НАРЕДБA о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Број: 02-020-153-24/20 Дана, 09.03.2021.год   На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), на основу тачке 17. Закључка Републичког штаба бр.69-1/21 од 04.03.2021.године и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 09.03.2021.године, Начелник општине доноси:   Н  А  Р  Е  Д  Б  У о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац   Члан 1.   1) У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-Cov-2 и COVID-19 болести на подручју општине Братунац и заштите и спашавања становништва до 11.03.2021.године забрањују се: - Сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица - Сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе,крштења,рођендани,прославе и други породични скупови сличне природе) - Рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања) - Организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај,исхрану и пиће 2) Обавезују се грађани да: - на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се  придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља. - у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања физичког растојања од два метра,придржавају упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору,у зависности од дјелатности која се обавља. 3) Препоручује се грађаним да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“  за коришћење заштитне маске на отвореном простору. 4) Од обавезе ношења заштитне маске су изузета дјеца млађа од 7 година, лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју и лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.     Члан 2.   Ограничава се радно вријеме од 06,00 до 22,00 часа до 11.03.2021. године сваким радним даном и у дане викенда на подручју општине Братунац и то: - Свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће и смјештај без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.) - Приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови,казина, томболе и др.) Забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима до 11.03.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова.   Члан 3.   Обавезују се правна лица,предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да услуге пружају заштићени маском, обавезно спроводе мјере дезинфекције, обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их, придржавају се упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства , умјетности и забаве (биоскопи и сл.) дужни су: -организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и -на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.   Члан 4.   Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција општине Братунац да врше контролу објеката за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање и то: -Да ли имају рјешење општинске управе или потврду АПИФ-а којим је одобрено обављање дјелатности; - Контролу броја дозвољених присутних лица у наведеним објектима у складу са одредбама члана 1.ове Наредбе.   Члан 5.   До 11.03.2021.године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укљујући и тренажни процес истих.   Члан 6.   За све оно што није регулисано овом Наредбом примјењиваће се мјере прописане одредбама Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.69-1/20 од 04.03.2021.године.   Члан 7.   Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.   Члан 8.   О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 7. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.                                 Члан 9.   Даном доношења ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба бр.02-020-153-23/20 од 24.12.2020.године. .   Члан 10.   Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“     КОМАНДАНТ ШТАБА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Срђан Ранкић,дипл.правник. с.р.