Е-Регистар

Е-регистар административних поступака нуди свеобухватну евиденцију свих административних поступака који се проводе на нивоу општине Братунац. Заинтересована лица могу на страници општине да пронађу све информације о жељеном поступку без непотребног обиласка различитих шалтера. Избором одређеног поступка добиће све ажурне и тачне информације на једном мјесту–надлежну организациону јединицу, име и контакт надлежног службеника, обавезну документацију коју треба доставити приликом покретања административног поступка, износ накнаде/таксе коју (ако) је потребно уплатити, као и рок за рјешавање предмета. Ова услуга такође омогућава преузимање празног обрасца/захтјева за жељени административни поступак што кориснику пружа прилику да комплетира потребну документацију и прије доласка у општину, и да на тај начин убрза рјешавање поступка. Општинска Управа Братунац је креирала е-регистар са циљем унапређења јавности рада администрације, боље комуникације са грађанима и унапређења квалитета општинских услуга као примарног задатка сваке јединице локалне самоуправе.