Одлуке 2016

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-тимских гума за путнички аутомобил 29.12.2016.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уградњи каменог материјала за реализацију пројекта "Санација локалних путева на подручју општине Братунац" 28.12.2016.
3 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на проширењу јавне расвјете у МЗ Загони-општина Братунац 27.12.2016.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- рачунара за потребе пресељења Општинске управе Братунац у нове просторије 27.12.2016.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба за рекламни новогодишњи материјал општине Братунац 16.12.2016.
6 Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу 15.12.2016.
7 Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба-зидних календара 15.12.2016.
8 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга набавке, уградње, одржавање и демонтажа опреме за новогодишње украшавање града 14.12.2016.
9 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампаног рекламног материјала и награда за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу 14.12.2016.
10 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- Смарт картица Gemalto IDClassic 340 за потребе матичне службе Општинске управе Братунац 12.12.2016.
11 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац 28.11.2016.
12 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила Општинске управе Братунац 25.11.2016.
13 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-мрежне опреме и видео надзора за потребе пресељења Општинске управе Братунац 25.11.2016.
14 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде шумско-привредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Братунац за период од 01.01.2017. до 31.12.2016.год. 17.11.2016.
15 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће службеника Општинске управе Братунац на семинару 17.11.2016.
16 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-коругованих двослојних цијеви за реализацију пројекта "Санација локалних путева на подручју општине Братунац" 28.10.2016.
17 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на семинару 25.10.2016.
18 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга преноса металних конструкција-надстрешница 24.10.2016.
19 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова реконструкције моста у Вељацима 24.10.2016.
20 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - опреме за одржавање водоводне мреже и пумпе у поступку проведеном у складу са ПРАГ процедуром набавке, условима уговарања по ФИДИК-у и ЕИБ-овим водичем за набавке 21.10.2016.
21 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -  мини багера и приколице, у поступку проведеном у складу са ПРАГ процедуром набавке, условима уговарања по ФИДИК-у и ЕИБ-овим водичем за набавке 21.10.2016.
22 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - потрошног материјала за компјутере и копир апарате 20.10.2016.
23 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга платног промета 19.10.2016.
24 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и поправке копир апарата и штампача Општинске управе Братунац 21.09.2016.
25 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке роба-опреме за потребе Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 21.09.2016.
26 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправке опреме Територијалне ватрогасне јединице Братунац 20.09.2016.
27 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградња јавне расвјете у Кајићима - МЗ Јежестица и проширење јавне расвјете по мјесним заједницама на подручју општине Братунац 14.09.2016.
28 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова санације оштећене кровне конструкције на објекту Основне школе у Бјеловцу 09.09.2016.
29 Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вршења систематске дератизације на подручју општине Братунац 06.09.2016.
30 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи 29.08.2016.
31 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања за службенике Општинске управе Братунац 18.08.2016.
32 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја 18.08.2016.
33 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја 16.08.2016.
34 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова реконструкције и поправке електро инсталација на НН мрежи у власништву Општинске управе Братунац 09.08.2016.
35 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац 08.08.2016.
36 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова- уређење зелене површине 08.08.2016.
37 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-спортске опреме 28.07.2016.
38 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње и санације ограде око објекта ЈУ Дјечије обданиште "Радост" Братунац 23.06.2016.
39 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи нове водоводне мреже и проширењу постојеће у селима Каићи и Јежестица 23.06.2016.
40 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга интернет конекције за потребе Општинске управе Братунац 23.06.2016.
41 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова реконструкције и модернизације локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Братунац 22.06.2016.
42 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова асфалтирања путева на подручју општине Братунац 22.06.2016.
43 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга 17.06.2016.
44 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -посуда за воће за потребе Сајма Дани малине Братунац 2016 17.06.2016.
45 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга рада виљушкара за потребе организовања Сајма "Дани малине Братунац 2016" 15.06.2016.
