Одлуке за 2017. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова-изградња јавне расвјете на подручју општине Братунац 03.01.2017.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба з организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу Братунц 2017 29.12.2017.
3 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања рекламног материјала и награда за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу 27.12.2017.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - опреме за нове просторије Општинске управе Братунац 27.12.2017.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде идејног пројекта за стамбени објеката у пројекту ЦЕБ II 26.12.2017.
6 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова - уређење локалних путева и обала ријечних корита од локалних непогода 19.12.2017.
7 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног и штампаног канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Братунац 19.12.2017.
8 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -зидних календара за потребе Општинске управе Братунац 19.12.2017.
9 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирање и поправка копир апарата и штампача Општинске управе Братунав 19.12.2017.
10 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- рекламног новогодишњег материјал аза потребе општине Братунац 19.12.2017.
11 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-половног путничког аутомобила за потребе Општинске управе Братунац 15.12.2017.
12 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног мишљења геолога 27.11.2017.
13 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 15.11.2017.
14 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учшће на семинару службеника Општинске управе Братунац 15.11.2017.
15 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње приступне саобраћајнице за нови мост 10.11.2017.
16 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга преноса металних конструкција-надстрешница,израде и постављања металних знакова и лежећих полицајаца 27.10.2017.
17 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде главног пројекта за изградњу пјешачке стазе у МЗ Глогова 25.10.2017.
18 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на семинару службеника Општинске управе Братунац 19.10.2017.
19 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга платног промета за потребе Општинске управе Братунац 19.10.2017.
20 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње гараже за ватрогасна возила ТВЈ Братунац 16.10.2017.
21 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње и реконструкције путева на подручју општине Братунац 29.09.2017.
22 Одлука о избору најповољнијег понуђач за набавку услуга објаве Јавног огласа у дневном листу 26.09.2017.
23 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде признања која се додјељују за Дан општине Братунац 25.09.2017.
24 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-опреме и дидактичког матаријала за ОШ "Бранко Радичевић" Братунац 19.09.2017.
25 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на 21 Међународном конгресу Савеза рачуновођа и ревизора РС 15.09.2017.
26 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 15.09.2017.
27 Одлука о поништењу поступка набавке радова-изградња гараже за ватрогасна возила ТВЈ Братунац 13.09.2017.
28 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -униформе и обуће за раднике ТВЈ Братунац 13.09.2017.
29 Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба специјалне ватрогасне опреме за ТВЈ Братунац 13.09.2017.
30 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика 01.09.2017.
31 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног конкурса у дневном листу 31.08.2017.
32 Одлука о поништењу поступка набавке роба-опреме и дидактичког материјала за ОШ "Бранко Радичевић" Братунац 30.08.2017.
33 Одлука о избору нјповољнијег понуђача за набавку услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац 21.08.2017.
34 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног огласа у дневном листу 16.08.2017.
35 Одлука о избору најповљнијег понуђача за набавку роба-дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац 09.08.2017.
36 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга изнајмљивања разгласа и освјетљења за одржавање концерта 30.06.2017.
37 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-грађевинског материјала за санацију спортске дворане СШЦ Братунац 30.06.2017.
38 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампањаD-HOPE каталога 23.06.2017.
39 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда за Сајам 2Дани малине Братунац 2017" 22.06.2017.
40 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра за потребе општине Братунац 22.06.2017.
41 Одлука о избору најповољнјијег понуђач за набавку посудица за воће за потребе Сјма "Дани малине Братунац 2017" 22.06.2017.
42 Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку угоститељских услуга поводом одржавања Сајма малина Братунац 2017 21.06.2017.
43 Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга рада виљушкара на утовару и истовару опреме за одржавање Сајма малина Братунац 2017. 21.06.2017.
44 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 21.06.2017.
45 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења одржавања Сајма малине Братунац 2017.год. 21.06.2017.
46 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације ријечних корита на подручју општине Братунац 21.06.2017.
47 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-грађевинског материјала за потребе расељених лица, повратника и социјалних корисника на подручју општине Братунац 15.06.2017.
48 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица на подручју општине Братунац 14.06.2017.
49 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања промотивног материјала за Сајам малине Братунац 2017. 12.06.2017.
50 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -потрошног материјала за компјутере и копир апарате 07.06.2017.
51 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга изнајмљивања бине са освјетљењем и разгласом 25.05.2017.
52 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац 19.05.2017.
53 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга опремања спортске дворане са сајамским штандовима и изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора 16.05.2017.
54 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службеника Општиснке управе Братунац 16.05.2017.
55 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће службеника Општинске управе на семинару 16.05.2017.
56 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 16.05.2017.
57 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку промотивног материјала за сајам "Дани малине 2017". 15.05.2017.
58 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања 12.05.2017.
59 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за славу општине Братунац 04.05.2017.
60 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга коришћења и одржавања WIRELESS интернета 03.05.2017.
61 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова и услуга текућег и зимског одржавања путева на подручју општине Братунац 21.04.2017.
62 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-фотокопир апарата за потребе Општиснке управе Братунац 07.04.2017.
63 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изради хоризонталне сигнализације на градским улицама у Братунцу 05.04.2017.
64 Одлука оизбору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи темеља за постављање монтажне куће за породицу Николић из Факовића 05.04.2017.
65 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних услуга -ангажовање адвоката за потребе Општинске управе Братунац 05.04.2017.
66 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праења значајних активности и догађаја путем локалног радија 27.03.2017.
67 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац 20.03.2017.
68 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправки моторних возила у власништву Општинске управе Братунац 17.03.2017.
69 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 13.03.2017.
70 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем телевизије 13.03.2017.
71 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга обајве Јавног конкурса у дневном листу 02.03.2017.
72 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног огласа у дневном листу 02.03.2017.
73 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одобравања кредита за кредитно задужење општине братунац у сврху финансирања капиталних пројеката 02.03.2017.
74 Одлуа о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга надзора над израдом шумско привредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Братунац за период од 01.01.2017. до 31.12.2026. године 02.03.2017.
75 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за потребе Територијалне ватрогасне јединице Братунац 27.02.2017.
76 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања и техничког прегледа моторних возила Општинске управе Братунац 24.02.2017.
77 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила Општинске управе Братунац 16.02.2017.
78 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке грејних топова 16.02.2017.
79 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-електричних конвектора за потребе Општинске управе Братунац 16.02.2017.
80 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усаврашавања службеника Општиснке управе Братунац 09.02.2017.
81 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац 31.01.2017.
82 Одлука и избору најповољнијег понуђача за набавку роба-средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и нбавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и слично 31.01.2017.
83 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада из просторија зграде општине Братунац и зграде ТВЈ Братунац 30.01.2017.
84 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника Општинске управе Братунац 30.01.2017.
85 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине Општинске управе Братунац 27.01.2017.
86 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- гума за грађевинску машину комбиновани ровокопач 27.01.2017.
87 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац у 2017.год 17.01.2017.
88 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-дигитални, бежични, фиксни телефони 16.01.2017.

Набавке ЗЈН

Редни број Назив Датум Документ
1 НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ЗЈН ЗА 2017. ГОДИНУ 10.01.2017.
2 ПРОВЕДЕНИ ПОСТУПЦИ ПО ЗЈН ЗА 2017. ГОДИНУ 10.01.2017.