Обавештења за 2019. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РОБА 30.01.2019.
2 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 06.03.2019.
3 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 06.03.2019.
4 Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за јавну набавку роба 27.03.2019.
5 оБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 27.03.2019.
6 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РOБА 29.03.2019.
7 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 16.04.2019.
8 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РОБА 23.04.2019.
9 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 04.06.2019.
10 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РОБА 05.06.2019.
11 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 09.06.2019.
12 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 05.06.2019.
13 Обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку радова 09.07.2019.
14 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 29.08.2019.
15 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 30.08.2019.
16 Обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку роба 11.10.2019.
17 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РОБА 14.10.2019.
18 обавјештење о набавци у поступку конкурентског захтејва за набавку услуга 23.11.2019.
19 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РОБА 29.11.2019.
20 обавјештење о набавци у отвореном поступку за набавку радова 06.12.2019.
21 обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку за набавку роба 13.01.2020.
22 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДЈЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА 13.01.2020.
23 годишња обавјештења о додјели уговора за непрИОРИТЕТНЕ услуге 30.01.2020.

План јавних набавки општине Братунац за 2019. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о усвајању плана јавних набава и извођење из плана јавних набава за 2019.годину 04.01.2019.

Одлуке за 2019. годину

Редни број Назив Датум Документ
1 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на асфалтирању локалних путева на подручју општине Братунац 03.01.2020.
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку застава з апрославу Дана републике Српске 30.12.2019.
3 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке видео надзора инсталираног за заштиту површина и објеката од посебног значаја за безбиједност грађана, јавног реда и мира и превенције у области криминалитета 25.12.2019.
4 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на измјештању канализационе мреже 24.12.2019.
5 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу 23.12.2019.
6 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба набавка и испорука грађевинског материјала за расељена лица, повратнике и социјалне кориснике на подручју општине Братунац 16.12.2019.
7 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рекламног материјала за потребе Општинске управе Братунац 09.12.2019.
8 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угља за потребе за Спортску дворану СШЦ Братунац 09.12.2019.
9 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи јавне расвјете у МЗ Красанпоље 05.12.2019.
10 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга набавке, монтаже, одржавања и демонтаже новогодишње расвјете 03.12.2019.
11 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за службеника Општиснке управе Братунац 03.12.2019.
12 Олука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за службенике Општиснке управе Братунац 27.11.2019.
13 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за службенике Општинске управе Братунац 27.11.2019.
14 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде измјене регулационог плана насељеног мјеста Братунац 22.11.2019.
15 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за службенике Општинске управе Братунац 22.11.2019.
16 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга платног промета за потребе Општиснке управе Братунац 22.11.2019.
17 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-тракастих завјеса за нове просторије Општинске управе Братунац 19.11.2019.
18 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-фолија и табли са натписима за нове просторије Општиснке управе Братунац 12.11.2019.
19 Одлуа о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за раднике Општинаске управе Братунац 04.11.2019.
20 Одлука о поништењу поступка набавке роба-грађевинског материјала за повратнике, расељена лица и социјалне кориснике 31.10.2019.
21 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-гума за моторна возила Општинске управе Братунац 28.10.2019.
22 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга царињења ватрогасног возила 10.10.2019.
23 Одлуак о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања- објава јавног конкурса за пријем радника 10.10.2019.
24 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања –објава огласа за избор члана Одбора за жалбе 10.10.2019.
25 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања –објава огласа за избор члана Изборне комисије 02.10.2019.
26 Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за службенике општинске управе Братунац 01.10.2019.
27 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-дрвних сортимената за потребе Општинске управе Братунац 01.10.2019.
28 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга уређења зелене површине, кошења траве на обалоутврдама ријека Дрине, Крижевице и Глоговске ријеке 01.10.2019.
29 длука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга 24.09.2019.
30 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда и признања која се додјељују за Дан општине 24.09.2019.
31 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службеника Општинске управе Братунац 23.09.2019.
32 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника Општинске управе Братунац 23.09.2019.
33 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица 23.09.2019.
34 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања металних конструкција и објеката општине Братунац 23.09.2019.
35 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хватања и збрињавања паса луталица на подручју општине Братунац 13.09.2019.
36 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уклањању зграде и магацина општине Братунац 13.09.2019.
37 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника Општинске управе Братунац 06.09.2019.
38 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац 04.09.2019.
39 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-жлијебац 02.09.2019.
40 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електро материјала за потребе електрификације МЗ Суха 02.09.2019.
41 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац за јесен 2019 02.09.2019.
42 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-пакетића за првачиће 29.08.2019.
