ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКЕ ПОДРШКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ДОМАЋИНСТВИМА И ПРИВРЕДИ, КАО И У МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Glavna slika

„Јавни конкурс за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за провођење мјера енергетске ефикасности у постојећим објектима, системима и процесима, а кoји се односе на повећање енергетске ефикасности у рањивим домаћинствима и привреди, као и у микро, малим и средњим предузећима за 2023. годину“ од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске

за домаћинства:

- Обнова спољне заштите објеката

- Повећање ефикасности система гријања и хлађења

- Изградња фотонапонских електрана у оквиру објекта за потребе сопствене потрошње инсталисане снаге до 50 kw

За микро, мала и средња предузећа:

- обнова спољне заштите објекта,

- повећање ефикасности система гријања и хлађења,

- унапређење енергетске ефикасности унутрашње расвјете,

- унапређење енергетске ефикасности у производним процесима,

- изградња фотонапонских електрана у оквиру објекта предузећа за производњу електричне енергије за потребе сопствене потрошње.

 

Јавни конкурс је отворен до искориштења расположивих средстава утврђених за ову намјену или објаве одлуке о затварању.

Више детаља о Јавном конкурсу на линку: www.ekofondrs.org/konkurs.