ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2024. ГОДИНУ

Glavna slika

На основу члана 8.Правилника о расподјели средстава за спорт за 2024.годину, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,расписује :

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за расподјелу средстава за спорт за 2024.годину

 

 

 

        Буџетом општине Братунац за 2024.годину, објављеном у „Службеном гласнику Општине Братунац“ бр.  8 / 23    ,на позицији ГРАНТОВИ НЕПРОФИТНИМ СУБЈЕКТИМА У ЗЕМЉИ,предвиђен је износ од 200.000 КМ –  средства за спорт.

 

     Укупан износ средстава за расподјелу спортским колективима је 85% ( редовна средства )и износе 170 000,00 КМ  ,док ће резерва износити 15% или     30.000,00  КМ.

 

    Позивају се сви регистровани спортски клубови са подручја општине Братунац да аплицирају на поменута средства.

    Право на расподјелу средстава из Буџета општине, позиције – средства за спорт  имају:

 

 • Спортски клубови ( лигашког и турнирског типа такмичења ),

 

 • Спортови промотивног карактера

 

Критерији за додјелу средстава

 

Општи критеријуми:

 

 • Рјешење о регистрацији организације или клуба,
 • Извјештај корисника о утрошку средстава добијених за претходну годину,
 • Годишњи програм рада,
 • Финансијски план рада за наредну годину,
 • Спортски биланс успјеха клуба у претходној години

 

 

Посебни критеријуми:

 

 

- Ранг, систем такмичења ( лига или турнирски )

- Традиција клуба и постигнути резултати на службеним такмичењима уз потврду савеза који је организовао такмичење,

-  Масовност (број селекција и регистрованих  активних чланова  клуба),

- Стручни рад са млађим селекцијама, постигнути резултати и број чланова активних спортиста,

- Подаци о лиценцираним стручним спортским радницима ( тренерима ) у клубу.

 

Потребна документација:

 

 1. 1. Пријавни образац (преузети у шалтер сали )
 2. 2. Рјешење о регистрацији код надлежног органа којом се доказује да је клуб регистрован на територији општине Братунац (копија),
 • 3. Извјештај корисника о утрошку средстава добијених за претходну годину,
 • 4. Уговор са банком с наведеним активним трансакцијским рачуном (копија),
 • 5. Програм рада за наредну годину са приједлогом финансијског плана,
 • 6. Доказ клуба о именовању овлаштеног лица,
 • 7. Доказ о лиценци,
 • 8. Изјава о броју чланова и броју регистрованих спортиста,
 • 9. Доказ о броју и степену такмичења,
 • 10. Доказ о учествовању на такмичењу који организује кровни савез,
 • 11. Изјава о учествовању на међународном такмичењу,
 • 12. Потврда од кровног савеза о коначном пласману у предходној години,
 • 13. Потврда о пореској регистрацији (ЈИБ)

 

 Јавни позив је отворен 15 дана.

 

 Рок за предају документације је 08.04.2024.г.до 15:00 часова.

 

Пријаве се предају у затвореној коверти у шалтер сали са назнаком „ Јавни позив за расподјелу    средстава за спорт “, Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности.

 

Текст Јавног позива можете погледати и преузети ОВДЈЕ.

Правилник о расподјели средстава за спорт за 2024. годину можете погледати и преузети ОВДЈЕ.

Пријавни образац можете преузети ОВДЈЕ.

 

 

Начелник одјељења

за привреду и друштвене дјелатности

Тијана Трнинић,дипл.правник  с.р.