Документи

Општи избори 2022

Редни број Назив Датум Документ
1 РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНТРОЛОРА ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА 05.07.2022.
2 ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА МОБИЛНИ ТИМ 05.09.2022.
3 ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ ПОСМАТРАЧА 05.09.2022.
4 РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БО ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 15.09.2022.
5 ПЛАН ОБУКЕ И ТЕСТИРАЊА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА 15.09.2022.
6 ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА БМ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 104Б БРАТУНАЦ 16.09.2022.
7 ОБЈЕДИЊЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИХ ИЗБОРА 06.10.2022.

Изјашњавање о опозиву начелника општине Братунац 2022

Редни број Назив Датум Документ
1 ПЛАН АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОПОЗИВА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ У СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ОПОЗИВ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 14.07.2022.
2 ОДЛУКА О САДРЖАЈУ И ИЗГЛЕДУ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОПОЗИВА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 14.07.2022.
3 ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОПОЗИВА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 14.07.2022.
4 ШЕМА ПАКОВАЊА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА НА РЕДОВНОМ БИРАЧКОМ МЈЕСТУ 14.07.2022.
5 ШЕМА ПАКОВАЊА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА НА БИРАЧКОМ МЈЕСТУ – НЕПОТВРЂЕНИ 14.07.2022.
6 ШЕМА ПАКОВАЊА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА – МОБИЛНИ ТИМ 14.07.2022.
7 ОБРАЗАЦ ПРИЈЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА 14.07.2022.
8 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – ЧЛАН 3.6 ПРАВИЛНИКА 14.07.2022.
9 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ - ЧЛАН 3.2 И 3.6 ПРАВИЛНИКА 14.07.2022.
10 ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ ПС 14.07.2022.
11 ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ УГ 14.07.2022.
12 ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ МП 14.07.2022.
13 ОБРАЗАЦ ЛИСТЕ ПОСМАТРАЧА ПС 14.07.2022.
14 ОБРАЗАЦ ЛИСТЕ ПОСМАТРАЧА УГ 14.07.2022.
15 ОБРАЗАЦ ЛИСТЕ ПОСМАТРАЧА МП 14.07.2022.
16 ОБРАЗАЦ АКРЕДИТАЦИЈЕ ПС 14.07.2022.
17 ОБРАЗАЦ АКРЕДИТАЦИЈЕ УГ 14.07.2022.
18 ОБРАЗАЦ АКРЕДИТАЦИЈЕ МП 14.07.2022.
19 ОБРАЗАЦ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 14.07.2022.
20 ЗАПИСНИК О РАДУ БО 14.07.2022.
21 ЗАПИСНИК О РАДУ ПОНОВНО ОТВАРАЊЕ ВРЕЋА 14.07.2022.
22 ОБРАЗАЦ ЗА БРОЈНО СТАЊЕ БС – РЕДОВНО БИРАЧКО МЕСТО 14.07.2022.
23 ОБРАЗАЦ ЗА БРОЈНО СТАЊЕ БСН - НЕПОТВРЂЕНИ ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ 14.07.2022.
24 ОБРАЗАЦ ЗА БРОЈНО СТАЊЕ БСМ - МОБИЛНИ ТИМ 14.07.2022.
25 ОБРАЗАЦ КОВЕРТЕ ЗА НЕПОТВРЂЕНЕ ГЛАСАЧКЕ ЛИСТИЋЕ 14.07.2022.
26 ОБРАЗАЦ КОВЕРТЕ ЗА МОБИЛНИ ТИМ 14.07.2022.
27 ОБРАЗАЦ РГ-РЕДОВНО БИРАЧКО МЕСТО 14.07.2022.
28 ОБРАЗАЦ РГ-НЕПОТВРЂЕНИ ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 14.07.2022.
29 ОБРАЗАЦ РГ-МОБИЛНИ ТИМ 14.07.2022.
30 ОБРАЗАЦ РГ- ПОШТА 14.07.2022.
31 ОБРАЗАЦ РГ-ПОНОВНО ОТВАРАЊЕ ВРЕЋА 14.07.2022.
32 ОБРАЗАЦ РГ- УТВРЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ 14.07.2022.
33 ОБРАЗАЦ РГ- ПОТВРЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА 14.07.2022.
34 ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ГЛАСАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 14.07.2022.
35 ОБРАЗАЦ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОВЛАШТЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА 14.07.2022.
36 ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА КОМИСИЈИ 14.07.2022.
37 ОБРАЗАЦ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ ГРАЂАНА О ОПОЗИВУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 22.07.2022.
38 РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОПОЗИВА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 29.07.2022.
39 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛОКАЦИЈИ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ ГРАЂАНА О ОПОЗИВУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 30.07.2022.
40 РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОПОЗИВА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 01.08.2022.
41 РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ННН БИРАЧКОГ МЈЕСТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОПОЗИВА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 01.08.2022.
42 ОБЈЕДИЊЕНИ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА 09.08.2022.
43 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ОБЈЕДИЊЕНИХ РЕЗУЛТАТА У ПОСТУПКУ ГЛАСАЊА ЗА ОПОЗИВ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 22.08.2022.
44 ПОТВРЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА 30.08.2022.
45 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ПО БИРАЧКИМ МЈЕСТИМА 30.08.2022.

Пријевремени избори за начелника општине Братунац

Редни број Назив Датум Документ
1 ПОЗИВ ЗА МОБИЛНИ ТИМ 05.01.2023.
2 ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА БИРАЧКИХ МЈЕСТА 21.01.2023.
3 РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКИХ ОДБОРА 21.01.2023.
4 РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ МОБИЛНОГ ТИМА 01 И 02 21.01.2023.
5 ПЛАН ОБУКЕ И ТЕСТИРАЊА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА 21.01.2023.

Локални избори 2024

Редни број Назив Датум Документ
1 ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ РЕЗЕРВНОГ СПИСКА КВАЛИФИКОВАНИХ ОСОБА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА/МОБИЛНОГ ТИМА/ТИМА И ЊИХОВИХ ЗАМЈЕНИКА 20.05.2024.
2 Образац СГ-3 20.05.2024.
3 ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗБОР ИНСТРУКТОРА У ТИМ ИНСТРУКТОРА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОБУКУ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА/ЗАМЈЕНИКА ПРЕДСЈЕДНИКА БИРАЧКОГ ОДБОРА 27.05.2024.
4 ЕДУКАЦИЈА ИЗБОРНИХ КОМИСИЈА У СЈЕДИШТУ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ 30.05.2024.
5 ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ (10.06.2024.Г.) 10.06.2024.
6 ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ИЗЛАГАЊА ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА 10.06.2024.
7 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА/ЗАМЈЕНИКА ПРЕДСЈЕДНИКА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ОСНОВНИМ ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 17.06.2024.