Људски немар - разлог све већег броја шумских пожара и пожара ниског растиња

Glavna slika

Са доласком топлијих и сунчаних временских периода, одређени број становништва почиње прољетне радове на уређењу ливада, ораница и пољопривредних земљишта за сетву, чистећи тако и палећи коров и растиње.

Претходних година, у периоду извођења таквих радова евидентиран је велики број шумских пожара и пожара ниског растиња као резултат несавјесног и неодговорног понашања лица приликом извођења поменутих радова - спаљивања органског отпада.

Обично због немарности или лоше процене ватра се отме контроли што узрокује све већи број шумских пожара и пожара ниског растиња на већим површинама. Последица таквог приступа, из године у годину је константан раст броја шумских пожара.

Последице несавесног и неодговорног понашања могу изазвати огромен штете на шумским и пољопривредним добрима, стамбеним објектима а неретко и опасности по животе угрожених лица.

У циљу превентивних мера заштите од пожара а тиме и елиминацијом узрока настанка ове врсте пожара, апелујемо да се строго води рачуна при овим радовима.

Пре почетка спаљивања корова или другог биљног отпада, дужност је да се исто дојави дежурној служби у ТВСЈ Братунац, при чему се могу добити сва потребна упуства за безбедно одвијање радова.

- Спаљивање корова и растиња не вршити у близини шума и већих површина са ниским растињем.

- Спаљивање вршити у периоду временских услова који не погодују брзом ширењу ватре.

- Спаљивање вршити на мањим површинама које се могу контролисати.

- Након завршеног спаљивања обавезно погасити несагореле остатке.

Ако се деси да се и поред свих предузетих мера, ватра отме контроли, и да се не може на безбедан начин уз расположива средства погасити, обавезно у што краћем временском периоду обавестити надлежну ватрогасно - спасилачку јединицу на бесплатну телефонску линију позивајући број – 123, или надлежну полицијску станицу на бесплатну телефонску линију број -122.

Против несавесних грађана - починиоца изазивања намерних паљевина законом су запрећене високе казне, зато још једном апелујем да се строго води рачуна.

Законом о заштити од пожара прописана је новчана казна од 100 км до 1000 км за прекршај физичког лица које пали коров и други пољопривредни отпад без претходног обавештења ватрогасно - спасилачке јединице и уколико не предузме све неопходне радње у циљу спречавања ширења ватре.

Такође у Кривичном закону Републике Српске прописана су кривична дела која се односе на подметање пожара - „Изазивање пожара“, „ Паљевина" и "Изазивање опште опасности" .

Главни проблем све већег броја шумских пожара је осјећај неодговорности код људи.

Врхунац несавесног понашања и неодговорног односа према друштвеној својини и својини другог лица.

И пре су се изводили исти радови у овим периодима године, али савест грађана је била на високом нивоу, чувала се како друштвена имаовина тако и имовина других. Починиоци су били експресно санкционисани, тако да је незамисливо било ово што се данас дешава по том питању.

Велики шумски пожари какви су били рецимо 2012. године причинили су огромне штете на нашим и онако већ сиромашним крајевима.

Зато још једном упућујемо апел и молбу становништву да строго води рачуна.

Чувајмо природу , треба нам а требаће и после нас ...

 

Старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачка јединица Братунац

- Златан Симић