Обавjештења за 2023. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуде за набавку роба „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе спортске дворане у Братунцу“ 18.05.2023.
2 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 11.05.2023.
3 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку радова „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 11.05.2023.
4 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за набавку услуга „Опремање сајамског простора штандовима, расхладним витринама и климатизационим уређајима за потребе одржавања Сајма пољопривреде, привреде и туризма Дани малине Братунац2023“ 08.05.2023.
5 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе Спортске дворане у Братунцу“ 24.04.2023.
6 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 05.04.2023.
7 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Хватање и збрињавање паса луталица са градских улица и насеља општине Братунац 04.04.2023.
8 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова и услуга „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 03.04.2023.
9 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 31.03.2023.
10 Обавјештење о додјели уговора у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 28.03.2023.
11 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 06.03.2023.
12 Обавјештење о набавци у отвореном поступку набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 02.03.2023.
13 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 27.02.2023.
14 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 16.02.2023.
15 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга „Хватање и збрињавање паса луталица“. 15.02.2023.
16 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“. 14.02.2023.
17 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 16.01.2023.

Одлуке за 2023. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе спортске дворане у Братунцу“ 10.05.2023.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“ 27.04.2023.
3 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова и услуга „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 27.04.2023.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац 27.04.2023.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 24.04.2023.
6 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и поправка моторних возила у власништву Општинске управе Братунац“ 24.04.2023.
7 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку природног цвијећа 19.04.2023.
8 Одлука о поништењу поступка набавке услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац 18.04.2023.
9 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Набавка материјала и услуга за потребе означавања и истицање симбола, назива служби и одјељења као и опремање ''пресс'' простора унутар и изван нове зграде Општинске управе Братунац“ 05.04.2023.
10 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 22.03.2023.
11 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 15.03.2023.
12 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 06.03.2023.
13 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица са градских улица и насеља општине Братунац 01.03.2023.
14 Одлука о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“ 28.02.2023.
15 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Набавка енергетске услуге“ 24.02.2023.
16 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка потрошног материјала за компјутере и копир апарате“ 16.02.2023.
17 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда и поправка металних конструкција за потребе Општинске управе Братунац“ 15.02.2023.
18 Одлука о поништењу поступка набавке услуга „Израда и поправка металних конструкција за потребе Општинске управе Братунац“ 07.02.2023.
19 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге превоза ученика на подручју општине Братунац“ 07.02.2023.
20 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Такси превоз лица за потребе Општинске управе Братунац“ 03.02.2023.
21 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга oсигурањa радника и имовине Општинске управе Братунац 31.01.2023.
22 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга маркетиншког савјетовања 30.01.2023.
23 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка пелета за потребе загријавања објекта ТВСЈ Братунац“ 30.01.2023.
24 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка опреме за реконструкцију и проширење електро-енергетске мреже на подручју општине Братунац“ 25.01.2023.
25 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга празничног украшавања града 13.01.2023.