НАСТАВАК ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ "АНЦ" ПРОЈЕКТА

Glavna slika

-У оквиру имплементације АНЦ пројекта који спроводи Агромедитерански институт из Барија представници Општине Братунац и предузећа "Малина-Братунац" д.о.о. а који су уједно и чланови Локалног експертског тима наше општине бораве у радној посјети у Италији.

-Студијско путовање реализује се у околини града Барија, у јужној италијанској регији Пуља, а укључује стручне презентације на Институту, обилазак пољопривредних кооперација, као и агротуристичких газдинстава на југу Италије.

-АНЦ пројектом предвиђена је израда Стратегије руралног развоја Општине Братунац 2023-2030, као и инвестициона компонента која подразумјева набавку и уградњу индивидуалних водомјера и шахтова за кориснике мреже система за наводњавање на подручју наше општине, у вриједности од 55.000 €.

-Пројекат је подржан од стране Владе Италије и Савјета Министара БиХ, а укључује инвестирање у подручја са природним ограничењима у пољопривреди у БиХ.