ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МЈЕРУ ПОДРШКЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРИМАРНУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ

Glavna slika

У оквиру пројекта ЕУ4АГРИ, који финансира Европска унија, 15. децембра објављен је нови Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу. Јавни позив вриједан је 2 милиона КМ, док средства подршке по једној пријави могу износити од 40.000 КМ до максимално 150.000 КМ (без ПДВ-а).  Прихватљиве инвестиције укључују набавку трактора, машина и друге пољопривредне механизације за пољопривреднике у БиХ.

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 35% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције. Максимални износ бесповратних средстава кроз мјеру подршке је 65% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције за све секторе.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити обрти/самостални предузетници, задруге и предузећа.

 

Детаље позива можете погледати на следећем линку:

https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju-3/