ЈАВНИ ПОЗИВ (04.10.2023.Г.)

Glavna slika

Комисија за именовање неименованих улица и промјену назива улица на подручју општине Братунац, позива све заинтересоване грађане, установе, организације, Савјете Мјесних заједница, Удружења грађана, Одборнике у Скупштини, Начелника општине Братунац и друге заинтересоване да доставе своје приједлоге за именовање неименованих улица и промјену назива улица са детаљним описом положаја улице у дијелу насељеног мјеста.

Улица може имати име по географском појму, датумима везнаим за историjске догађаје, те по именима особа које су дале значајан допринос у историји, културном, друштвеном или научном развоју.

Приспјеле пријаве Koмисија ће размотрити у складу са усвојеним критеријумима дефинисаним Одлуком о критеријумима и поступку за именовање неименованих улица и промјену назива улица на подручју општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр. 3/22), а коначан приједлог за именовање биће упућен Скупштини општине Братунац на усвајање.

Приједлоге са образложењем упутити Комисији за именовање неименованих улица и промјену назива улица на подручју општине Братунац и предати лично на протокол Општинске управе Братунац или предати поштом на адресу Скуштина општине Братунац, Светог Саве 260, 75 420 Братунац.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

За више информација заинтересовани грађани се могу обратити у канцеларију број 27 Општинске управе Братунац или на број телефона 056/ 410-170.

 

Текст Јавног позива можете погледати и преузети ОВДЈЕ.