43 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на санацији учионице и ходника у ОШ у Бјеловцу 28.08.2019.
44 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 27.08.2019.
45 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке опреме за интернет на Рајској плажи и мосту 27.08.2019.
46 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања у дневном листу 16.08.2019.
47 Одлука о избиру најповбољнијег понуђача за набавку услуга оглашавања у дневном листу 08.08.2019.
48 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи фдјечијег игралишта 08.08.2019.
49 Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку услуга рада виљушкара за потребе сајма "Дани малине Братунац 2019" 08.08.2019.
50 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дрвених столова са клупама за потребе сајма "Дани малине Братунац 2019" 08.08.2019.
51 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за сајам "Дани малине Братунац 2019" 08.08.2019.
52 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-посуда за воће за сајам "Дани малине Братунац 2019" 08.08.2019.
53 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израда сувенира за сајам "Дани малине Братунац 2019. 29.07.2019.
54 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда за сајам "Дани малине Братунац 2019. 29.07.2019.
55 Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и одржавања противпожарних апарата Општинске управе Братунац 18.07.2019.
56 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања радника 18.07.2019.
57 Одлука о избoру најповољнијег понуђача за набавку каменорезачких радова за Спомен обиљежје у МЗ Јежестица 18.07.2019.
58 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - телескопски сунцобрани за потребе одржавања сајма "Дани малине Братунац 2019" 09.07.2019.
59 Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услугу објаве Јавног огласа у дневном листу 03.07.2019.
60 Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 03.07.2019.
61 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 03.07.2019.
62 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ревизизије измијењеног и допуњеног Главног пројекта зграде општине Братунац 03.07.2019.
63 Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку услуга поправки расхладних уређаја Општинске управе Братунац 16.07.2019.
64 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде измјене и допуне главног пројекта зграде општине Братунац 07.06.2019.
65 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-потрошног материјала за компјутере и копир апарате 30.05.2019.
66 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања возила DACIA DUSTER 16.05.2019.
67 Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба 10.06.2019.
68 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набваку услуга стручног усаврашавања за службенике Општинске управе Братунац 14.05.2019.
69 Одлука о избору нповољнијег понуђча за набавку услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунц 14.05.2019.
70 Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку рачунарске и мрежне опреме за потребе Општинске управе Братунац 14.05.2019.
71 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга коришћења и одржавања интернета 06.05.2019.
72 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за обиљежавање славе општине 30.04.2019.
73 Одлука о избиру најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац 30.04.2019.
74 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања-котизације за службенике Општинске управе Братунац 18.04.2019.
75 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за службеника Општинске управе Братунац 18.04.2019.
76 Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку службене униформе за ватрогасце Територијалне ватрогасне јединице Братунац 17.04.2019.
77 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку уноформе за комуналну полицију Општинске управе Братунац 17.04.2019.
78 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде Главног пројекта вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на градском подручју општине Братунац 15.04.2019.
79 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-набавка возила за потребе Општинске управе Братунац 15.04.2019.
80 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде Главног пројекта опремања вишепородичног стамбеног објекта у Пројекту Цеб 2 02.04.2019.
81 Одлука о избору најповољнијег понуђач за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила у власништву Општинске управе Братунац 29.03.2019.
82 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних услуга- пружање услуга заступања и праве помоћи 25.03.2019.
83 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде Студије оправданости и идејног маркетинг плана за 6 пројеката Економско-привредне иницијативе 25.03.2019.
84 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац 20.03.2019.
85 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова и услуга текућег и зимског одржавања путева на подручју општине Братунац 20.03.2019.
86 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног конкурса у дневном листу 14.03.2019.
87 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника 14.03.2019.
88 Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку услуга пресвлачења столица у скупштинској сали општине Братунац 14.03.2019.
89 Одлука о избору најповољијег понуђача за набавку роба за потребе Општинске управе Братунац 13.03.2019.
90 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга 13.03.2019.
91 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ватрогасног возила за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 13.03.2019.
92 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-природног цвијећа 27.02.2019.
93 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набвку услуга осигурања и техничког прегледа моторних возила 27.02.2019.
94 Одлука о избору најповљнијег понуђача за набавку сулуга одвоза отпада из просторија зграде општине Братунац и зграде ТВЈ Братунац 31.01.2019.
95 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и поправки копир апарата и штампача Општинске управе Братунац 31.01.2019.
96 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга чишћења сњежних падавина на локалним путевима и градским улицама 30.01.2019.
97 Одлука о избору најповољнијег пнуђача за набавку услуга објаве Јавног конкурса у дневном листу 30.01.2019.
98 Одука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине Општинске управе Братунац 30.01.2019.
99 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац - факовићи-Жлијебац 11.01.2019.
100 Одлук о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве Јавног конкурса у дневном листу 06.01.2019.

Набавке за ЗЈН

Редни број Назив Датум Документ
1 ПРОВЕДЕНИ ПОСТУПЦИ ПО ЗЈН ЗА 2019. ГОДИНУ 28.01.2019.
2 НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ЗЈН ЗА 2019. ГОДИНУ 28.01.2019.