ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКУ УПРАВУ БРАТУНАЦ

Glavna slika

На основу члана 82 став (3) Закона о локалној самоуправи („СЛ.Гласник РС“ бр.97/16, 36/19 и 61/21), члана 79. став (1) и (2) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („СЛ.Гласник РС“ бр.97/16), члана 20 Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Сл.Гласник РС“ бр.42/17)  и члана 67. Статута општине Братунац („Сл. Гласник општине Братунац“ бр. 10/2017), Рјешењем Начелника општине бр. 02-020-602/23 од 27.12.2023.год. именована је Комисија за провођење поступка за пријем службеника у Општинску управу Братунац по расписаном Јавном конкурсу за попуњавање упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи Братунац бр.02-020-602/23, објављеног је у дневном листу Глас Српске дана 06.12.2023.год. и  у Службеном Гласнику РС бр.106/23 дана 08.12.2023.год.

 

У складу са чланом 24 Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Сл.Гласник РС“ бр.42/17) састав Комисије учиниће се доступним јавности путем ове веб странице.

 

У Комисију за провођење поступка за пријем службеника у Општинску управу Братунац, а у складу са чланом 79. став  (2) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („СЛ.Гласник РС“ бр.97/16) именовани су:

 

  1. 1. Радован Петровић,спец.струк.инж.грађевине- службеник са одговарајућим професионалним искуством
  2. 2. Рада Веселиновић,дипл.правник - службеник са одговарајућим професионалним искуством
  3. 3. Ранка Перић, дипл.економиста - службеник за управљање људским ресурсима
  4. 4. Бојана Предојевић,дипл.правник - са листе стручњака СО-е Братунац бр.01-022-144/21
  5. 5. Андрија Млађеновић- проф.техничког образовања и информатике - са листе стручњака СО-е Братунац бр. 01-022-144/17

 

За предсједника Комисије именован је Радован Петровић,спец.струк.инж.грађевине.