Обавjештења за 2024. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Обавјештење о набавци у поступку набавке радова и услуга „Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац“ 30.05.2024.
2 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке услуга „Одржавање јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 30.05.2024.
3 Обавјештење о набавци у поступку набавке роба „Набавка и испорука огревног дрвета за потребе спортске дворане у Братунцу“ 24.05.2024.
4 Обавјештење о набавци у поступку набавке роба „Набавка опреме за потребе Општинске управе Братунац“ 24.05.2024.
5 Обавјештење о набавци у поступку набавке услуга „Хватање и збрињавање паса луталица“ 24.05.2024.
6 Обавјештење о набавци за набавку радова «Радови на санацији клизишта, реконструкцији пута и корита водотока у мјесној заједници Хранча, општина Братунац“ 17.05.2024.
7 Обавјештење о набавци у поступку набавке услуга „Услуге љекарских прегледа радника Општинске управе Братунац“ 16.05.2024.
8 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 14.05.2024.
9 Обавјештење о додјели уговора за набавку роба „Набавка потрошног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“ 14.05.2024.
10 Обавјештење о додјели уговора за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац“ 14.05.2024.
11 Обавјештење о додјели уговора за набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 14.05.2024.
12 Обавјештење о набавци за набавку роба „Набавка опреме за потребе Општинске управе Братунац“ 30.04.2024.
13 Обавјештење о набавци у поступку набавке услуга „Одржавање јавне расвјете на подручју општине Братунац“ 23.04.2024.
14 Обавјештење о набавци у поступку набавке услуга „Опремање сајамског простора штандовима, расхладним витринама и климатизационим уређајима за потребе одржавања Сајма пољопривреде, привреде и туризма Дани малине Братунац 2024“ 19.04.2024.
15 Обавјештење о набаци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац“ 18.04.2024.
16 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 01.04.2024.
17 Обавјештење о набавци за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац“ 21.03.2024.
18 Обавјештење о набавци у поступку набавке роба „Набавка потрошног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“. 19.03.2024.
19 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке радова „Санација штете на пољопривредној производњи и путевима у повратничким срединама на подручју општине Братунац“ 07.03.2024.
20 Обавјештење о набавци у поступку набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац“ 07.03.2024.
21 Обавјештење о набаци услуге из Анекса II ЗЈН за набавку услуга хотелског смјештаја за раднике Општинске управе Братунац 01.03.2024.
22 Обавјештење о набаци услуге из Анекса II ЗЈН за набавку услуга стручног усавршавања радника Општинске управе Братунац 01.03.2024.
23 Обавјештење о набаци услуге из Анекса II ЗЈН за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 29.02.2024.
24 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке услуга „Услуге обезбјеђења објекта Општинске управе Братунац“ 26.02.2024.
25 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 12.02.2024.
26 Обавјештење о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 12.02.2024.
27 Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке услуга „Услуге превоза“ 07.02.2024.
28 Обавјештење о набавци у поступку набавке роба“Набавка и постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације“ 02.02.2024.
29 Обавјештење о набавци у поступку набавке радова „Санација штете на пољопривредној производњи и путевима у повратничким срединама на подручју општине Братунац" 23.01.2024.
30 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку услуга „Услуге обезбјеђења објекта Општинске управе Братунац“ 12.01.2024.
31 Обавјештење о набавци у поступку набавке услуга „Услуге превоза“ 05.01.2024.

Одлуке за 2024. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о поништењу поступка набавке за набавку роба „Набавка опреме за потребе Општинске управе Братунац“ – ЛОТ 3: Набавка и испорука архивског ватроотпорног сигурносног ормара 16.05.2024.
2 Одлука о поништењу поступка набавке за набавку роба „Набавка опреме за потребе Општинске управе Братунац“ – ЛОТ 1: - Набавка, испорука и постављање аутоматске паркинг рампе 16.05.2024.
3 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за потребе Општинске управе Братунац- ЛОТ 2: Набавка и испорука рачунарске опреме 16.05.2024.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Опремање сајамског простора штандовима, расхладним витринама и климатизационим уређајима за потребе одржавања Сајма пољопривреде,привреде и туризма Дани малине Братунац 2024.“ 10.05.2024.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац“ 07.05.2024.
6 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга „Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац“ 23.04.2024.
7 Одлука о поништењу поступка набавке услуга „Услуге сервисирања и одржавања противпожарних апарата Општинске управе Братунац“ 23.04.2024.
8 Одлука о поништењу поступка набавке радова „Радови на ограђивању дијела дворишта у кругу ОШ „Вук Караџић“ за потребе рада ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Братунац“ 23.04.2024.
9 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка потрошног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“ – LOT 2: „Набавка потрошног материјала за компјутере, штампаче и копир апарате Општинске управе Братунац“ 08.04.2024.
10 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка потрошног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“ – ЛОТ 1: „Набавка и испорука потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац“ 08.04.2024.
11 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка приколице за превоз чамца“ 08.04.2024.
12 Одлука о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац“ 04.04.2024.
13 Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу у поступку набавке роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 03.04.2024.
14 Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку услуга „Услуге медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац“ 29.03.2024.
15 Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац 29.03.2024.
16 Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу у поступку набавке роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 21.03.2024.
17 Одлука о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац“ 20.03.2024.
18 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 11.03.2024.
19 Одлука о додјели уговора дрзгорангираном понуђачу у поступку набавке радова „Санација штете на пољопривредној производњи и путевима у повратничким срединама на подручју општине Братунац“ 23.02.2024.
20 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге геометра за потребе Општинске управе Братунац“ 21.02.2024.
21 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда идејног пројекта за нови објекат ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Братунац“ 16.02.2024.
22 Одлука о поништењу поступка набавке роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 09.02.2024.
23 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку „Израда измјене и допуне регулационог плана општине Братунац“ 08.02.2024.
24 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Осигурање радника и имовине Општинске управе Братунац“ 06.02.2024.
25 Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу у поступку набавке роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 31.01.2024.
26 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге обезбјеђења објекта Општинске управе Братунац“ 30.01.2024.
27 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Услуге превоза“ 26.01.2024.
28 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба „Набавка и испорука течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила“ 12.01.2024.