Обавjештења за 2024. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке услуга „Услуге обезбјеђења објекта Општинске управе Братунац“ 26.02.2024.
2 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 12.02.2024.
3 Обавјештење о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 12.02.2024.
4 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке услуга „Услуге превоза“ 07.02.2024.
5 Обавјештење о набавци у поступку набавке роба“Набавка и постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације“ 02.02.2024.
6 Обавјештење о набавци у поступку набавке радова „Санација штете на пољопривредној производњи и путевима у повратничким срединама на подручју општине Братунац" 23.01.2024.
7 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку услуга „Услуге обезбјеђења објекта Општинске управе Братунац“ 12.01.2024.
8 Обавјештење о набавци у поступку набавке услуга „Услуге превоза“ 05.01.2024.

Одлуке за 2024. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге геометра за потребе Општинске управе Братунац“ 21.02.2024.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда идејног пројекта за нови објекат ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Братунац“ 16.02.2024.
3 Одлука о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 09.02.2024.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку „Израда измјене и допуне регулационог плана општине Братунац“ 08.02.2024.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Осигурање радника и имовине Општинске управе Братунац“ 06.02.2024.
6 Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу у поступку набавке роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 31.01.2024.
7 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге обезбјеђења објекта Општинске управе Братунац“ 30.01.2024.
8 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге превоза“ 26.01.2024.
9 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 12.01.2024.