења за 2023. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 16.01.2023.

Одлуке за 2023. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга oсигурањa радника и имовине Општинске управе Братунац 31.01.2023.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга маркетиншког савјетовања 30.01.2023.
3 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка пелета за потребе загријавања објекта ТВСЈ Братунац“ 30.01.2023.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка опреме за реконструкцију и проширење електро-енергетске мреже на подручју општине Братунац“ 25.01.2023.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга празничног украшавања града 13.01.2023.