ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Наслов Аутор
Захтјев за увид у матичну књигу и списе на основу којих је извршен упис у МК Radovan Jelisavčić
Захтјев за промјену личног имена Radovan Jelisavčić
Захтјев за исправку грешке у матичним књигама Radovan Jelisavčić
Захтјев за издавање увјерења Radovan Jelisavčić
Захтјев за упис у МКР Radovan Jelisavčić
Захтјев за упис у МКР на основу извода из МКР иностраног органа Radovan Jelisavčić
Захтјев за накнадни упис у МКР Radovan Jelisavčić
Захтјев за накнадни упис у МКР са подацима о држављанству на основу закона о држављанству Р. БиХ Radovan Jelisavčić
Захтјев за одобрење за излазак матичара на терен ради обављања вјенчања Radovan Jelisavčić
Захтјев за одобрење за закључење брака по пуномоћнику Radovan Jelisavčić
Захтјев за упис у МКВ на основу извода из МКВ иностраног органа Radovan Jelisavčić
Захтјев за накнадни упис у МКВ Radovan Jelisavčić
Захтјев за накнадни упис у МКУ Radovan Jelisavčić
Захтјев за упис у МКУ на основу извода из МКУ иностраног органа Radovan Jelisavčić
Захтјев за упис у МКУ Radovan Jelisavčić
Извод из ВОБ-а 8 Radovan Jelisavčić
Захтјев за мјесечно новчано примање ради унапређења материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота Radovan Jelisavčić
Захтјев за утврђивање чињеница и околности рањавања Radovan Jelisavčić
Захтјев за признавање служења војног рока као учешће у рату Radovan Jelisavčić
Захтјев за признавање лијечења као учешће у рату Radovan Jelisavčić
Захтјев за признавање ТО-е као учешће у рату Radovan Jelisavčić
Захтјев за признавање војног ангажовања као учешће у рату Radovan Jelisavčić
Захтјев за остваривање права на здравствено осигурање Radovan Jelisavčić
Захтјев за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала Radovan Jelisavčić
Захтјев за одјаву из војне евиденције Radovan Jelisavčić
Захтјев за мјесечни борачки додатак Radovan Jelisavčić
Захтјев за категоризацију Radovan Jelisavčić
Захтјев за издавање увјерења о рањавању Radovan Jelisavčić
Захтјев за издавање увјерења о погибији Radovan Jelisavčić
Захтјев за издавање потврде о својству ратног војног инвалида ради повластице приликом увоза путничког моторног возила Radovan Jelisavčić
Захтјев за издавање копије медицинске документације Radovan Jelisavčić
Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи за здравствену заштиту корисницима права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата Radovan Jelisavčić
Захтјев за приступ информацијама Radovan Jelisavčić