46 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку промотивног материјала за Сајам Дани малине Братунац 2016" 15.06.2016.
47 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве огласа о  поништењу поступка  јавне набавке у дневном листу 15.06.2016.
48 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда за сајам "Дани малине Братунац 2016" 15.06.2016.
49 Одлука о поништењу поступка јавне набавке у поступку набавке радова "Изградња и санација ограде око објекта ЈУ  Дјечије обданиште "Радост" Братунац" 09.06.2016.
50 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга медијског праћења одржавање десетог Међународног сајма пољопривреде, прехрамбене индустрије и туризма "Дани малине Братунац 2016" 08.06.2016.
51 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга објаве Јавног огласа у дневном листу 03.06.2016.
52 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга хватања и збрињавања паса луталица 02.06.2016.
53 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке  услуга хотелског смјештаја 30.05.2016.
54 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга сервисирања и одржавања противпожарних и изолационих апарата у Општинској управи Братунац 27.05.2016.
55 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга опремања спортске дворане сајамским штандовима и изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора 27.05.2016.
56 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова асфалтирања путног правца Лозничка ријека-Пирићи, у МЗ Бјеловац, у дужини од 170 метара 25.05.2016.
57 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 12.05.2016.
58 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће службеника Општинске управе Братунац на семинару "Новости у прописима буџетског рачуноводства 12.05.2016.
59 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку усгоститељских услуга за организацију славе општине Братунац 05.05.2016.
60 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на одржавању стамбених објеката за смјештај избјеглих и расељених лица и социјалних корисника на подручју општине Братунац 03.05.2016.
61 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга кориштења и одржавања интернета 28.04.2016.
62 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправки моторних возила у власништву општине Братунац 12.04.2016.
63 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-грађевинског материјала за потребе реасељених лица, повратника и социјалних корисника на подручју општине Братунац 12.04.2016.
64 Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга објаве Позива  у дневном листу 08.04.2016.
65 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - потрошног материјала за одржавање зграде Општинске управе Братунац 08.04.2016.
66 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга текућег и зимског одржавања путева на подручју општине Братунац 07.04.2016.
67 Одлука о поништењу поступка набавке роба-грађевинског материјала за потребе расељених лица, повратнике и социјалне кориснике на подручју општине Братунац 29.03.2016.
68 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавње јавне расвјете на подручју општине Братунац 25.03.2016.
69 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац 22.03.2016.
70 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за грађевинску машину ровокопач 14.03.2016.
71 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 14.03.2016.
72 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде кодираног кључа за путнички аутомобил 14.03.2016.
73 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга пројектовања 07.03.2016.
74 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних услуга 07.03.2016.
75 Одлука о поништењу поступка набавке услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац 26.02.2016.
76 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга надзора над изградњом објекта дома здравља у Братунцу 23.02.2016.
77 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења значајних активности и догађаја  на подручју општине Братунац путем телевизије 23.02.2016.
78 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку роба-средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл. 19.02.2016.
79 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 19.02.2016.
80 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања и техничког прегледа моторних возила Општинске управе Братунац 18.02.2016.
81 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електришног штедњака за потребе Општинске управе Братунац 18.02.2016.
82 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторнихвозила која су у власништву Општинске управе Братунац 18.02.2016.
83 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника 10.02.2016.
84 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- застава  за потребе Општинске управе Братунац 08.02.2016.
85 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем локалног радија 05.02.2016.
86 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада 29.01.2016.
87 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног конкурса у дневном листу 28.01.2016.
88 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика 28.01.2016.
89 Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова на изради водовода 28.01.2016.
90 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине Општинске управе Братунац 25.01.2016.
91 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-природног цвијећа за 2016.год. 18.01.2016.

Набавке ЗЈН 2016

Редни број Назив Датум Документ
1 ПРОВЕДЕНИ ПОСТУПЦИ ПО ЗЈН 2016 03.07.2016.
2 НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ЗЈН 2016 03.07.2016.